U bent hier

Inspiratiedag "Hoe krijgen we senioren meer aan het sporten en bewegen"

 Op 23 juni was de onderzoeksgroep Sport & Society aanwezig op de inspiratiedag over seniorensport georganiseerd door Sport Vlaanderen in samenwerking met de Vlaamse Sportfederatie, ISB vzw, Okra-Sport en S-Sport. Het was inderdaad een dag vol inspiratie waar sportfederaties en -clubs, sportdiensten en ouderenorganisaties met elkaar in gesprek gingen. Het doel was duidelijk: nadenken over hoe we senioren meer aan het sporten en bewegen kunnen krijgen. Marc Theeboom en Inge Derom namen twee sessies voor hun rekening, met medewerking met Zeno Nols. De Participatiesurvey 2014 vormde de basis voor deze sessies, waarbij de cijfers voor Vlaanderen geanalyseerd werden met aandacht voor het gedrag, profiel, redenen en drempels van de (niet-) actieve senioren. 

De resultaten tonen aan dat de jongste senioren (55-plussers) wel behoorlijk sportactief zijn in Vlaanderen en dit op regelmatige basis. Wandelen en fietsen zijn binnen deze groep de meest beoefende sporten. Opvallend is dat senioren sporten en bewegen buiten de traditionele en georganiseerde clubcontext en voornamelijk in openbare ruimten, wat een uitdaging vormt voor het beleid van sportfederaties en -clubs en sportdiensten. De resultaten tonen ook aan dat het sociale netwerk van de senioren zeer belangrijk is om maatschappelijke participatie, inclusief sportparticipatie, te stimuleren. Senioren die op pensioen gaan of zij die hun partner verliezen en verder moeten als weduwe/weduwnaar, behoren opvallend meer tot de groep niet-sporters. Wanneer we kijken naar potentiële herintreders, senioren die vroeger wel gesport hebben maar momenteel niet sportactief zijn, vormt gezondheid een belangrijk speerpunt. Gezondheid is zowel een reden om te sporten (vb. mijn gezondheid wordt er beter van), een drempel om te sporten (vb. een gezondheidsprobleem hindert mij), alsook een aanzet om te sporten (vb. ik zou sporten wanneer mijn gezondheid beter zou zijn). Werken over de beleidsmuren zoals aangehaald in de sessie over Bewegen op Verwijzing door de stad Leuven wordt een aandachtspunt om de doelgroep senioren te bereiken. We moeten er natuurlijk over waken dat het plezier van het sporten en bewegen centraal blijft staan.