Agogische Wetenschappen

Heb je zin om je te engageren op sociaal, politiek en/of cultureel vlak en wil streven naar een emanciperende samenleving? Ben je iemand die wil optreden als een tussenpersoon, als een ‘go-between’ en dit op 3 manieren: als begeleider, als beheerder en als beleidsverantwoordelijke?Interesseer je je voor het begeleiden, organiseren, ontwikkelen en evalueren van processen die leiden tot een maatschappij waarin elke volwassene aan bod kan komen?Hou je er van om als ‘Beheerder’ vrijwilligersswerk en activiteiten te coördineren en programma’s op te zetten voor werkzoekenden, allochtonen, jongeren én ouderen?Ben je geboeid door het uitstippelen van zinvol beleid dat inspeelt op de diverse noden van de bevolking?

Lees verder

Studenten vertellen

Ann Impens in Ann Arbor

Ann Impens studeerde Agogische wetenschappen aan de Vrije Universiteit Brussel. Nadien vertrok ze naar Ann Arbor in de staat Michigan in de Verenigde Staten. Na een eerste masteropleiding volgde een tweede en een doctoraat aan de prestigieuze University of Michigan. Nu, meer dan twintig jaar later, woont ze er nog steeds en werkt ze als onderzoeker in de medische faculteit en het universitair ziekenhuis.

Mijn keuze voor de Vrije Universiteit Brussel was niet echt een bewuste keuze. Dat mijn vriend aan de Vrije Universiteit Brussel ging studeren, beïnvloedde die beslissing natuurlijk wel. Het idee om op 18-jarige leeftijd op kot te gaan in Brussel leek me aantrekkelijker dan dichter bij huis in Gent te gaan studeren en bij mijn ouders te blijven wonen. In feite wist ik ook niet echt welke opleiding ik moest kiezen. De opleiding Agogiek was op dat moment gloednieuw en vermits ik iemand ben die nogal graag nieuwe dingen probeert, viel mijn keuze daarop. Het interessante aan die opleiding was het interdisciplinaire karakter ervan.

Mijn studententijd was een heel plezierige en leerrijke tijd. Het was een periode zonder veel zorgen en verantwoordelijkheden, terwijl ik toch voor een deel onafhankelijk was. Aangename herinneringen heb ik vooral aan de tijd toen ik op kot zat in de Nieuwelaan. Een absoluut voordeel bij mijn verdere studies in de Verenigde Staten was het feit dat ik tijdens mijn opleiding aan de Vrije Universiteit Brussel, naast de traditionele examens, voor verschillende vakken ‘papers’ moest schrijven. Iets wat eind jaren ‘70 vrij uitzonderlijk was.

"Ann Arbor in Michigan was een doelbewuste keuze gezien de academische reputatie van de University of Michigan enerzijds, en het evenwicht tussen de kwaliteit en de kost van het leven aldaar anderzijds"

Toen ik in juni 1983 afstudeerde, ben ik in september van datzelfde jaar naar de VS vertrokken. Ann Arbor in Michigan, dat vaak als een oase in de Mid-West omschreven wordt, was een doelbewuste keuze gezien de academische reputatie van de University of Michigan enerzijds, en het evenwicht tussen de kwaliteit en de kost van het leven aldaar anderzijds. De University of Michigan telt 51.000 studenten en is, samen met de University of California-Berkeley, één van de enige openbare instellingen in de VS die voortdurend gerangschikt staan bij de tien beste universiteiten.

Pas wanneer je voor lang in de VS bent, zie je grotere verschillen. In het begin lijkt veel hetzelfde als in België. Vooral het sociale leven is hier anders. Zo hebben we niet echt het fenomeen van het café in het dorp of een stamcafé. Ook wanneer je bij iemand op bezoek gaat, zijn die feestjes meestal voor middernacht gedaan. Je kan hier ook moeilijk zomaar bij iemand “binnen vallen”.

