U bent hier

Klinische stages in hospitaal en voorbereiding op de masterproef

Klinische stages in hospitaal en voorbereiding op de masterproef

18 ECTS-credits
540 uur studietijd

Aanbieding 1 met studiegidsnummer 4018251FNR voor alle studenten in het 1e en 2e semester met een gespecialiseerd master niveau.

De informatie over dit studiedeel is van toepassing op het academiejaar 2017-2018.

Semester
1e en 2e semester
Inschrijving onder examencontract
Onmogelijk
Beoordelingsvoet

Beoordeling (0 tot 20)

2e zittijd mogelijk
Ja
Inschrijvingsvereisten
Alvorens men een inschrijving kan nemen voor 'Klinische stages in hospitaal & voorbereiding op de masterproef' moet men geslaagd zijn voor de 1ste, 2de en 3de master EN moet men ingeschreven of geslaagd zijn voor alle andere vakken van de 4de master Huisartsengeneeskunde.
Onderwijstaal
Nederlands
Faculteit
Faculteit Geneeskunde en Farmacie
Department
Huisartsgeneeskunde en Chronische Zorg
Onderwijsteam:
Onderdelen en contacturen
  • 540 contacturen Zelfwerk en -studie
Inhoud

In navolging van de Europese richtlijnen moet de student 6 maand stage lopen in ziekenhuisdiensten die relevant zijn voor een latere uitoefening van de huisartsgeneeskunde.

 

De bepalingen van het 'Stagereglement Geneeskunde' zijn van toepassing op deze stages.

Studiemateriaal
  • Handboek (Vereist): Tekstboeken en sites waar tijdens de theoretische lessen naar verwezen wordt
Bijkomende info

De student die zijn stages niet voltooid heeft zal geen kwotering krijgen voor het stationexamen.

Studenten die geheel of gedeeltelijk hun 4de jaar arts richting huisartsgeneeskunde moeten overdoen zullen al hun stages van het 4de jaar opnieuw moeten lopen. Tekstboeken en sites waar tijdens de theoretische lessen naar verwezen wordt

Leerresultaten

Algemene competenties

- patienten, die bepaalde ziekten vertonen, kunnen opvangen,informeren, begeleiden en verwijzen
- gegevens verzamelen ter voorbereiding van de masterproef

Beoordelingsinformatie

De beoordeling bestaat uit volgende opdrachtcategorieën:

  • ZELF Stage bepaalt 100% van het eindcijfer.

Binnen de categorie ZELF Stage dient men volgende opdrachten af te werken:

Stage stationsproef met een wegingsfactor 1 en aldus 50% van het totale eindcijfer.

Toelichting: Stationsproef

Stage met een wegingsfactor 1 en aldus 50% van het totale eindcijfer.

Toelichting: de punten die door de stagemeester geegeven worden

Aanvullende info met betrekking tot examinering


Stationsproef en de punten die door de stagemeester gegeven worden