Bio-ingenieurswetenschappen

Heb je een brede natuurwetenschappelijke belangstelling? Zie je graag de praktische resultaten van je werk? Wil je jouw kennis over de levende wereld toepassen ten dienste van de industrie en de maatschappij? Wil je je inzetten voor een duurzame en biogebaseerde economie? Kies je voor een toekomstgericht beroep waarin de duurzame productie van levensmiddelen, industriële grondstoffen, fijnchemicaliën en geneesmiddelen centraal staan?Of kijk je meer uit naar een job die draait om de gerichte modificatie en toepassing van micro-organismen, de duurzame productie van planten en het uitwerken van innoverende strategieën voor de bestrijding van ziektes?Wil je na een brede opleiding zelf kiezen welke weg je uitgaat?

Download de brochure

Studenten vertellen

"De link theorie-praktijk is er bijna vanaf het begin van de opleiding"

Dr. ir. Bart Degeest behaalde het diploma van Bio-ingenieur in de Cel- en Gentechnologie in 1995.

"Yakult is pionier en innovator op het vlak van preventieve gezondheidszorg en probiotica. Het product Yakult werd reeds in 1935 ontwikkeld door de Japanse arts Minoru Shirota. Dr. Shirota geloofde sterk in preventief aan je gezondheid werken via voeding. De bedrijfsfilosofie van Yakult is wereldwijd werken aan een gezonde samenleving.

Yakult heeft meer dan 70 jaar ervaring in onderzoek met goede bacterieën en krijgt wereldwijd erkenning voor haar ontwikkelingen op het vlak van voeding, cosmetica en farmaceutische toepassingen. Het onderzoek gaat verder in het Yakult Honsha European Research Center dat dit jaar te Gent opgestart werd. Wereldwijd werken de wetenschappelijke afdelingen van Yakult samen met wetenschappelijke en medische gemeenschappen om de rol van goede bacterieën voor onze algemene gezondheid verder te opnderzoeken. Het product Yakult kwam in 1994 als één van de eerste probiotische zuiveldranken op de Europese markt in Nederland en vervolgens in 1995 in België.

Als science manager van Yakult België maak ik deel uit van het algemene management van het bedrijf, alsook van het ganse Europese science team. De voornaamste taak van de science manager is het organiseren en opvolgen van onderzoeksprojecten in samenwerking met universiteiten, ziekenhuizen, instituten, enz. Goede relaties met vooraanstaande wetenschappers, alsook een goed inzicht in het recente onderzoek in het domein van probiotica en functionele voeding (via deelneme aan congressen en symposia, opvolgen wetenschappelijke literatuur,...) zijn daarvoor van groot belang. Daarnaast is de science manager verantwoordelijk voor een gemengd team (wetenschap/PR) dat instaat voor (wetenschappelijke) communicatie naar verschillende doelgroepen: wetenchappers artsen, verpleegkundigen, diëtisten, journalisten en ook de modale consument. Een derde belangrijk luik is het opvolgen van de snel veranderende nationale, Europese en wereldwijde wetgeving rond functionele voeding. Deze taak omvat deelname aan verschillende werkgroepen van organisaties als FEVIA, ILSI, IDF, ..., maar ook het bijwonen van internationale vergaderingen en actief input leveren voor o.a. Codex Alimentarius sessies, EU werkgroepen, ... Tenslotte is er de dagelijkse leiding van het bedrijf: de algemene strategie, personeel, opstellen en opvolgen van de budgetten.