Ann Arbor is een universiteitsstadje van pakweg 120.000 inwoners en een echte samensmelting van culturen. Je maakt er vlug heel wat kennissen, maar het duurt toch een tijdje om een echte ‘vriendenkring’ op te bouwen. Daar Ann Arbor een echte universiteitsstad is, verblijft bijna iedereen hier voor een beperkte periode en zoekt men na het afstuderenwerk in andere streken.

Dankzij een Rotary-beurs heb ik eerst een Master in Guidance and Counseling aan de Eastern Michigan behaald. Nadien werd ik aanvaard in de befaamde School of Public Health van de University of Michigan, die samen met Johns Hopkins, Harvard, North Carolina en Washington tot de top 5 in “Public Health” behoort. Na het behalen van een Master in Public Health werd ik dan, op basis van mijn academische resultaten en financieel gesteund door de universiteit, toegelaten tot het PhD-programma met als specialisatie “Health Behavior – Health Education”. De doktoraatsopleiding is er totaal anders dan in België. De eerste jaren volg je intensieve seminaries met toponderzoekers, nadien leg je twee  “doctoral preliminary examinations” af, gevolgd door het verdedigen van het doctoraatsvoorstel en om uiteindelijk het doctoraat zelf te verdedigen.

"Het budget van de University of Michigan bedraagt 4 miljard dollar met meer dan vijfduizend professoren en het dubbele aan onderzoekers"

Door de omvang en de grotere financiële middelen (het budget van de University of Michigan bedraagt 4 miljard dollar met meer dan vijfduizend professoren en het dubbele aan onderzoekers) zijn er gewoon meer mogelijkheden. Op professioneel vlak kan je gebruik maken van een enorm netwerk en uitgebreide middelen die je helpen met je onderzoek. De hulp bij het vinden en bekomen van fondsen is uitstekend. Je krijgt ook de mogelijkheid om cursussen te blijven volgen en wekelijks zijn er de zogenaamde ‘brown bags’ met collega’s, waar je een idee krijgt over onderzoek uit andere domeinen. Op die manier ga je ook makkelijker interdisciplinair werken.

Vóór het behalen van mijn doctoraat concentreerde mijn onderzoek zich voornamelijk op de sociaal-wetenschappelijkeaspecten van “patient reported health outcomes” van verschillende ziektes (gaande van diabetes tot ‘substance abuse’) op basis van survey-onderzoek. Nadien had ik meer zin om dichter betrokken te zijn bij de praktische toepassingen die het rechtstreeks resultaat van mijn onderzoekswerk waren. In die praktische wereld werk ik nu in een multidisciplinair team van wetenschappers die onderzoek verrichten op het vlak van het uittesten van nieuwe medicamenten en therapieën voor personen met scleroderma (verharding van de huid).

Ik weet niet echt wat de toekomst zal brengen. Mijn dochter is in Ann Arbor geboren in het universiteitsziekenhuis. Hoewel ze vlot Nederlands spreekt, heeft ze grotendeels in Ann Arbor school gelopen. Ook al is het nog veel te vroeg, toch denk ik er wel aan om op latere leeftijd terug naar België, of ergens anders in Europa, te komen. Veel zal afhangen van wat mijn dochter doet en wat het leven verder brengt.

(Interview 13 december 2005)

Ik heb voor Agogiek gekozen omdat het een heel open richting is. Je hebt nog heel veel verschillende vakken, zoals sociologie, filosofie, psychologie, politiek, recht, pedagogie… Terwijl, als je specifiek voor Pol&Soc of Psychologie zou kiezen, heb je dat ook wel, maar in veel mindere mate.

Ik ben naar de openlesdagen geweest en de prof was heel open en verwelkomde ons persoonlijk. Toen voelde je echt dat er aandacht voor je is. Voor mij is dat persoonlijk contact met de proffen en assistenten echt belangrijk.

Agogiek is een multifunctionele opleiding waarin de theorie en de praktijk met elkaar verzoend worden.

Deze wetenschap tracht zo dicht mogelijk bij de mens te staan om zo de mensen in beweging te brengen om vanuit zichzelf iets te doen in de maatschappij. Een agoog rijkt middelen aan om hen te begeleiden tijdens obstakels op hun weg.

