Wie het woord 'Welkom' uitspreekt, toont best een open deur…

Zonder veel scrupules trappen we dan maar een spreekwoordelijke open deur in: onze samenleving is in volle beweging. Vandaag komen die veranderingen zelfs over als een ware maalstroom. Meer dan ooit moeten die snelle evoluties dus begrepen en verklaard worden. Het zou echter verkeerd zijn te denken dat de samenlevingen uit het nabije of zelfs het verre verleden 'onbeweeglijk' waren; ook zij waren voortdurend in beweging. Omgekeerd wordt onze huidige samenleving niet alleen door beweging, maar ook door continuïteit gekenmerkt. Daar draait de geschiedschrijving precies om: ze bestudeert de samenlevingen-in-beweging. Ze tracht de elementen van veranderingen en van continuïteit in al hun facetten te doorgronden. Niets menselijks is de historicus of de historica vreemd; vandaar het brede palet aan onderwerpen waarover de professoren en de vorsers van de Vakgroep Geschiedenis van de Vrije Universiteit Brussel onderzoek verrichten.
Meer van dit alles ontdek je op deze website. Veel surfplezier! 

Brusselse historici in de media

Doctoraal onderzoeker Boris Horemans van de vakgroep geschiedenis was te zien in het programma "Fans of Flanders" op canvas.

Publicaties


Hier vindt u de volledige publicatielijst van de vakgroep geschiedenis

Alle publicaties
Secretariaat
Mevr. Viviane Servranckx

Viviane.Servranckx@vub.ac.be
+32 2 629 25 68

LOKAAL 5B404
maandag tot vrijdag 9u00-12u15 & 13u15-16u00, dinsdagen afwezig

Opleiding Geschiedenis aan de VUB


meer informatie voor studenten en toekomstige studenten geschiedenis

Opleiding Geschiedenis

Nieuws

Blijf op de hoogte van alle nieuwtjes van het departement Geschiedenis.

25/09/2017: Vlaamse PhD Cup

Ellen Debackere studeerde geschiedenis aan de Vrije Universiteit Brussel. Verbonden als onderzoekster aan het Centrum voor Stadsgeschiedenis van de Universiteit Antwerpen en HOST van de Vrije Universiteit Brussel, schreef ze een doctoraat over het vreemdelingenbeleid in Antwerpen tijdens de negentiende eeuw. Momenteel schrijft en onderzoekt Ellen nog steeds, maar probeert ze om als freelance journaliste onderzoek op een toegankelijkere manier voor een breder publiek te brengen. Zij is één van de acht finalisten van de Vlaamse PhD Cup 2017

Activiteiten

Hier vind je meer informatie over activiteiten die (mede)georganiseerd worden door het departement Geschiedenis.

Beroepenbeurs Faro 2017

Op 24 november organiseert FARO in samenwerking met de opleidingen geschiedenis van de Vlaamse Universiteiten opnieuw een “beroependag”, die vooral laatstejaarsstudenten geschiedenis wil voorbereiden op de stap naar de arbeidsmarkt. Hoewel de informatie hier specifiek is toegespitst op de erfgoedsector, biedt die dag ook boeiende informatie voor mensen met verschillende carrièreperspectieven: schrijven van motivatiebrief, opstellen CV, voorbereiden op sollicitatiegesprek, sociale media maximaal inzetten bij solliciteren, … De versie van dit jaar is grootser opgevat dan die van vorig jaar en zal doorgaan in het Paleis der Academiën in Brussel. Er zullen ook veel meer mogelijkheden zijn om in een “beursformaat” te overleggen met jonge mensen die al enkele jaren in de sector werken en die hun ervaringen over de overstap van opleiding naar arbeidsmarkt met veel plezier zullen toelichten. Meer informatie vind je hier.

Onderzoeksgroepen van het departement geschiedenis

De vijf onderzoeksgroepen van het department geschiedenis.

