Er wordt momenteel aan deze website gewerkt. Alle activiteit op de website worden mogelijks niet opgeslagen.

Programma in het kort

Aantal ECTS-credits: 
180 + 120
Aantal studiejaren: 
3 + 2
Uitwisseling: 
mogelijk in binnen- en buitenland via Erasmus+ en andere programma's
Opleidingstaal: 
Nederlands, Engels
Faculteit: 
Wetenschappen en Bio-ingenieurswetenschappen
accredited by NVAO
Campus: 
Brussels Engineering, Sciences & Humanities Campus
This study in English: 
Biology

Kies je programma voor Biologie:

Voor reguliere studenten
Geen werkstudentenplannen
Voor uitwisselingsstudenten

Bachelor of Science in de biologie

Standaard traject
Academiejaar 2017-2018
Het studietraject Bachelor of Science in de Biologie (180 ECTS-credits) omvat 144 ECTS-credits verplichte studiedelen en minimum 36 ECTS-credits keuzestudiedelen met modeltraject (verdeling ECTS-credits per academiejaar):
Jaar 1: 54 ECTS-credits verplicht, 6 ECTS-credits keuze
Jaar 2: 48 ECTS-credits verplicht, 12 ECTS-credits keuze
Jaar 3: 42 ECTS-credits verplicht, 18 ECTS-credits keuze
In totaal, omvat dit studieplan 180 studiepunten.

Tweede bachelor Biologie verplichte studiedelen

In combinatie met de verplichte studiedelen tweede bachelor neemt de student bij voorkeur voor 12 ECTS-credits aan keuzestudiedelen op uit de keuzestudiedelen tweede en derde bachelor.
Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 48 ECTS-credits worden geselecteerd.

Derde bachelor Biologie verplichte studiedelen

In combinatie met de verplichte studiedelen derde bachelor neemt de student bij voorkeur voor 18 ECTS-credits aan keuzestudiedelen op. Inschrijven voor de bachelorproef kan indien het een inschrijving betreft waarbij met de andere gekozen studiedelen het volledige bachelortraject van minstens 180 ECTS-credits wordt ingevuld.
Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 42 ECTS-credits worden geselecteerd.
Title Translation Course titular Sem CR
Microbiologie English 1e semester 3
Moleculaire ecologie English 1e semester 6
Neurobiology English 1e semester 3
Animal Behaviour English 2de semester 3
Current Topics in Evolution English 2de semester 3
Developmental Biology English 2de semester 3
Ecosysteemecologie English 2de semester 6
Immunologie English 2de semester 3
Bachelorproef wetenschappen English 1e en 2e semester 12

Keuzestudiedelen tweede en derde bachelor Biologie

De student neemt bij voorkeur 12 ECTS-credits op in zijn/haar tweede jaar en 18 ECTS-credits in zijn/haar derde jaar.

Keuzestudiedelen kunnen gekozen worden uit de lijsten van keuzestudiedelen 2e bachelor, Thema Moleculaire Biologie, Thema Ecologie, Thema Onderwijs of verbredende keuzestudiedelen.

Naast dit aanbod kan je ook één of meerdere studiedelen kiezen uit een andere bacheloropleiding van de Vrije Universiteit Brussel of van een andere universiteit. Keuzes buiten de lijst van keuzestudiedelen moeten voorgelegd worden aan en goedgekeurd door de voorzitter van de examencommissie.

Bij verandering van studierichting binnen het studiegebied Wetenschappen mogen reeds behaalde ECTS-credits ingebracht worden als keuzestudiedeel, ook als sommige studiedelen niet in de lijst(en) van aanbevolen keuzestudiedelen voorkomen.
Om deze module af te werken, moet de student 30 studiepunten behalen.

Keuzestudiedelen 2e en 3e bachelor

Onderstaande keuzestudiedelen maken deel uit van het tweede en derde jaar bachelor.
Title Translation Course titular Sem CR
Academic English 2 English 1e semester 3
Biologie, maatschappij en ethiek English 1e semester 6
Economie en bedrijfsleven English 1e semester 3
Fysica: elektromagnetisme English 1e semester 4
Inleiding tot de computerwetenschappen English 1e semester 6
Academic English 2 English 2de semester 3
Academic English I English 2de semester 3
Dierenfysiologie English 2de semester 6
Geologie English 2de semester 6
Global Change English 2de semester 3

Keuzestudiedelen 3e bachelor Thema Moleculaire Biologie

Thema Moleculaire Biologie

Keuzestudiedelen 3e bachelor Thema Ecologie

Thema Ecologie
Title Translation Course titular Sem CR
Meerdimensionale statistiek English 1e semester 6
Moleculaire biodiversiteit en fylogenetica English 1e semester 3
Spatiële Ecologie English 2de semester 3

Keuzestudiedelen 3e bachelor Thema Onderwijs

Thema Onderwijs

Keuzestudiedelen buiten de lijst

Keuzes buiten de lijst van aanbevolen keuzestudiedelen moeten voorgelegd worden aan en goedgekeurd door de voorzitter van de examencommissie.