Begin maart 2010 kreeg ze in de Brusselse AB vijfhonderd euro, maar haar studie over subsidies in de muziekwereld leverde Hanne Valckenaers (22) meer op dan de popthesisprijs. De winnares werd meteen ingelijfd door niemand minder dan Milow, na een gesprek voor haar thesis. Sinds het (buitenlandse) succes van Ayo technology gaat het voor Milow zo hard dat hij hulp kon gebruiken. Leuvense Hanne Valckenaers heeft net haar opleiding agoggische wetenschappen afgerond bij de Vrije Universiteit Brussel, maakte haar thesis bij de vakgroep Communicatiewetenschappen en is nu de jongste manager van het land. Na een interview met Milow, kon ze meteen als zijn management-assistente aan de slag.

OVERTUIGD OM TE KOMEN STUDEREN AAN DE VUB?

Start je inschrijving nu!

Internationale kansen

Binnen deze opleiding kan je op uitwisseling naar:

Italië
Spanje
Turkije

Voor een actueel en gedetailleerd overzicht van alle EU en non-EU bestemmingen binnen de exchange programma’s, contacteer exchange.outgoing@vub.ac.be

Na je opleiding

Phd

Masterdiploma op zak, maar niet meteen zin om de academische wereld te verlaten? Als doctoraatsstudent voer je minstens 4 jaar lang voltijds onderzoek uit aan de universiteit. Benodigd: een promotor, een onderzoeksonderwerp en voldoende financiering. Drie keer check? Waag je kans en doctoreer.

Eerste stap op de arbeidsmarkt

Als agoog heb je een zeer grondige kennis van de beleidscontouren en kan je in minstens één van de agogische werkdomeinen de implicaties en effecten van het beleid duiden. Je hebt inzicht in de specifieke en actuele situatie van specifieke doelgroepen en bent in staat om in te grijpen vanuit een breed maatschappelijke en inclusieve visie.

De cultureel agoog is onderlegd in het inschakelen van aspecten van cultuur en kunst als veranderkundig educatief middel.

De vormingsdeskundige agoog kan rollen opnemen als ontwerper, adviseur, begeleider en beoordelaar van vormingssituaties voor volwassenen en in het informeel leren.

De vrijetijdsagogoog is in staat om op een wetenschappelijke en autonome wijze een analyse te maken en een eigen beleidsrelevante visie te ontwikkelen.

De sociaal agoog integreert educatieve en integratieve methodieken in zijn werk.

Je wil het professioneel helemaal maken? De VUB staat je enthousiast bij, met onder andere workshops en networkevents, permanente vormingen en startersseminaries, een eigen Career Center, hulp en tips bij sollicitaties, enzovoort. Kortom, alles voor een carrière als hoogvlieger.

Blijven studeren

Na je bacheloropleiding Agogische wetenschappen kan je nog verschillende andere richtingen uit. Zo kan je kiezen voor de Master in de Onderwijskunde of, na het volgen van een voorbereidingsprogramma, starten in de opleidingen Master in de Sociologie, Master in de Politieke wetenschappen, Master in het Toerisme, Master in het Management en Beleid van de Gezondheidszorg en Master in het Management, Zorg en Beleid in de Gerontologie.

Studeren is niet langer beperkt tot één fase in het leven. De VUB heeft daarom een groot aanbod van opleidingen die je kan combineren met een baan. Op de hoogte blijven van de ontwikkelingen in je vakgebied en je toekomst gaaf houden? Kies voor de combinatie ‘Werken en studeren’ aan de VUB.

Infopunt Studenten

+32-2-6292010
info@vub.ac.be

StudieBegeleidingsCentrum (SBC)

+32-2-6292306
begeleiding@vub.ac.be

StudentenAdministratieCentrum (SAC)

sac@vub.ac.be

Faculteitssecretariaat Psychologie en Educatiewetenschappen

+32-2-6292536
facpe@vub.ac.be