Vrije Universiteit Brussel

 


Gommaar Van Oosterwyckleerstoel:

De Opleiding Notariaat staat in voor de jaarlijkse organisatie van de leerstoel Gommaar Van Oosterwyck.
Met deze leerstoel wordt een drievoudig doel beoogd: een hulde brengen aan ere-hoogleraar, ere-vrederechter en ere-notaris Gommaar Van Oosterwyck, een gelegenheid scheppen voor oud-studenten van de opleiding om de band met mekaar en met de leden van de opleiding aan te halen, en het verlenen van het woord aan een gastspreker die een onderwerp wetenschappelijk behandelt dat in rechtstreeks verband staat met het notariaat en daarmee verwante beroepen.
De leerstoel werd voor het eerst ingericht in het academiejaar 1999-2000. Ze werd achtereenvolgens toegekend aan: Prof. Paul Delnoy (Université de Liège), Prof. Mariëtte Verrijcken (eredocente Vrije Universiteit Brussel en erevrederechter), Notaris Marc De Graeve (notaris te Antwerpen), Prof. Alain Verbeke (Katholieke Universiteit Leuven, Katholieke Universiteit Brabant), Notaris Pierre Van den Eynde (notaris te Brussel en lesgever aan de Université Catholique de Louvain). Prof. Alfons Heyvaert (prof. Em. Universiteit Antwerpen), Notaris Karel Tobback (notaris, Erevoorzitter van de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat en gewezen Voorzitter van de Conférence des notariats de l'Union Européenne, thans Voorzitter van de Federatie voor vrije en intellectuele beroepen en Prof. Dr. Y.-H. Leleu, gewoon hoogleraar Ulg en ULB en advocaat bij Greenille.
De 9de LEERSTOEL GOMMAAR VAN OOSTERWYCK wordt bekleed door de heer Bruno Luyten, Raadsheer bij het Hof van Beroep te Antwerpen. 

©2004 • Vrije Universiteit Brussel • Pleinlaan 2 • 1050 Elsene • Tel.: 02/629.21.11 • info@vub.ac.be