Gezien het (grotendeels) wetenschappelijk karakter van mijn functie bij Yakult, ben ik uiteraard zeer tevreden dat ik kan terugvallen op een diploma bio-ingenieur. De opleiding bevatte een unieke mix van: fundamentele kennis van biologische systemen, een goede technische basis (ingenieurswetenchappen), een grondige kennis van productiesystemen in O.a. voedingsindustrie en een goed inzicht in nieuwe ontwikkelingen binnen de life-sciences in het algemeen (bv. immunologie). Uniek aan de bio-ingenieursopleiding zijn ook de vele practica, in kleine groepen, binnen ultramodern uitgeruste labo's. De link theorie-praktijk is er bijna vanaf het begin van de opleiding. Meer bedrijfsmatige aspecten leerde ik voor een stuk tijdens mijn opleiding, maar zeker ook tijdens de voorbereiding van mijn doctoraatsthesis binnen de onderzoeksgroep IMDO. Ik behaalde een doctoraat in de toegepaste biologische wetenschappen aan de Vrije Universiteit Brussel in 2001. Door de sterke banden tussen de onderzoeksgroep waar ik promoveerde en de industrien, maakte ik bijna vanzelf de overstap naar Yakult. Yakult is een internationaal bedrijf, een samensmelting van verschillende culturen. Daarmee omgaan vergt een zekere kennis en ingesteldheid. Recentelijk promoveerde Bart Degeest tot general director van Yakult.

Indien ik vandaag mijn studies opnieuw zou moetyen aanvatten, zou ik voor mijn huidige functie kiezen voor een Bachelor of Master in de bio-ingenieurswetenschappen."

“Hoe kunnen we onze kennis en technologie beter toepassen ten dienste van de wereld?”

Wat was jouw motivatie om bio-ingenieur te worden?

Zoals velen in de eerste generatie bio-ingenieurs, was ik enthousiast over de nieuwe mogelijkheden die de biotechnologie beloofde. Het leek evident dat biotechnologie heel wat potentieel bood om de kloof tussen arm en rijk op deze wereld te verkleinen. Achteraf een beetje naïef zo bleek. 
Tijdens mijn doctoraat aan de Vrije Universiteit Brussel in de groep Cellulaire Immunologie en via contacten met Artsen Zonder Grenzen, werd mijn interesse gewekt voor tropische ziekten en de derde wereldproblematiek, vooral dan het recht voor allen op basis gezondheidszorg en toegang tot essentiële geneesmiddelen.

Wat doe je voor werk?

Toen Artsen Zonder Grenzen in 1999 een internationale campagne startte rond het thema “toegang tot essentiële geneesmiddelen” sloot ik me aan bij hun “Drugs for Neglected Diseases Working Group” die een oplossing zocht voor het chronisch gebrek aan farmaceutische Research&Development voor ziekten die vooral de derde wereld treffen. Omdat de farmaceutische industrie er geen winstgevende markt in ziet, wordt weinig of geen onderzoek of productontwikkeling gedaan voor die ziekten. Vanuit deze vaststelling hebben we in 2003 een nieuwe organisatie opgericht met hoofdzetel in Genève, de “Drugs for Neglected Diseases initiative (DNDi)”. DNDi beoogt om nieuwe behandelingen te ontwikkelen en beschikbaar te maken voor ziekten die buiten de interesse van de farmaceutische industrie vallen. Initieel waren dit vooral een aantal tropische ziekten zoals slaapziekte en malaria, maar recentlelijk is ook AIDS bij kinderen toegevoegd aan DNDi's portfolio.

Welk advies wil je startende studenten meegeven?

Sta vooral regelmatig stil bij de keuzes die je maakt. 
Ondanks alle medische vooruitgang hebben slechts een derde van de meer dan 15 miljoen mensen die vandaag AIDS geneesmiddelen nodig hebben er toegang toe. En indien je vandaag kanker of hepatitis C hebt en je woont in Thailand, Oekraïne of Uganda, is de kans klein dat je de bestaande levensreddende geneesmiddelen kan betalen. 
Als directeur van het Access to Essential Medicines Initiative bij de Open Society Foundations tracht ik nu meer dan ooit ook het beleidsniveau te beïnvloeden om lokaal en internationaal de politieke wil te creëren opdat toegang tot essentiële geneesmiddelen een basisrecht wordt voor iedereen.

Ik ben in Brussel komen studeren omdat het goed bereikbaar is met de trein. De Vrije Universiteit Brussel trekt me aan omdat ze in het groen ligt en omdat ik er niet als een nummer wordt behandeld. Je krijgt een goede begeleiding en je zit niet met tweehonderd studenten in een zaal naar een prof te luisteren. Mijn favoriete plaats op de campus is het restaurant. Het is er gezellig en de warme maaltijden zijn echt afwisselend. Ik eet hier alvast meer en gezonder dan thuis.

