U bent hier

Deutsch als Fremdsprache

Deutsch als Fremdsprache

6 ECTS-credits
180 uur studietijd

Aanbieding 1 met studiegidsnummer 8016216INR voor alle studenten in het 2de semester met een gespecialiseerd niveau.

De informatie over dit studiedeel is van toepassing op het academiejaar 2017-2018.

Semester
2de semester
Inschrijving onder examencontract
Onmogelijk
Beoordelingsvoet

Beoordeling (0 tot 20)

2e zittijd mogelijk
Ja
Onderwijstaal
Duits
Faculteit
Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Vakgroep
Linguistics and Literary Studies
Onderwijsteam:
Onderdelen en contacturen
  • 13 contacturen Hoorcollege
  • 13 contacturen Werkvormen en Praktische Oef.
  • 65 contacturen Zelfwerk en -studie
Inhoud

In diesem Kurs werden folgende Themen behandelt: Strukturalismus – Generative Transformationsgrammatik - Psycholinguistik, die Universalgrammatik, die Forschungsperspektiven beim Fremdspracherwerb, die kognitivistische Forschungsperspektive die interaktionistische Forschungsperspektive, die funktionalistische Forschungsperspektive, die Lernervariablen.

In deze cursus worden de volgende thema's behandeld: structuralisme - generatieve transformatiegrammatica - psycholinguïstik, de universele grammatica, de onderzoeksperspectieven voor de verwerving van het Duits als vreemde taal, de cognitivistische invalshoek, de interactionistische invalshoek, de functionalistische invalshoek en de leerdervariabelen.

Studiemateriaal
  • Digitaal cursusmateriaal (Vereist): powerpointpresentaties van het hoorcollege worden via het digitale leerplatform PointCarré
Bijkomende info

Alle Kursunterlagen (Texte, Reader und Powerpointpräsentationen) werden auf PointCarré zur Verfügung gestellt. Es wird von den Studenten erwartet, dass sie während der Vorlesungen auch mitschreiben / Notizen machen.

De tekst en de powerpointpresentaties van het hoorcollege evenals een reader worden via het digitale leerplatform PointCarré en/of via e-mail ter beschikking gesteld. De studenten worden geacht om bij dit studiemateriaal tijdens de hoorcolleges ook notities te nemen.

Leerresultaten

Algemene competenties

De studenten verwerven inzicht in de onderzoeksperspectieven van vreemdetaalverwerving (meer in het bijzonder van het Duits als vreemde taal) en kunnen case studies kritisch interpreteren.

Beoordelingsinformatie

De beoordeling bestaat uit volgende opdrachtcategorieën:

  • Examen Mondeling bepaalt 100% van het eindcijfer.

Binnen de categorie Examen Mondeling dient men volgende opdrachten af te werken:

Mondeling examen met een wegingsfactor 1 en aldus 100% van het totale eindcijfer.

Aanvullende info met betrekking tot examinering

De examenvragen worden in de laatste les ter beschikking gesteld, zodat de studenten bij onduidelijkheden nog vragen kunnen stellen. Bij het mondeling examen krijgen de studenten schriftelijke voorbereidingstijd.