Where rain makes way for sunshine, we proudly walk under the rainbow! Vrije Universiteit Brussel and Université libre de Bruxelles will be emphatically present at the Belgian Pride this year, which will take over the streets of Brussels again on Saturday 19th May. Both universities have been active proponents of equal rights for the LGBTQI+ community, long before legislation actually granted those rights.

For Dutch, scroll down

Student associations like the Homoseksuele Utopisten and Flikkerlicht where very active on the VUB campus in the eighties. They denounced the erstwhile homophobic society. In 1984 they wrote in VUB’s student magazine De Moeial that in society at the time there still existed a tendency to “label homosexuality as something dirty, unnatural and in some cases even amoral”. Then, the struggle centered around the repeal of article 372bis, that forbade homosexuals having sexual intercourse under the age of 18, while heterosexuals were permitted to legally have intercourse at age 16.

In 1985 Flikkerlicht puts on record in the same magazine: “Our true feelings we hide from the outside world. We evade reality. If we are ever to become truly happy though, as a gay person, as a human being, then we should feel free and not on the run.”.

Clearly enormous steps have been taken since. And VUB helped pave the way: e.g. how many lesbians and gays haven’t seen their desire to have children fulfilled thanks to the fertility center at UZ Brussel? This however does not mean the struggle is over. Heterosexuality is still very much the norm. Even in our hyper diverse, open, twenty-first century, urban society there are still individuals and groups who stigmatise, exclude or verbally and even physically attack those in the LGBTQI+ community. In Brussels too, it it not always self-evident to walk in the streets hand in hand or kiss your lover and that needs to change. Anno 2018 BASTA! and the brand-new Spectrum monitor the situation on our VUB campuses.

For to feel free in your neighbourhood, town or city is crucial. Being yourself and openly showing that in the streets, in the public space. Walking hand in hand and casting a loving smile upon your beloved. The Belgian Pride therefore makes a plea to cast a well informed vote in the next local elections and use “your local power” - the central theme of this year’s Pride.

By attending the Belgian Pride the VUB community wishes to embrace all forms of diversity and make a clear statement against homo- and transphobia. For every individual is unique and everyone deserves the same respect, no matter your heritage, gender or sexual orientation. Because diversity is not the cause, but rather the remedy for inflexibility, narrow-mindedness and stagnation. Diversity is a gift!

Diversiteit is niet het probleem, maar net de remedie tegen verstarring, navelstaarderij en stilstand.

 

Waar de regen plaats maakt voor de zon, daar lopen wij trots onder de regenboog! De Vrije Universiteit Brussel en de Université libre de Bruxelles zullen dit jaar nadrukkelijk aanwezig zijn op de Belgian Pride die op zaterdag 19 mei door de straten van Brussel trekt. Beide universiteiten zijn altijd actieve voorvechters geweest van gelijke rechten voor holebi’s, nog lang voor de wetgever dit mogelijk maakte.

Studentenverenigingen als de Homoseksuele Utopisten en Flikkerlicht waren in de jaren 80 bijzonder actief op de VUB-campus. Ze stelden de toenmalige homofobe? maatschappij aan de kaak. In het VUB-studentenblad De Moeial in 1984 stelden ze dat in die maatschappij nog steeds de tendens bestaat om homoseksualiteit “als iets vies, onnatuurlijk en in sommige gevallen zelfs amoreel te bestempelen.” De strijd draaide toen nog om de afschaffing van artikel 372bis, dat homo’s verbood om seksuele betrekkingen te hebben onder de 18, terwijl hetero’s seks mochten hebben van zodra ze 16 waren.

En in 1985 laat Flikkerlicht hetzelfde studentenblad optekenen: “Onze werkelijke gevoelens verbergen we voor de buitenwereld. We ontlopen de realiteit. Willen we echter gelukkig worden, als homo, als mens, dan moeten we ons vrij voelen en niet steeds op de vlucht.”.

Het is duidelijk dat er een enorme weg is afgelegd. En VUB trok mee aan de kar. Hoeveel holebi’s hebben hun kinderwens niet in vervulling zien gaan dankzij het fertiliteitscentrum van het UZ Jette? Maar dat betekent niet dat de strijd gestreden is. Heteroseksualiteit is nog steeds de norm. Ook in onze hyperdiverse open eenentwintigste-eeuwse stedelijke samenleving zijn er nog altijd personen en groepen die LGBTQI+ community stigmatiseren, uitsluiten of verbaal en zelfs fysiek aanvallen. Ook in Brussel is het voor holebi’s en transgenders niet altijd even evident om hand in hand of al kussend door de straten te lopen en dat zou niet het geval mogen zijn   BASTA! en het gloednieuwe Spectrum houden de pols aan de vinger op de VUB-campussen anno 2018. 

Want je vrij voelen in je buurt, gemeente of stad is cruciaal. Jezelf mogen zijn en dit tonen op straat, in de publieke ruimte. Hand-in-hand lopen en je geliefde toelachen. De Belgian Pride roept daarom op om een bewuste keuze te maken bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen en “your local power” te gebruiken – zoals het centrale thema van de Pride dit jaar luidt.

Door aan de Belgian Pride deel te nemen wil de VUB-gemeenschap alle vormen van diversiteit omarmen en een statement maken tegen homofobie en transfobie. Elk mens is uniek en elk individu verdient evenveel respect, ongeacht zijn of haar afkomst, gender of seksuele geaardheid. Diversiteit is niet het probleem, maar net de remedie tegen verstarring, navelstaarderij en stilstand. Diversiteit is een feest! 

Pride events

Geen events beschikbaar

Join us in the Parade

Not only do ULB and VUB support the Pride. We will also be present in the parade with our truck, professors, staff and students. So VUB-people... Join our team in the parade and let's build a great party on May 19th. The more the merrier right? 

Practical information:  

The Pride Parade will start from 14h30 from the Ravenstein Street. For the complete itinerary, see the website of the Belgian pride.

For those who want to join us in the parade? We gather around 14:00 at our trucks. We're number 22 and 23 in the parade which is at the back! 

Timing Pride Parade

12h00: Pride Village is open
14h00: Pride Kick-Off (at the Pride Stage in the Pride Village)
14h30: Start Pride Parade (at the Ravenstein Street)

For all information about the Pride, go to their website!

We want you

We want you as a new recuit!

A big event needs many preparation and helping hands. Are you eager to help us out with building the truck, taking care of the safety during the pride, making promotion,...? Join our team as a volunteer and register here! 

 

Word jij een van onze vrijwilligers?

Om alles in goede banen te laten lopen zoekt de VUB nog tal van vrijwilligers om in aanloop naar de Belgian pride of tijdens de pride de handen uit de mouwen te steken. Wil jij ons helpen bij de promotie, of de veiligheid garanderen tijdens de stoet, de wagen mee opbouwen,...? Schrijf je dan snel in als vrijwilliger!