Agogische Wetenschappen

Heb je zin om je te engageren op sociaal, politiek en/of cultureel vlak en wil streven naar een emanciperende samenleving? Ben je iemand die wil optreden als een tussenpersoon, als een ‘go-between’ en dit op 3 manieren: als begeleider, als beheerder en als beleidsverantwoordelijke?Interesseer je je voor het begeleiden, organiseren, ontwikkelen en evalueren van processen die leiden tot een maatschappij waarin elke volwassene aan bod kan komen?Hou je er van om als ‘Beheerder’ vrijwilligersswerk en activiteiten te coördineren en programma’s op te zetten voor werkzoekenden, allochtonen, jongeren én ouderen?Ben je geboeid door het uitstippelen van zinvol beleid dat inspeelt op de diverse noden van de bevolking?

Lees verder

Studenten vertellen

Begin maart 2010 kreeg ze in de Brusselse AB vijfhonderd euro, maar haar studie over subsidies in de muziekwereld leverde Hanne Valckenaers (22) meer op dan de popthesisprijs. De winnares werd meteen ingelijfd door niemand minder dan Milow, na een gesprek voor haar thesis. Sinds het (buitenlandse) succes van Ayo technology gaat het voor Milow zo hard dat hij hulp kon gebruiken. Leuvense Hanne Valckenaers heeft net haar opleiding agoggische wetenschappen afgerond bij de Vrije Universiteit Brussel, maakte haar thesis bij de vakgroep Communicatiewetenschappen en is nu de jongste manager van het land. Na een interview met Milow, kon ze meteen als zijn management-assistente aan de slag.

Agogiek is een multifunctionele opleiding waarin de theorie en de praktijk met elkaar verzoend worden.

Deze wetenschap tracht zo dicht mogelijk bij de mens te staan om zo de mensen in beweging te brengen om vanuit zichzelf iets te doen in de maatschappij. Een agoog rijkt middelen aan om hen te begeleiden tijdens obstakels op hun weg.

Ik heb voor Agogiek gekozen omdat het een heel open richting is. Je hebt nog heel veel verschillende vakken, zoals sociologie, filosofie, psychologie, politiek, recht, pedagogie… Terwijl, als je specifiek voor Pol&Soc of Psychologie zou kiezen, heb je dat ook wel, maar in veel mindere mate.

Ik ben naar de openlesdagen geweest en de prof was heel open en verwelkomde ons persoonlijk. Toen voelde je echt dat er aandacht voor je is. Voor mij is dat persoonlijk contact met de proffen en assistenten echt belangrijk.

Een hedendaagse kunststad

Geert Cochez was tijdens zijn studies Sociale en Culturele Agogiek al een groot cultuurliefhebber en een hevige fan van Brussel. Als coördinator van het Brussels Kunstenoverleg kreeg hij de gedroomde kans om zijn passies professioneel te verzilveren.

Toen ik aan de Vrije Universiteit Brussel mijn opleiding Sociale en Culturele Agogiek begon, richtten enkele studenten Agogiek net een culturele studentenkring op, Artis genaamd. Die is intussen ter ziele gegaan, maar in de vijf jaar dat ze bestond, trokken we in groep de stad in om aan cultuur te doen. Ik stak heel wat op van de activiteiten die we organiseerden en werkte ook mee op de Dienst Cultuur van de Vrije Universiteit Brussel. Zo werd de campus als ‘stad in de stad’ een goed oefenterrein voor mijn latere werk. Nadien volgde ik nog een internationaal postgraduaat in European Urban Cultures (POLIS) waardoor ik de kans kreeg om ook universiteiten en steden in Nederland, Engeland en Finland te ontdekken. Na mijn studies had ik dan het geluk om in mijn huidige job aan de slag te kunnen. Ik kon al bij al weinig werkervaring voorleggen, maar de invalshoeken die ik in mijn opleidingen koos en het engagement in mijn studententijd hielpen enorm. Het gebrek aan ervaring in het culturele werkveld was in bepaalde opzichten zelfs een voordeel: ik had immers nog geen vijanden gemaakt.

Het Brussels Kunstenoverleg is een platform dat de Nederlandstalige Brusselse artistieke organisaties rond de tafel brengt. Bedoeling is om zo tot meer samenspraak en samenwerking te komen. En dat is erg nodig in een complexe stad als Brussel. Vijftien jaar geleden werkten de Brusselse kunstinstellingen nogal sterk op hun eigen eilandjes. Het voorbije decennium is de wil tot samenwerking stilaan gegroeid. Het cultuurjaar Brussel/Bruxelles 2000 was een scharniermoment en de verschillende overlegstructuren en samenwerkingsprojecten zoals de Zinneke Parade bleken belangrijke katalysatoren voor verdere samenwerking.

“Het gebrek aan ervaring in het culturele werkveld was in bepaalde opzichten zelfs een voordeel: ik had immers nog geen vijanden gemaakt.”

Het Kunstenoverleg werkt ook als gesprekspartner uit het werkveld voor de verschillende overheden. Vanuit dit samenwerkingsverband kan de kunstensector ook beter haar verantwoordelijkheid opnemen in deze stad. Het Brussels Kunstenoverleg positioneert zich niet alleen als een belangenbehartigingsorganisatie van de sector, maar probeert mee te schrijven aan een positief verhaal over deze stad. De meest zichtbare realisatie van die gesprekken is BRXLBRAVO, een Brussels kunstenfeest waarvan de tweede editie plaatsvindt op 2, 3 en 4 maart 2007. Meer dan 150 organisaties, zowel Franstalige als Nederlandstalige, zetten hun schouders onder dit initiatief. Het blijft immers een belangrijke uitdaging om bruggen te bouwen tussen het Vlaamse en het Franstalige culturele werkveld in Brussel. De communautarisering van het cultuurbeleid zorgde destijds voor een sterke kloof tussen beiden. Vanuit het Brussels Kunstenoverleg werken we nu nauw samen met ons jongere Franstalige zusje ‘Réseau des Arts à Bruxelles’ om ontmoetingen mogelijk te maken. Dat is trouwens ook een opvallend gegeven. Binnen Brussel werken Nederlandstaligen en Franstaligen steeds beter samen, en dat in tegenstelling tot de communautaire spanningen die op het nationale niveau de politieke agenda beheersen.            

