U bent hier

Architectuurstudenten VUB en ULB starten studieproject over toekomst van de Kazernes

Brussels University Alliance ULB en VUBBijna 200 bachelorstudenten Architectuur en 45 masterstudenten Polytech van de ULB en de VUB gaan in twee semesters een overkoepelend plan ontwerpen, inclusief architectonische modellen, voor de site van de Kazernes tegenover de VUB-campus van Etterbeek.

De samenwerking tussen de VUB en de ULB is een uitvloeisel van het besluit van de twee universiteiten om onder de koepel 'Brussels University Alliance' samen te werken slaan rond  pedagogische programma's in het Engels. Deze lesopdracht ligt ook in lijn met het thema ‘Brussel’ dit jaar aan VUB. In dit kader volgt nog een lezingenreeks.

De Kazernes op een keerpunt
In december 2012 werd aangekondigd dat de federale politie in juni 2014 vertrekt uit de Kazernes. Wat als er geen concreet project op deze locatie komt? Dan riskeren de Kazernes een stadskanker te worden, of een nieuwe plek met puur financiële en economische doeleinden. Ze liggen echter pal in het hart van de woon-/universiteitswijk van het Brusselse Gewest. Meer dan 50 % van de totale studentenpopulatie leeft hier.

Een schitterend studie-onderwerp voor studenten...
We spreken over een reële, maatschappelijk situatie met tal van vraagstukken waarop studenten nu losgelaten worden als lesopdracht. Universiteiten behoren een bijdrage te leveren aan het publieke debat. En vanuit educatief perspectief is dit een gedroomde opportuniteit voor studenten architectuur en architect-ingenieur aan VUB en ULB: planning, architectuur, behoud van erfgoed, duurzame ontwikkeling, sociologie, gemengd gebruik van de site en meer.

Brussel , een stad in ontwikkeling
Brussel is een internationale stad die voortdurend in ontwikkeling is. Het is ook de grootste studentenstad van het land. Maar we zien vandaag vaak een gebrekkige infrastructuur, ook voor studenten en wetenschappers. Slechts 11 % van de studenten in Brussel heeft een eigen kot. Het landelijk gemiddelde ligt op 32 % . In Leuven vinden we zelfs 67 %. Het tekort is nog meer uitgesproken voor de vele buitenlandse studenten en onderzoekers die kort in Brussel verblijven. Dit is een belangrijk pijnpunt. Zij bepalen immers mee de uitstraling van onze universteiten en hoofdstad op wereldvlak.

De conferentie BSI " Brussel , studentenstad "
Als Brussel zich verder wil ontplooien als internationale (studenten)stad moet de infrastructuur versterkt worden. Daartoe moet de opvang van studenten en wetenschappers verbeterd en gecentraliseerd worden. De synergieën tussen universiteiten, hogescholen en de stad zelf moeten ook vergroot worden.

De Brussels University Alliance: motor van plaatselijke dynamiek
In een eerder colloquium werd al eens aangetoond dat de Kazernes een uitstekende locatie zouden zijn als nieuw centrum voor die vereiste functies. Het studieproject van de architectuurstudenten over de site is dan ook een logisch gevolg van die conclusie. Het toont ook aan dat de samenwerking tussen de VUB en de ULB zorgt voor een flinke plaatselijke dynamiek.