Goed leven én goed sterven: palliatieve zorg voor ouderen in Europese rusthuizen

Maatschappijen in de EU worden steeds ouder. Een vergrijzende maatschappij leidt niet enkel tot de noodzaak om gezondheid te verbeteren met preventie, maar ook om de levenskwaliteit te verbeteren. Mensen moeten de gelegenheid krijgen om goed te leven én om goed te sterven. Het aandeel van de wereldbevolking dat ouder is dan 60 jaar, zou verdubbelen van 11 tot 22%. Maar ook het aantal mensen met dementia zou in 2030 verdubbeld zijn tot 65,7 miljoen, in 2050 verdriedubbeld tot 115,4 miljoen (bron: WHO, 2011). Als coördinator van het Europese PACE-project vergelijkt VUB-onderzoeksgroep Zorg rond het Levenseinde de effectiviteit van palliatieve zorg voor ouderen in Europese woonzorgcentra of rusthuizen. De resultaten van PACE moeten beleidsmakers adviseren over hoe ze palliatieve zorg optimaal kunnen organiseren en implementeren.

Hoewel veel landen ouderen zolang mogelijk thuis willen laten wonen, zullen veel ouderen langdurig institutionele zorg nodig hebben in de laatste jaren van hun leven. De uitbouw van een sterke woonzorgsector die zorg van hoge kwaliteit aanbiedt, blijkt echter geen gemakkelijke opdracht voor overheden. Steeds meer ouderen zouden baten bij een palliatieve zorg-benadering, maar de ontwikkeling van palliatieve zorg in deze sector bevindt zich in veel landen in een beginfase. VUB-onderzoeksgroep Zorg rond het Levenseinde coördineert een door de Europese Commissie gefinancierd onderzoeksproject dat daar verandering in wil brengen: PACE ofwel "Comparing the effectiveness of PAlliative Care for Elderly people in long term care facilities in Europe”.

PACE brengt in kaart hoe palliatieve zorg ontwikkeld en georganiseerd is voor alle EU-landen, en vergelijkt de effectiviteit van gezondheidszorgsystemen met en zonder formele structuren voor palliatieve zorg in rusthuizen in België, Nederland, Italië, Finland, Polen en het Verenigd Koninkrijk. Bovendien onderzoekt het project welke effecten het integreren van een palliatievezorgbenadering in rusthuizen heeft op niveau van de patiënt, diens familie evenals het personeel, en wordt de kosteneffectiviteit hiervan voor het eerst in kaart gebracht. Aan deze interventiestudie zal naast de zes genoemde landen ook Zwitserland deelnemen, gefinancieerd met eigen middelen. Het gaat om een innovatieve interventie die ontwikkeld is in het Verenigd Koninkrijk die nu binnen Europe wordt vertaald en uitgebreid getest. Zo moet PACE uiteindelijk resulteren in het aanreiken van handvatten voor gezondheidswerkers en beleidsmakers, gebaseerd op onderzoek van hoogstaande wetenschappelijke kwaliteit, en hen adviseren over optimale manieren om palliatieve zorg in deze sector te implementeren.

Het PACE-project loopt van 2014 tot 2019 en wordt uitgevoerd door twaalf partners: acht onderzoeksinstellingen en vier Europese organisaties die verantwoordelijk zijn voor impact en disseminatie. Deze mix van academische partners uit verschillende disciplines (chronische zorg, rusthuissector, palliatieve zorg, sociale wetenschappen, geneeskunde, eerstelijnsgezondheidszorg, gezondheidseconomie) en EU-organisaties maakt het consortium uniek. De belangrijkste professionele groepen en beleidsmakers in het domein zijn betrokken, waardoor ze onderzoek, praktijk, beleid en publiek kunnen beïnvloeden op nationaal en internationaal vlak in de deelnemende landen en daarbuiten.

 

Contact

Prof. dr. Lieve Van den Block, chair onderzoekslijn “Ageing and Palliative Care”Vrije Universiteit Brussel – Onderzoeksgroep Zorg rond het Levenseinde – Vakgroep Huisartsgeneeskunde en Chronische Zorg
Laarbeeklaan 103, 1090 Brussel
02/477.43.10
Lieve.Van.Den.Block@vub.ac.be
www.eupace.eu

Onderzoek aan de VUB

Zoek hier projecten, publicaties, onderzoekers, teams,...