Programma in het kort

Aantal ECTS-credits: 
120
Aantal studiejaren: 
2
Opleidingstaal: 
Nederlands, Engels
Faculteit: 
Wetenschappen en Bio-ingenieurswetenschappen
accredited by NVAO
Campus: 
Brussels Engineering, Sciences & Humanities Campus
This study in English: 
Biomolecular Sciences

Kies je programma voor Biomoleculaire Wetenschappen:

Voor reguliere studenten
Geen werkstudentenplannen
Geen uitwisselingsplannen

Specifieke lerarenopleiding wetenschappen

profiel wiskunde
Academiejaar 2017-2018
De lerarenopleiding van de VUB is modulair opgebouwd. Het curriculum bestaat daarbij uit zes modules waarin telkens een thema centraal staat:
Module 1: urban education (1 lesweek)
Module 2: leren van individuele leerlingen (de theorie wordt aangeboden gedurende 4 lesweken de praktijk gedurende 10 weken) Deze module wordt zowel aangeboden in het eerste als in het tweede semester.
Module 3: krachtige leeromgeving (8 lesweken)
Module 4: diversiteit en grootstad (semesteropleidingsonderdeel) Deze module wordt zowel aangeboden in het eerste als in het tweede semester.
Module 5: positief en zorgend leerklimaat (semesteropleidingsonderdeel) Deze module wordt zowel aangeboden in het eerste als in het tweede semester.
Module 6: brede school (jaaropleidingsonderdeel of semesteropleidingsonderdeel)

De modules kennen een volgtijdelijkheid met uitzondering van module 1 en module 6. Dit betekent dat je eerst module 2 dient af te werken alvorens je kan starten met module 3, enz.
Vijf leerlijnen lopen als een rode draad doorheen de modules en verzekeren de samenhang van het programma.
We bieden ook de mogelijkheid om je kennis nog verder te verbreden of verdiepen via een keuze-opleidingsonderdeel voor 3 (of 6) ECTS.
Studenten die het traject in 1 academiejaar wensen af te werken, starten in week 2 en nemen alle modules in 1 keer op. Studenten die het traject over 2 of 3 academiejaren wensen te spreiden, kunnen meer informatie hierover terugvinden op volgende webpagina https://my.vub.ac.be/IDLO/model-en-spreidingstrajecten.

Studenten die een LIO-traject (Leraar-In-Opleiding) wensen te volgen vinden meer informatie op volgende website: https://my.vub.ac.be/IDLO/leraar-in-opleiding
De toelating tot het LIO-traject is onderworpen aan een bijzondere procedure! Indien men deze procedure opstart, gelieve voorlopig geen verdere inschrijving op vakken te nemen, er zal een aangepast curriculum samengesteld worden.

Basismodules

Het onderdeel basismodules bestaat uit 2 onderdelen:

1) Verplichte basismodules: hier kan je de 5 verplichte modules opnemen

2) Module 6: brede school: keuze tussen module 6A en module 6B
Om deze module af te werken, moet de student 57 studiepunten behalen.

Verplichte basismodules

Volgende 5 modules dienen verplicht opgenomen te worden. Module 1 kan je zowel aan het begin als aan het einde van je traject opnemen de overige modules dienen één voor één afgewerkt te worden. Je dient te slagen voor een module om te starten met de volgende module.

Brede school: keuzeopties

Module 6 kan op verschillende manieren opgenomen worden in je programma:
1) Studenten die het programma in één academiejaar opnemen kiezen het jaaropleidingsonderdeel module 6A: brede school - Onderzoekende school?!
2) Studenten die het programma in een gespreid traject volgen kunnen opteren voor het semesteropleidingsonderdeel module 6B: brede school - Themaprojecten. Module 6B kan zowel in het eerste als het tweede semester opgenomen worden. Om toegelaten te worden tot module 6B moet je minstens ingeschreven zijn in of geslaagd zijn voor module 2.

Keuzeopleidingsonderdelen per SLO

Per lerarenopleiding worden een aantal keuzeopleidingsonderdelen aangeboden. Ga naar het keuzeblok voor jouw SLO-richting en kies uit een 2e vakdidactiek of een verbredend opleidingsonderdeel zoals bv ICT-coördinatie.
Om deze module af te werken, moet de student 3 studiepunten behalen.

Keuzeopleidingsonderdelen SLO exacte wetenschappen

De 2e vakdidactische keuze dient tegelijk opgenomen te worden met module 3: krachtige leeromgeving.
Voor sommige vakdidactische keuzes is specifieke voorkennis vereist, kijk dit goed na bij de toelatingsvoorwaarden van het studiedeel. Contacteer de studietrajectbegeleider in het geval van vragen.
Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 3 ECTS-credits worden geselecteerd.
Title Translation Course titular Sem CR
2e vakdidactiek: aardrijkskunde English 1e semester 3
2e vakdidactiek: informatica English 1e semester 3
2e vakdidactiek: natuurwetenschappen English 1e semester 3
2e vakdidactiek: wiskunde English 1e semester 3
Onderwijs van Nederlands aan anderstaligen English 1e semester 6
Project Algemene Vakken in het Beroeps Secundair Onderwijs English 1e semester 3
ICT-coördinatie in het onderwijs English 2de semester 3

Keuzeopleidingsonderdelen SLO humane wetenschappen

De 2e vakdidactische keuze dient tegelijk opgenomen te worden met module 3: krachtige leeromgeving.
Voor sommige vakdidactische keuzes is specifieke voorkennis vereist, kijk dit goed na bij de toelatingsvoorwaarden van het studiedeel. Contacteer de studietrajectbegeleider in het geval van vragen.
Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 3 ECTS-credits worden geselecteerd.

Keuzeopleidingsonderdelen SLO NCZ en filosofie

De 2e vakdidactische keuze dient tegelijk opgenomen te worden met module 3: krachtige leeromgeving.
Voor sommige vakdidactische keuzes is specifieke voorkennis vereist, kijk dit goed na bij de toelatingsvoorwaarden van het studiedeel. Contacteer de studietrajectbegeleider in het geval van vragen.
Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 3 ECTS-credits worden geselecteerd.

Keuzeopleidingsonderdelen SLO Talen

De 2e vakdidactische keuze dient tegelijk opgenomen te worden met module 3: krachtige leeromgeving.
Voor sommige vakdidactische keuzes is specifieke voorkennis vereist, kijk dit goed na bij de toelatingsvoorwaarden van het studiedeel. Contacteer de studietrajectbegeleider in het geval van vragen.
Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 3 ECTS-credits worden geselecteerd.
Title Translation Course titular Sem CR
2e vakdidactiek: Duits English 1e semester 3
2e vakdidactiek: Engels English 1e semester 3
2e vakdidactiek: Frans English 1e semester 3
2e vakdidactiek: Nederlands English 1e semester 3
2e vakdidactiek: Spaans English 1e semester 3
Onderwijs van Nederlands aan anderstaligen English 1e semester 6
Project Algemene Vakken in het Beroeps Secundair Onderwijs English 1e semester 3
ICT-coördinatie in het onderwijs English 2de semester 3

Keuzeopleidingsonderdelen SLO LO en bewegingswetenschappen

De 2e vakdidactische keuze dient tegelijk opgenomen te worden met module 3: krachtige leeromgeving.
Voor sommige vakdidactische keuzes is specifieke voorkennis vereist, kijk dit goed na bij de toelatingsvoorwaarden van het studiedeel. Contacteer de studietrajectbegeleider in het geval van vragen.
Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 3 ECTS-credits worden geselecteerd.