Participatieve Media

De mogelijkheden tot gemedieerde vormen van participatie in het politieke debat zijn sterk toegenomen. Publieksparticipatie bestaat in velerlei en erg uiteenlopende vormen. Programma’s kunnen als participatief worden gedefinieerd wanneer ze een bepaalde graad van publieke betrokkenheid kennen en ze een klemtoon leggen op de representatie en het zichzelf uitdrukken van gewone mensen.  

De participanten zijn uitdrukkelijk noch leden van politieke en/of intellectuele elites (politici, experts, academici), noch mediaprofessionals (journalisten, interviewers, gastheren) noch vedetten (Bekende Vlamingen). Het zijn niet-gespecialiseerde en niet-professionele performers die een bepaalde rol hebben in het programma.  

Deze database biedt een breed overzicht van 20 jaar Vlaamse politieke participatieve radio- en televisieprogramma’s uit verschillende genres die werden uitgezonden sinds 1989, het jaar waarin de commerciële televisie haar intrede deed in het Noord-Belgische omroeplandschap. De lijst bevat zowel programma’s van de openbare als van de commerciële omroepen.  

Vier selectiecriteria werden gehanteerd:

  1. Gewone mensen moeten toegang hebben tot de programma’s, maar louter toegang volstaat niet: ze moeten zich ook op een bepaalde manier kunnen uitdrukken
  2. Bovendien gaat het om programma’s die handelen over eng-politieke (bvb. verkiezingen) en of breed-politieke (bvb. euthanasie, abortus,...) thema’s
  3. Uitgezonden op media met een landelijke (Vlaamse en Brusselse) dekking
  4. Die niet geïmporteerd zijn, maar geproduceerd werden in België
  Elk programma wordt beschreven aan de hand van een aantal kenmerken: thema, rol van de verschillende actoren, indeling van de studio, doelstelling van de omroep, enz. De klemtoon ligt telkens op de rol van de participant.  

Dit overzicht is een product van een onderzoek naar participatieve media in het algemeen en naar de receptie van publieksparticipatie in het bijzonder, gevoerd door onderzoekscentrum Cemeso (Centrum voor Media- en Cultuurstudies), verbonden aan de vakgroep communicatiewetenschappen van de Vrije Universiteit Brussel.

 

©2008 • Vrije Universiteit Brussel • Pleinlaan 2 • 1050 Elsene • Tel. : 02/629.21.11 • info@vub.ac.bedisclaimer