Inleiding

American Orthodontics  heeft een leerstoel  onderzoek en een leerstoel onderwijs  aan de Vrije Universiteit Brussel (VUB)  onder de naam “Harmony  American Orthodontics research chair” en ”Harmony American Orthodontics teaching chair”.  Door American Orthodontics wordt een totaal bedrag voorzien van 75.000 EUR per jaar, per leerstoel.  De overeenkomst wordt afgesloten voor een periode van vijf jaar , jaarlijks herzienbaar, en vangt aan op 1/2/2014. Het bedrag zal aangewend worden als ondersteuning van onderzoeks‐ en onderwijsactiviteiten m.b.t. de  orthodontie in het algemeen  en de linguale orthodontie in het bijzonder.

Doelstellingen

Doelstellingen zijn het kunnen inrichten van klinisch georiënteerd onderzoek in de orthodontie en meer specifiek in de verdere ontwikkeling en verbetering van de linguale orthodontie.

Voordelen : aantrekken van bijkomende input voor uitbreiding van de klinische activiteiten en de uitbreiding van het nascholingsaanbod. In de linguale orthodontie. Hierdoor kan ook het postgraduaat “Master of Arts in Lingual Orthodontics” worden ingericht met uitstraling buiten Belgie.

Periode

2013 - 2017

Titularis: Bart Vande Vannet

Professor Dr Bart Vande Vannet is momenteel afdelings- en kliniekhoofd Orthodontie aan de Vrije Universiteit Brussel met 2 postgraduaat trainingen in de Linguale Orthodontie en in een programma van ‘self ligating’. Hij is aan de VUB stagemeester voor de ManaMa studenten tandarts specialisten in de orthodontie KULeuven en Ugent. Hij is tevens consulent op de afdeling MKA (Prof Dr Mommaerts). Hij is lid van de European Orthodontic Society, World Federation of Orthodontics, American Association of Orthodontics, Collège Européen d’Orthodontie (board certificate). In Belgie is hij secretaris van de BBNO, chairman van de BUOS, lid van TTR en voorzitter van de erkenningscommissie Tandarts specialisten in de Orthodontie. Hij publiceerde ondertussen meer dan 24 artikels in verschillende peer reviewed international journals.