logo

Mission Statement

Eind 2015 richtte de Solvay Business School (VUB) de “Chair for Social Entrepreneurship” op. Deze leerstoel brengt de academische en de bedrijfswereld samen in de zoektocht naar duurzame businessmodellen voor sociaal ondernemerschap. De founding partners - Wolters Kluwer Belgium, Euroclear en Close the Gap – steunen het onderzoek naar sociaal ondernemerschap. Hoe kan innovatie beter ondersteund worden vanuit de maatschappij? Welke businessmodellen werken voor sociale ondernemers? Hoe vind je financiering en hoe zorg je als sociaal ondernemer voor een professioneel management?  

Doelstellingen

Naast toonaagevend wetenschappelijk onderzoek op wereldniveau, wil de leerstoel een platform creëren dat sociale ondernemers vooruit helpt. Daardoor wensen we sociale ondernemers toegang te geven tot een relevant netwerk en hun bijstaan met raad en daad. Dit wensen we te realizeren door veelvoud van evenementen die sociale ondernemers, bedrijven en academici verzamelen in het uitbouwen van een vibrante netwerk.

Periode

2015 – 2018 

Titularis: Prof. dr. Nikolay Dentchev

Samen met de andere partners van de “Chair for Social Entrepreneurship” zijn we op 13/5/2016 present op een eerste workshop over duurzame businessmodellen voor sociale ondernemers. Meer info op http://www.vub.ac.be/events/2016/embracing-the-variety-of-sustainable-business-models