Brussels Centre for Urban Studies: Brussel en andere steden onder de loep

Mobiliteit, werkloosheid en armoede, huisvesting, culturele en sociale diversiteit… Maatschappelijke uitdagingen zijn steeds vaker stedelijke uitdagingen. Het nieuwe interdisciplinaire onderzoekscentrum Brussels Centre for Urban Studies initieert en ondersteunt onderzoek over steden en het proces van verstedelijking, om deze uitdagingen te analyseren en aan te kunnen pakken. Het Centre heeft een wereldwijde focus, maar besteedt ook bijzondere aandacht aan de stedelijke dynamiek van Brussel.

Door stadsonderzoekers uit verschillende disciplines samen te brengen, wil het Brussels Centre for Urban Studies VUB-stadsonderzoek zichtbaarder maken en transdisciplinair onderzoek in het domein van de stadsstudies ontwikkelen en ondersteunen. Daarnaast stimuleert het netwerking tussen verschillende onderzoeksgroepen en van VUB-onderzoekers in internationale en lokale netwerken.

In de Brusselse context functioneert het Centre als een intermediaire organisatie in twee richtingen. Intern ondersteunt het op Brussel gerichte netwerken en evenementen die VUB-onderzoeksgroepen (mee) organiseren, extern fungeert het als het eerste contactpunt voor wie geïnteresseerd is in onderzoek over Brussel, zoals onderzoekers uit andere instellingen, beleidsmakers en het maatschappelijke middenveld. Het Brussels Studies Institute (BSI) geldt daarbij als hun bevoorrechte interuniversitaire partner.

Momenteel vertegenwoordigt het Centre meer dan twintig VUB-onderzoeksgroepen. Ze onderzoeken stadsthema’s vanuit hun eigen disciplinaire perspectieven maar geloven tegelijk in de toegevoegde waarde van samenwerkingen tussen meerdere onderzoeksgroepen. De komende jaren zullen zij voornamelijk onderzoek doen binnen de drie onderstaande transdisciplinaire thema’s:

  • Duurzame stedelijke omgevingen: mobiliteit en logistiek, gebouwde omgeving, stadsecologie, materiële infrastructuur
  • Stedelijke cultuur en diversiteit: superdiversiteit (actuele diversiteitsniveaus in bevolking, significant hoger dan vroeger), meertaligheid en opleiding, cultuur en burgerschap, toegang tot en deelname aan cultuur
  • Stedelijke economieën en bestuur: stadsontwikkelingsprojecten, overheidsuitgavestrategieën, lokale arbeidsmarkten, R&D en menselijk kapitaal, stadsbestuur en overheidsadministratie

Naast deze thema’s hecht het Centre ook belang aan gedegen theoretische en vergelijkende reflectie op ‘urban studies’ als onderzoeksdomein.

Contact

Brussels Centre for Urban Studies
Prof. Bas van Heur,  Stefan De Corte
bvheur@vub.ac.be, sdecorte@vub.ac.be
02/629.33.77, 02/629.28.28
http://research.vub.ac.be/urban