OVERTUIGD OM TE KOMEN STUDEREN AAN DE VUB?

Start je inschrijving nu!

Internationale kansen

Wist je dat je ook naar het buitenland kan tijdens je studies Bio-ingenieurswetenschappen aan de VUB? Dit kan via het bekende Erasmus+ programma, maar ook via een hele rist andere mogelijkheden binnen en buiten Europa. Ofwel kies je om het laatste semester van je bachelor te volgen aan een Europese universiteit, ofwel ga je voor je masterproef (tweede masterjaar) naar een universitair laboratorium in het buitenland. Je kan ook voor je stage kiezen voor een bedrijf in het buitenland.

Internationaal erkende ingenieurstitel

Met een bachelordiploma in de Bio-ingenieurswetenschappen beheers je de basisvaardigheden die noodzakelijk zijn voor de ontwikkeling van een nieuw biotechnologisch proces. En met een masterdiploma ben je in staat die basiskennis om te zetten in de praktijk. Als je de bachelor- en masteropleiding gevolgd hebt, krijg je de wettelijke academische ingenieurstitel. De titel van ingenieur is internationaal erkend en geeft aan dat je een wetenschappelijke en technische opleiding hebt afgerond.

Binnen deze opleiding kan je op Erasmus-uitwisseling naar:

Hongarije
Polen
Spanje

Na je opleiding

Phd

Masterdiploma op zak, maar niet meteen zin om de academische wereld te verlaten? Als doctoraatsstudent voer je minstens 4 jaar lang voltijds onderzoek uit aan de universiteit. Benodigd: een promotor, een onderzoeksonderwerp en voldoende financiering. Drie keer check? Waag je kans en doctoreer.

Eerste stap op de arbeidsmarkt

Dankzij je brede vorming kan je in tal van sectoren aan de slag: de landbouw-, de fermentatie- en de voedingsindustrie en aanverwante sectoren, chemie en fijnchemie, agrochemie, farmacie en fytofarmacie, milieubeheer en milieuwetgeving, afvalwaterzuivering, bodem- en afgasreiniging, alternatieve energiewinning of de biomedische sector.

Je kan je bezighouden met veevoeders of meststoffen, levensmiddelen of chemische processen, maar je kan eveneens een baan zoeken in de biotechnologische industrie.

Ook bij de overheid, in het onderwijs, het onderzoek aan de universiteit of een onderzoeksinstelling, in bank- en verzekeringsinstellingen, de (bio)informatica en in het domein van de ontwikkelingssamenwerking zijn heel wat bio-ingenieurs actief.

Volop doorgroeimogelijkheden

Soms start je met een technisch-commerciële of een onderzoeksfunctie om later door te groeien naar het middenkader of een leidinggevende functie in de bedrijfswereld of elders in binnen- of buitenland.

Je wil het professioneel helemaal maken? De VUB staat je enthousiast bij, met onder andere workshops en networkevents, permanente vormingen en startersseminaries, een eigen Career Center, hulp en tips bij sollicitaties, enzovoort. Kortom, alles voor een carrière als hoogvlieger.

Blijven studeren

Studeren is niet langer beperkt tot één fase in het leven. De VUB heeft daarom een groot aanbod van opleidingen die je kan combineren met een baan. Op de hoogte blijven van de ontwikkelingen in je vakgebied en je toekomst gaaf houden? Kies voor de combinatie ‘Werken en studeren’ aan de VUB.

Infopunt Studenten

+32-2-6292010
info@vub.ac.be

StudieBegeleidingsCentrum (SBC)

+32-2-6292306
begeleiding@vub.ac.be

StudentenAdministratieCentrum (SAC)

sac@vub.ac.be

Faculteitssecretariaat Wetenschappen en Bio-ingenieurswetenschappen

secr@we.vub.ac.be