In 2006 zijn we ook gestart met een nieuw Brussels netwerk voor kunsteducatie en publieksbemiddeling. Daarbij is niet enkel de kunstensector betrokken, maar ook de erfgoedsector, het onderwijs, de sociaal-culturele en de welzijnssector. Doel is om bruggen te slaan tussen die sectoren om zo tot een betere educatieve omkadering te komen van het culturele aanbod in Brussel. Transversaal werken is een noodzaak wil je tot een betere inbedding van het artistieke aanbod in het maatschappelijke leven komen. Als agoog ben ik erg tevreden dat ik zo’n initiatief mee uit de grond kon stampen.

“Binnen Brussel werken Nederlandstaligen en Franstaligen steeds beter samen, en dat in tegenstelling tot de communautaire spanningen die op het nationale niveau de politieke agenda beheersen”

Artistiek gezien is Brussel een straffe stad. Niet enkel hebben we hier het grootste culturele aanbod van heel België, maar Brussel is ook een echte aantrekkingspool voor kunstenaars. De multiculturele realiteit blijkt een goede voedingsbodem voor de kunst. De positie van Brussel als internationale hoofdstad van de hedendaagse dans is wijd bekend, maar ook in de andere disciplines moet Brussel niet onderdoen. Alleen slagen we er nog onvoldoende in om dat potentieel uit te spelen. Zowel nationaal als internationaal wordt Brussel nog teveel gezien als een bureaucratische en administratieve hoofdstad. Terwijl Brussel zich met succes als een hedendaagse kunststad zou kunnen profileren, naast klassieke kunststeden zoals Wenen of Parijs. ‘Hedendaags’ bedoel ik dan als synoniem voor ‘avant-gardistisch’, ‘multicultureel’ en ‘stedelijk’. Allemaal aspecten die het artistieke leven in de stad nu reeds kenmerken.

(Interview 3 januari 2007)

OVERTUIGD OM TE KOMEN STUDEREN AAN DE VUB?

Start je inschrijving nu!

Internationale kansen

Binnen deze opleiding kan je op uitwisseling naar:

Italië
Spanje
Turkije

Voor een actueel en gedetailleerd overzicht van alle EU en non-EU bestemmingen binnen de exchange programma’s, contacteer exchange.outgoing@vub.ac.be

Na je opleiding

Phd

Masterdiploma op zak, maar niet meteen zin om de academische wereld te verlaten? Als doctoraatsstudent voer je minstens 4 jaar lang voltijds onderzoek uit aan de universiteit. Benodigd: een promotor, een onderzoeksonderwerp en voldoende financiering. Drie keer check? Waag je kans en doctoreer.

Eerste stap op de arbeidsmarkt

Als agoog heb je een zeer grondige kennis van de beleidscontouren en kan je in minstens één van de agogische werkdomeinen de implicaties en effecten van het beleid duiden. Je hebt inzicht in de specifieke en actuele situatie van specifieke doelgroepen en bent in staat om in te grijpen vanuit een breed maatschappelijke en inclusieve visie.

De cultureel agoog is onderlegd in het inschakelen van aspecten van cultuur en kunst als veranderkundig educatief middel.

De vormingsdeskundige agoog kan rollen opnemen als ontwerper, adviseur, begeleider en beoordelaar van vormingssituaties voor volwassenen en in het informeel leren.

De vrijetijdsagogoog is in staat om op een wetenschappelijke en autonome wijze een analyse te maken en een eigen beleidsrelevante visie te ontwikkelen.

De sociaal agoog integreert educatieve en integratieve methodieken in zijn werk.

Je wil het professioneel helemaal maken? De VUB staat je enthousiast bij, met onder andere workshops en networkevents, permanente vormingen en startersseminaries, een eigen Career Center, hulp en tips bij sollicitaties, enzovoort. Kortom, alles voor een carrière als hoogvlieger.

Blijven studeren

Na je bacheloropleiding Agogische wetenschappen kan je nog verschillende andere richtingen uit. Zo kan je kiezen voor de Master in de Onderwijskunde of, na het volgen van een voorbereidingsprogramma, starten in de opleidingen Master in de Sociologie, Master in de Politieke wetenschappen, Master in het Toerisme, Master in het Management en Beleid van de Gezondheidszorg en Master in het Management, Zorg en Beleid in de Gerontologie.

Studeren is niet langer beperkt tot één fase in het leven. De VUB heeft daarom een groot aanbod van opleidingen die je kan combineren met een baan. Op de hoogte blijven van de ontwikkelingen in je vakgebied en je toekomst gaaf houden? Kies voor de combinatie ‘Werken en studeren’ aan de VUB.

Infopunt Studenten

+32-2-6292010
info@vub.ac.be

StudieBegeleidingsCentrum (SBC)

+32-2-6292306
begeleiding@vub.ac.be

StudentenAdministratieCentrum (SAC)

sac@vub.ac.be

Faculteitssecretariaat Psychologie en Educatiewetenschappen

+32-2-6292536
facpe@vub.ac.be