CLIO: History of Social Change


contactpersoon: Peter Scholiers

FOST: Sociaal-Culturele Voedingsstudies


contactpersoon: Paul Erdkamp

FOST

FREE: Interdisciplinaire Onderzoeksgroep Vrijmetselarij


contactpersoon: Jeffrey Tyssens

FREE

HOST: Centrum voor Historisch Onderzoek naar Stedelijke Transformatieprocessen


contactpersoon: Anne Winter

HOST

OAHD: Onderzoekscentrum Archivistiek en Hedendaags Documentenbeheer


contactpersoon: Frank Scheelings

OAHD

Interdisciplinaire onderzoeksgroepen

Samenwerking met andere departementen

CHsB: Construstion Histories Brussels


contactpersoon: Heidi Deneweth

CHsB

IRH: Instituut voor de Studie van de Renaissance en het Humanisme


contactpersoon: Arnout Balis

IRH

Alliantieonderzoeksgroepen

Samenwerking met andere universiteiten

City & Society in the Low Countries


contactpersoon: Anne Winter

City & Society

The Institute for Early Modern History


contactpersoon: Griet Vermeesch

IEMH

Roman Society Research Centre


contactpersoon: Paul Erdkamp

RSRC

Social History (post-1750) - Network


contactpersoon: Guy Vanthemsche

SocHist-Net
Secretariaat
Mevr. Viviane Servranckx

Viviane.Servranckx@vub.ac.be
+32 2 629 25 68

LOKAAL 5B404
MAANDAG TOT VRIJDAG 9U00-12U15 & 13U15-16U00, DINSDAGEN AFWEZIG
OPLEIDINGSVOORZITTER
Prof. Dr. Paul Erdkamp

Paul.Erdkamp@vub.ac.be
+32 2 629 24 92

lokaal 5C419
op afspraak (na e-mail)

Studietrajectbegeleiding

Maak een afspraak
TRAJECTBEGELEIDER
Anske Mertens

stbfaclw@vub.ac.be
+32 2 629 15 21

lokaal 5B402
op afspraak

Geplande verdedigingen

31/10/2017: VANHOUCHE An-Sofie, “Prison cuisines in Europe. Comparative study of prison food systems in Belgium, Tilburg and Denmark.” (promotoren: Kristel Beyens en Peter Scholliers) Dubbeldoctoraat VUB (Criminologie) – University of Southern Denmark

Verdedigde doctoraten

12/10/2017: SHKODROVA Albena, “Rebellious Cooks. The Practical and Hedonistic Powers of Recipes in Late Communist Bulgaria” (promotoren: P. Scholliers en Yves Segers) dubbeldoctoraat VUB-KU Leuven

11/05/2017: COPPIETERS Guy, “L’état, un mauvais industriel? De strijd om het Belgische steenkoolbeleid, 1901-1951” (promotor: P. Scholliers)

09/05/2017: MENTEN-PLESTERS Ruben, “Weaving the threads. The patterns of the textile industry in Roman Egypt.” (Promotoren: Paul Erdkamp en Koen Verboven (UGent)) dubbeldoctoraat VUB-UGent

11/01/2017: COPPENS, Alexander, “Tussen beleid en administratieve praktijk: De implementatie van het Belgisch migratiebeleid in negentiende-eeuws Brussel.” (promotoren: Anne Winter & Hilde Greefs (UA)) dubbeldoctoraat VUB-UA

23/05/2016: DANIELS Sarah, “Meer dan honger stillen? Sociaalhistorisch onderzoek naar de rol van gemaksvoeding in de Belgische naoorlogse huiskeuken” (promotoren: Ignace Glorieux en Peter Scholliers) proefschrift in de Sociologie

13/04/2016: DEBACKERE Ellen, “Tussen stad en staat: Het beleid in Antwerpen ten aanzien van buitenlanders, 1830-1880.” (promotoren: Hilde Greefs (UA) & Anne Winter) dubbeldoctoraat UA-VUB

