Programma in het kort

Aantal ECTS-credits: 
180 + 60
Aantal studiejaren: 
3 + 1
Stage: 
minimaal 300 uur in het derde jaar
Uitwisseling: 
mogelijk in binnen- en buitenland via Erasmus+ en andere programma's
Opleidingstaal: 
Nederlands
Faculteit: 
Law and Criminology
accredited by NVAO
Campus: 
Brussels Engineering, Sciences & Humanities Campus

Kies je programma voor Criminologische Wetenschappen:

Bachelor in de criminologische wetenschappen

Standaard traject
Academiejaar 2017-2018
Het modeltraject in de Bachelor of Science in de Criminologische Wetenschappen (180 studiepunten) bestaat drie modules met verplicht af te werken studiedelen.

- Module 1: Eerste bachelor (60 studiepunten)
- Module 2: Tweede bachelor (60 studiepunten)
- Module 3: Derde bachelor (60 studiepunten)

Elke module moet door de student succesvol voltooid worden om het diploma te verwerven. De student moet hierbij de inschrijvingsvereisten respecteren ( pre- en corequisites en mogelijk andere regels van voltijdelijkheid).

BA Criminologische Wetenschappen

Het modeltraject van de eerste bachelor bestaat uit vijf leerlijnen:

- de leerlijn Verbredende kennis

- de leerlijn Theoretische criminologie

- de leerlijn Methoden van het criminologisch onderzoek

- de leerlijn Recht en mensenrechten

- de leerlijn Taal


Het modeltraject van de eerste bachelor omvat enkel verplichte studiedelen. Binnen elke leerlijn dienen dus alle studiedelen te worden afgewerkt. De logische opbouw tussen de verschillende leerlijnen over de verschillende bachelorjaren heen, moet worden gerespecteerd bij het samenstellen van het studietraject.

Verbredende kennis 1ste bachelor

Binnen de leerlijn 'Verbredende kennis' moeten alle studiedelen worden afgewerkt.
Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 21 ECTS-credits worden geselecteerd.
Title Translation Course titular Sem CR
Politieke geschiedenis van België English 1e semester 6
Sociologie I English 1e semester 6
Wijsbegeerte van het wetenschappelijk denken English 1e semester 3
Psychologie English 2de semester 6

Theoretische criminologie 1ste bachelor

Binnen de leerlijn 'Theoretische criminologie' moeten alle studiedelen worden afgewerkt.
Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 12 ECTS-credits worden geselecteerd.

Methoden van het criminologisch onderzoek 1ste bachelor

Binnen de leerlijn 'Methoden van het criminologisch onderzoek' moeten alle studiedelen verplicht worden afgewerkt.
Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 18 ECTS-credits worden geselecteerd.

Recht en mensenrechten 1ste bachelor

Binnen de leerlijn 'Recht en mensenrechten' moeten alle studiedelen worden afgewerkt.
Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 6 ECTS-credits worden geselecteerd.
Title Translation Course titular Sem CR
Inleiding tot het recht English 2de semester 6

Taal 1ste bachelor

Binnen de leerlijn 'Taal' moeten alle studiedelen worden afgewerkt.
Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 3 ECTS-credits worden geselecteerd.
Title Translation Course titular Sem CR
English for Criminology English 2de semester 3