Bio-ingenieurswetenschappen

Heb je een brede natuurwetenschappelijke belangstelling? Zie je graag de praktische resultaten van je werk? Wil je jouw kennis over de levende wereld toepassen ten dienste van de industrie en de maatschappij? Wil je je inzetten voor een duurzame en biogebaseerde economie? Kies je voor een toekomstgericht beroep waarin de duurzame productie van levensmiddelen, industriële grondstoffen, fijnchemicaliën en geneesmiddelen centraal staan?Of kijk je meer uit naar een job die draait om de gerichte modificatie en toepassing van micro-organismen, de duurzame productie van planten en het uitwerken van innoverende strategieën voor de bestrijding van ziektes?Wil je na een brede opleiding zelf kiezen welke weg je uitgaat?

Download de brochure

Studenten vertellen

Ir. Bart Levecke studeerde in 1997 af als bio-ingenieur in de Scheikunde en ging direct aan de slag bij de firma ORAFTI. ORAFTI is een dochteronderneming van Tiense Suikerraffinaderij en wereldleider in productie en vermarkting van inuline en oligofructose. Bart Levecke startte als onderzoeksmedewerker in onderzoekslabo voor product-ontwikkeling en proces-verbetering. Sinds 2001 is hij als ontwikkelingsingenieur 'non-food', verantwoordelijk voor het onderzoek naar niet-voedingstoepassingen van inuline en inuline-derivaten.

“De risico’s verbonden aan genetisch gemodificeerde organismen zijn misschien niet altijd volledig gekend maar de beoordeling ervan is onderworpen aan één van de strengste procedures die er bestaan. ”

Wat was jouw motivatie om bio-ingenieur te worden?

Ik was van kindsaf aan al geboeid door genetica. Daarnaast deed ik ook graag wiskunde. De bio-ingenieursopleiding omvatte een ideale combinatie van mijn interesses en vormt een ideale basis voor mijn huidige job.

Wat doe je voor werk?

‘Bioveiligheid’ is een term die opduikt binnen de medische sector, voedings- of milieusector, kortom daar waar sprake is van biologische risico's. Binnen het kader van mijn functie verwijst de juridische term 'bioveiligheid' naar de veiligheid voor de gezondheid van de mens en voor het leefmilieu, met inbegrip van de biodiversiteit bij het gebruik van genetisch gemodificeerde organismen (of micro-organismen) en bij het doelbewust gebruik van pathogene organismen binnen laboratoria, serres of animalaria (zogenaamde ingeperkt gebruik). 
Onder pathogene organismen verstaan we organismen die een ziekte kunnen teweeg brengen bij gezonde mensen, dieren of planten. Genetisch gemodificeerde organismen (al dan niet pathogeen) zijn organismen waarvan het genetisch materiaal werd gewijzigd op een manier dat niet in de natuur voorkomt door voortplanting of door natuurlijke recombinatie. Deze laatste worden aangewend voor onderzoeksdoeleinden of worden ontwikkeld met het oog op de commercialisatie van producten binnen de landbouw-, voedings- of farmaceutische sector. Na een grondige risicobeoordeling van deze organismen brengen wij dus advies uit over de veiligheid ervan voor de gezondheid van de mens en het leefmilieu. 

Toen ik hier net begon beoordeelde ik hoofdzakelijk bioveiligheidsdossiers betreffende het ingeperkt gebruik van genetisch gemodificeerde en/of pathogene organismen. Daarbij verleende ik voornamelijk wetenschappelijke ondersteuning aan de gewestelijke overheden. In 2010 werd ik mede verantwoordelijk voor de beoordeling van de doelbewuste introductie van genetische gemodificeerde organismen in het milieu, het op de markt zetten en de grensoverschrijdende verplaatsingen. Samen met een paar collega’s ondersteun ik de Adviesraad voor Bioveiligheid in haar adviesverlening naar de federale overheden en dragen we ook bij aan de ontwikkeling van leidraden op Europese niveau. 
We spitten voortdurend de literatuur uit en vragen experten naar hun expertise in een specifiek domein. Uiteraard doet de risicobeoordeling nieuwe vragen rijzen en soms kan dit leiden tot een gebrek aan consensus tussen de wetenschappers over de interpretatie van bepaalde gegevens, wat eigen is aan de wetenschappelijke en kritische benadering van gegevens. De risico’s verbonden aan genetisch gemodificeerde organismen zijn misschien niet altijd volledig gekend maar de beoordeling ervan is onderworpen aan één van de strengste procedures die er bestaan.

Welk advies wil je startende studenten meegeven?

Ik ben na mijn ingenieursstudies aan een doctoraat begonnen. En mijn doctoraatswerk heeft mij wel geholpen om te beseffen welk werk er achter wetenschappelijk onderzoek zit. Er is een stevige dosis geduld, doorzettingsvermogen en creativiteit voor nodig. Voor mijn huidige job was een doctoraatsgraad trouwens een vereiste.

“Hoe kunnen we onze kennis en technologie beter toepassen ten dienste van de wereld?”

Wat was jouw motivatie om bio-ingenieur te worden?

Zoals velen in de eerste generatie bio-ingenieurs, was ik enthousiast over de nieuwe mogelijkheden die de biotechnologie beloofde. Het leek evident dat biotechnologie heel wat potentieel bood om de kloof tussen arm en rijk op deze wereld te verkleinen. Achteraf een beetje naïef zo bleek. 
Tijdens mijn doctoraat aan de Vrije Universiteit Brussel in de groep Cellulaire Immunologie en via contacten met Artsen Zonder Grenzen, werd mijn interesse gewekt voor tropische ziekten en de derde wereldproblematiek, vooral dan het recht voor allen op basis gezondheidszorg en toegang tot essentiële geneesmiddelen.