16/03/2016: ARIJS Karen, “‘Die aan ‘t verleden raakt kan altijd tooveren’. Regionaal bewustzijn en nationale identiteit. Vieringen, herdenkingen en optochten in Belgisch- en Nederlands Limburg, 1866-1938.” (promotor: Peter Scholliers)

19/01/2016: SWILLEN Gerlinda, “Verwekt door de Tweede Wereldoorlog – Oorlogskinderen op de as Brussel-Berlijn. Voorspel – Geboorte – Onthaal.” (promotor: Guy Vanthemsche)

09/12/2015: DE SPIEGELEER Christophe, “Sterven, begraven en herdenken van koninklijke en politieke elites in België tussen 1830 en 1940. Een culturele en politieke geschiedenis.” (promotor: Jeffrey Tyssens)

23/06/2015: DE MARET Olivier, “Italian Food Businesses and the Construction of Italianness in Late-Nineteenth-Century Brussels: Enterprises, Migrants and Meanings.” (promotor: Peter Scholliers)

16/06/2015: BEN TOUTOUH Hasan, “De implementatie van de conscriptie in de Franse Tijd. Sociale Gevolgen van dienstplicht, dienstweigering en desertie in het Dijledepartement (1798-1814).” (promotoren: Catharina Lis & Anne Winter)

01/07/2014: VERCAMMEN Rik, “Leven aan de rafelrand? Landlopers en bedelaars in Belgische Rijksweldadigheidskolonies” (promotoren: Catharina Lis & Anne Winter)

05/06/2014: JANUARIUS Joeri, “Big spenders? Consumptiepraktijken en –ervaringen van Mijnwerkers in de Eisdense tuinwijk 1945-1967.” (promotor: Peter Scholliers) 

21/05/2014 : VERGAUWEN David, “Où peut-on être mieux?” Muziek en muzikanten in de negentiende-eeuwse Brusselse vrijmetselarij.” (promotor: Jeffrey Tyssens)

26/11/2013: GEYZEN Anneke, “Culinaire vererfgoeding in Vlaanderen tussen 1945 en 2000. Een historisch-gastrolinguïstische analyse.” (promotor: Peter Scholliers)

12/11/2013: DURU CHINYERE Maureen, “Identities in diaspora. Food Traditions and Innovations of Nigerians in Belgium, 1970 to the Present” (promotor: Peter Scholliers)

26/10/2012: GOOSSENS Thomas, “Staat, leger en ondernemers in de Oostenrijkse Nederlanden. De centralisering van de militaire organisatie en het beheer van de militaire bevoorradingscontracten. (promotor: Griet Vermeesch)

09/05/2012: MAES Anaïs, “La franc-maçonnerie et la construction d’identités nationales en Belgique (long XIXe siècle).” (promotor : Jeffrey Tyssens)

19/01/2012: VAN DE POEL Jan, “Tussen participatie en representatie. Contextuele en structurele Dimensies van de Vlaamse derde wereldbeweging, 1955-2000.” (promotor: Guy Vanthemsche)                                   

30/09/2011: DELBROEK Bart, “‘In de put’. De dagelijkse werking van de arbeidsmarkt voor mijnwerkers in Belgisch-Limburg (1900-1966).” (promotor: Peter Scholliers)

08/03/2011: DE RIDDER Widukind, “Loonsystemen. Arbeidsorganisatie en Arbeidsverhoudingen in de Belgische Glas- en Textielnijverheid, 1886-1914.” (promotor: Peter Scholliers)

11/01/2011: ANCKAER Jan, “Prinsen, pasja’s, diplomaten en consuls. De politieke en Economische betrekkingen tussen België en het Ottomaanse Rijk tijdens de regeerperiode van Leopold I (1831-1865).” (promotor: Guy Vanthemsche)

