U bent hier

IDLO Lerarenopleiding • Ben jij klaar voor een job als leraar in het secundair onderwijs?

Missie Lerarenopleiding VUB

De lerarenopleiding van de VUB leidt leraren op die in een team leren werken en die sterk staan om in een omgeving vol diversiteit de talenten van iedere leerling maximaal te ontwikkelen. Vanuit een onderzoekende houding ontdekken ze, met beide voeten in de praktijk, hoe ze hun vakexpertise optimaal in het onderwijs kunnen inzetten.

Eén departement voor alle leraren (in spé)

Eerstkomende nascholingen

Leraar-In-Opleiding (LIO) traject

Ben je master, heb je nog geen diploma van leraar en werk je al in het secundair onderwijs? Dan kom je in aanmerking voor ons traject van Leraar-In-Opleiding (LIO). De VUB biedt een kwaliteitsvolle lerarenopleiding aan op maat van leraren die al aan de slag zijn. 

WAT? Lerarenopleiding op maat: 1-jarig traject of gespreid over meerdere jaren

TROEVEN? Kwaliteitsvolle stagebegeleiding door de lerarenopleiding, interessante mix van theorie en lespraktijk en vakspecifieke didactiek

SAMEN KWALITEITSVOL OPLEIDEN? Engagement van de school voor een gedeeld mentorschap voor de LIO

INTERESSE IN EEN LIO-BAAN? Lees hier meer of contacteer ons via mail idlo@vub.ac.be

 

 

 

Those who can, TEACH!

De lerarenopleiding van de Vrije Universiteit Brussel kiest voor de slogan “Those who can, TEACH!”. 
Deze positieve slogan drukt onze missie uit van actieve medewerking aan het werkveld om 
  • het beroep van “leraar zijn” verder te opwaarderen
  • kwaliteitsopleidingen voor “leraar  worden” te garanderen
In de media worden de leraren en het beroep van leraar soms weinig  positief neergezet. Leraren en het lerarenberoep krijgen al te vaak een negatieve belichting  en een clichématige kritiek. Dikwijls onterecht! Daarom kiezen wij voluit voor deze slogan “Those who can, TEACH!”, met focus op bekwaamheid en kwaliteit. 
 
Ons geactualiseerd curriculum, ondersteund door geupdate en vakspecifieke vakdidactiek, sterkt onze studenten en maakt hen tot bekwame leraren.
Jaarlijks zendt de lerarenopleiding van de VUB “zij die het kunnen” de scholengemeenschappen in. 

Contact Lerarenopleiding

Vrije Universiteit Brussel - Campus Etterbeek
Interfacultair Departement LerarenOpleiding (IDLO)
Pleinlaan 2 - Gebouw B, Lokaal 3B202
1050 BRUSSEL

[T] 02 629 36 54
[T] 02 629 24 32
[F] 02 629 36 36
[E] idlo@vub.ac.be

Klik hier voor een detail plan van onze campus.

  • maandag van 13:30 tot 16:30
  • dinsdag van 9:15 tot 11:45 en van 13:30 tot 16:30
  • woensdag van 9:15 tot 11:45 en van 13:30 tot 16:30
  • donderdag van 9:15 tot 11:45 en van 13:30 tot 16:30
  • vrijdag van 9:15 tot 11:45 en van 13:30 tot 16:30

Op wettelijke feestdagen en tijdens de kerstvakantie zijn we gesloten. Tijdens de vakantieperiodes kunnen onregelmatigheden optreden. Best even bellen voor je langskomt.