Wat doe je voor werk?

Toen Artsen Zonder Grenzen in 1999 een internationale campagne startte rond het thema “toegang tot essentiële geneesmiddelen” sloot ik me aan bij hun “Drugs for Neglected Diseases Working Group” die een oplossing zocht voor het chronisch gebrek aan farmaceutische Research&Development voor ziekten die vooral de derde wereld treffen. Omdat de farmaceutische industrie er geen winstgevende markt in ziet, wordt weinig of geen onderzoek of productontwikkeling gedaan voor die ziekten. Vanuit deze vaststelling hebben we in 2003 een nieuwe organisatie opgericht met hoofdzetel in Genève, de “Drugs for Neglected Diseases initiative (DNDi)”. DNDi beoogt om nieuwe behandelingen te ontwikkelen en beschikbaar te maken voor ziekten die buiten de interesse van de farmaceutische industrie vallen. Initieel waren dit vooral een aantal tropische ziekten zoals slaapziekte en malaria, maar recentlelijk is ook AIDS bij kinderen toegevoegd aan DNDi's portfolio.

Welk advies wil je startende studenten meegeven?

Sta vooral regelmatig stil bij de keuzes die je maakt. 
Ondanks alle medische vooruitgang hebben slechts een derde van de meer dan 15 miljoen mensen die vandaag AIDS geneesmiddelen nodig hebben er toegang toe. En indien je vandaag kanker of hepatitis C hebt en je woont in Thailand, Oekraïne of Uganda, is de kans klein dat je de bestaande levensreddende geneesmiddelen kan betalen. 
Als directeur van het Access to Essential Medicines Initiative bij de Open Society Foundations tracht ik nu meer dan ooit ook het beleidsniveau te beïnvloeden om lokaal en internationaal de politieke wil te creëren opdat toegang tot essentiële geneesmiddelen een basisrecht wordt voor iedereen.

OVERTUIGD OM TE KOMEN STUDEREN AAN DE VUB?

Start je inschrijving nu!

Internationale kansen

Wist je dat je ook naar het buitenland kan tijdens je studies Bio-ingenieurswetenschappen aan de VUB? Dit kan via het bekende Erasmus+ programma, maar ook via een hele rist andere mogelijkheden binnen en buiten Europa. Ofwel kies je om het laatste semester van je bachelor te volgen aan een Europese universiteit, ofwel ga je voor je masterproef (tweede masterjaar) naar een universitair laboratorium in het buitenland. Je kan ook voor je stage kiezen voor een bedrijf in het buitenland.

Internationaal erkende ingenieurstitel

Met een bachelordiploma in de Bio-ingenieurswetenschappen beheers je de basisvaardigheden die noodzakelijk zijn voor de ontwikkeling van een nieuw biotechnologisch proces. En met een masterdiploma ben je in staat die basiskennis om te zetten in de praktijk. Als je de bachelor- en masteropleiding gevolgd hebt, krijg je de wettelijke academische ingenieurstitel. De titel van ingenieur is internationaal erkend en geeft aan dat je een wetenschappelijke en technische opleiding hebt afgerond.

Binnen deze opleiding kan je op Erasmus-uitwisseling naar:

Hongarije
Polen
Spanje

Na je opleiding

Phd

Masterdiploma op zak, maar niet meteen zin om de academische wereld te verlaten? Als doctoraatsstudent voer je minstens 4 jaar lang voltijds onderzoek uit aan de universiteit. Benodigd: een promotor, een onderzoeksonderwerp en voldoende financiering. Drie keer check? Waag je kans en doctoreer.

Eerste stap op de arbeidsmarkt

Dankzij je brede vorming kan je in tal van sectoren aan de slag: de landbouw-, de fermentatie- en de voedingsindustrie en aanverwante sectoren, chemie en fijnchemie, agrochemie, farmacie en fytofarmacie, milieubeheer en milieuwetgeving, afvalwaterzuivering, bodem- en afgasreiniging, alternatieve energiewinning of de biomedische sector.

Je kan je bezighouden met veevoeders of meststoffen, levensmiddelen of chemische processen, maar je kan eveneens een baan zoeken in de biotechnologische industrie.

Ook bij de overheid, in het onderwijs, het onderzoek aan de universiteit of een onderzoeksinstelling, in bank- en verzekeringsinstellingen, de (bio)informatica en in het domein van de ontwikkelingssamenwerking zijn heel wat bio-ingenieurs actief.

Volop doorgroeimogelijkheden

Soms start je met een technisch-commerciële of een onderzoeksfunctie om later door te groeien naar het middenkader of een leidinggevende functie in de bedrijfswereld of elders in binnen- of buitenland.

Je wil het professioneel helemaal maken? De VUB staat je enthousiast bij, met onder andere workshops en networkevents, permanente vormingen en startersseminaries, een eigen Career Center, hulp en tips bij sollicitaties, enzovoort. Kortom, alles voor een carrière als hoogvlieger.

Blijven studeren

Studeren is niet langer beperkt tot één fase in het leven. De VUB heeft daarom een groot aanbod van opleidingen die je kan combineren met een baan. Op de hoogte blijven van de ontwikkelingen in je vakgebied en je toekomst gaaf houden? Kies voor de combinatie ‘Werken en studeren’ aan de VUB.

Infopunt Studenten

+32-2-6292010
info@vub.ac.be

StudieBegeleidingsCentrum (SBC)

+32-2-6292306
begeleiding@vub.ac.be

StudentenAdministratieCentrum (SAC)

sac@vub.ac.be

Faculteitssecretariaat Wetenschappen en Bio-ingenieurswetenschappen

secr@we.vub.ac.be