14/05/2010: MARTENS Birgitte, “De Antwerpse Jezuïeten en het grote mediadebat in de zeventiende eeuw: een communicatie-historische analyse van de Nederlandstalige religieuze controverseliteratuur (1595-1690).” (promotor: Catharina Lis)

22/04/2010: DE VOOGHT Daniëlle, “Display at the Dining Table? Culinary Networks of Power at the Belgian Royal Court of the Nineteenth Century.” (promotor: Peter Scholliers)

10/07/2009: HANCKE Lodewyk, “Antwerpen boven! Leopold II, de Antwerpse kwestie sinds 1863 en de Grote Doorsteek 1894-1914.” (promotor: Christian Koninckx)

01/07/2008: DENEWETH Heidi, “Huizen en mensen. Wonen, verbouwen, investeren en lenen in drie Brugse wijken van de late middeleeuwen tot de negentiende eeuw.” (promotor: Hugo Soly)

14/05/2008: RODRIGUEZ GARCIA Magaly, “Trade Unionists and the World: European and Latin American Labour and the Creation and Maintenance of International Free Trade Union Organisations (1949-1969).” (promotor: Guy Vanthemsche)

22/04/2008: VAESEN Joost, “Osmose, dwang en tegenmacht? De verhoudingen tussen de openbare besturen in Brussel, 1970-2004. (promotor: Guy Vanthemsche)

27/03/2007: WINTER Anne, “Patterns of Migration and Adaptation in the Urban Transition. Newcomers to Antwerp c. 1760-1860.” (promotor: Hugo Soly)

01/12/2006: WILLEMS Bart, “Krediet, vertrouwen en sociale relaties: kleine producenten en winkeliers te Antwerpen in de 18de eeuw.” (promotor: Hugo Soly)

10/03/2006: MARES Ann, “Communautaire spanningen in een “moeilijk” kiesarrondissement. De wordingsgeschiedenis van de Rode Leeuwen of De Vlaamse BSP-Federatie Brussel-Halle-Vilvoorde.” (promotor: Els Witte)

15/09/2005: STEEGEN Erwin, “Een winkel in de buurt? Kleinhandel en kleinhandelaren in Maastricht, 1680-1805.” (promotor: Hugo Soly)

31/05/2005: VERLEYSEN Frederik, “Het hemelse festijn. Religieuze cultuur, sociabiliteit en sociale relaties in de corporatieve wereld van Antwerpen, Brussel en Gent (ca. 1585-ca. 1795).” (promotor: Hugo Soly)

24/01/2005: “DE GROOTE Koen, “Het aardewerk in de regio Oudenaarde in de Volle en Late Middeleeuwen (10de-16de eeuw). Technische en typologische analyse, chronologie, evolutie en betekenissen.” (promotor: F. Verhaeghe)

20/12/2004: LAUREYS Eric, “Het diamantschaakspel. De politieke geschiedenis van de Belgische diamantsector tussen Schemeroorlog en Koude Oorlog.” (promotor: Guy Vanthemsche)

03/09/2004: PEIREN Luc, “De kinderen van Gutenberg. Geschiedenis van de grafische vakbeweging in België vóór 1975.” (promotor: Guy Vanthemsche)

28/05/2004: YSEBAERT Walter, “Schriftelijke communicatie en de uitbouw van relatienetwerken in de twaalfde eeuw. De brievencollecties van Stefaan van Orléans als spiegel van het kerkelijk milieu in het Capetingisch koninkrijk? Een methodologisch onderzoek.” (promotor: Georges Declercq)

27/05/2004: BUYENS Koenraad, “Van de krekel en de mier: het muziekleven te Brussel, 1750-1850.” (promotor: Hugo Soly)

30/05/2003: DE KOSTER Margo, “Weerbaar, weerspannig of crimineel? Meisjes en jonge vrouwen tussen emancipatie en delinquentie tijdens de eerste helft van de twintigste eeuw.” (promotor: Catharina Lis)

23/05/2003: SCHANDEVYL Eva, “Tussen revolutie en conformisme: linkse intellectuelen in België tijdens het interbellum en de vroege Koude Oorlog. Een onderzoek naar hun engagementen, netwerken en denkbeelden.” (promotor: Els Witte)

11/12/2002: PIETERS Marnix, “Aspecten van de materiële lefwereld in een laatmiddeleeuws vissersmilieu in het zuidelijk Noordzeegebied. Een bijdrage tot de middeleeuwse rurale archeologie, in zonderheid naar aanleiding van de opgravingen te Raversijde (stad Oostende, provincie West-Vlaanderen, België).” (promotor: F. Verhaeghe)

14/11/2002: DE GROOF Roel, “Omnia Instaurare in Christo. Kerk, staat en onderwijs in België van 1830 tot 1919. Een analyse van de impact van het episcopaat en de katholieke partij op de schoolpolitieke besluitvorming in licht van de spanning tussen katholiek integralisme en moderniteit.” (promotor: Els Witte)

29/05/2002: DE MUNCK Bert, “Economische en sociaal-culturele aspecten van beroeps-opleidingen in Antwerpse ambachtsgilden, 16de-18de eeuw.” (promotor: Hugo Soly)

17/05/2002: FRANSEN Jan, “Feestdagen en Nationale Identiteiten: een contructivistisch onderzoek naar de vorming en legitimering van Vlaamse, Waalse, Franstalige, Belgische en Brusselse identiteiten in Brussel, 1945-1993. (promotor: Els Witte)

15/02/2000: HARDEWYN Andre, “Determinanten van het Belgisch fiscaal beleid (1914-1962)” (promotor: Guy Vanthemsche)

17/05/2000: HEMMERIJCKX Rik, “Het ABVV 1940-1949: ‘Van Verzet tot Koude Oorlog’.” (promotor: Els Witte)          

06/10/1998: JACOBS Marc, ”Parateksten, netwerken en conventies in de Spaanse Nederlanden en Franche - Comté (1621-1678): de familie Chifflet uit Besançon. (promotor: Hugo Soly)

1997-1998: DECEULAER Harald, “Plutiforme patronen en een verschillende snit. Sociaal-economische, institutionele en culturele transformaties in de kledingsector in Antwerpen, Brussel en Gent, ca. 1585- ca. 1800.” (promotor: Hugo Soly)

1997-1998: ROOMS Etienne, “De materiële organisatie van de troepen van de Spaans Habsburgse monarchie in de Zuidelijke Nederlanden (1659-1700).” (promotor: Hugo Soly)

 

 

Who uses the word 'Welcome', should show an open door ... 

Let us kick in this open door: our society is evolving. It even seems as if this evolution happens ever faster and without a break. More than ever, these changes need to be understood and explained. However, one should not think that societies from the past were static. Moreover, our current world is not only defined by change, but also by continuity. That is what history writing is about: studying societies-that-are-moving, trying to gain insight into all aspects of continuity and change. This also becomes clear when looking at the broad range of subjects that is being studied by the members of the History Department at the Vrije Universiteit Brussel. More information can be found on this website. Have fun surfing!

The History of Brussels

PhD candidate Boris Horemans of the department of History of the VUB has given some information on the origins of Brussels in the program "Fans of Flanders" (Canvas).

Food History Master

As of the academic year 2015-2016, students who are enrolled in the Master of Arts in History at the Vrije Universiteit Brussel, can specialize in our new 'Food History master'. Next to the compulsory courses, it will be possible to choose 30 ECTS within the field of food history in a collaboration between the VUB, university of Bologna, University of Leiden and the Unversité Rabelais in Tours. The Food History Master provides students the opportunity to gain international experience and to take courses in English. The Master's thesis can also be situated within this field of research.

International Food History Master


Take a look at this website for more information.

Food History

Publications


The members of the VUB history department are very active in academics. The core publications of each member can be found on there personal page in the "Wie is Wie" page.

Full overview of publications