U bent hier

Tekstrevisie en eindredactie

3 ECTS-credits
90 uur studietijd

Aanbieding 1 met studiegidsnummer 4018399FNR voor alle studenten in het 2de semester met een gespecialiseerd master niveau.

De informatie over dit studiedeel is van toepassing op het academiejaar 2017-2018.

Semester
2de semester
Inschrijving onder examencontract
Onmogelijk
Beoordelingsvoet

Beoordeling (0 tot 20)

2e zittijd mogelijk
Ja
Onderwijstaal
Nederlands
Faculteit
Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Vakgroep
Linguistics and Literary Studies
Onderdelen en contacturen
  • 26 contacturen Werkvormen en Praktische Oef.
  • 70 contacturen Zelfwerk en -studie
Inhoud

[Tekstrevisie] Studenten passen de kennis toe die ze hebben verworven in de cursussen taalverzorging en journalistiek schrijven op een aantal algemene teksten en vooral op hun eigen teksten en die van medestudenten. Ze leren de gangbare correctietekens te gebruiken en ook om te gaan met de revisiefunctie van MS-Word. [Eindredactie] Hoe zorg je ervoor dat de lezer een bepaald artikel wil beginnen te lezen? En hoe zorg je ervoor dat hij met plezier tot het einde leest? Dat is elke dag opnieuw de uitdaging voor eindredactie. Want eindredactie is zo veel meer dan alleen taalverzorging. In de lessen leren en oefenen we enkele do's en dont's voor goeie titels en inleidingen, tonen we hoe we artikels creatief kunnen verrijken met foto's en infografieken en hebben we aandacht voor de totale bladspiegel. Dat allemaal aan de hand van veel voorbeelden van hoe het wel en vooral niet moet.

Studiemateriaal
  • Cursustekst (Vereist): Tekstrevisie, Martina Temmerman, 2220170003108, 2017
  • Digitaal cursusmateriaal (Vereist): via Pointcarré
Bijkomende info

Begeleiding: 

na afspraak met docent

Leerresultaten

Eindcompetenties

Studenten kunnen

- een journalistieke tekst beoordelen

- een journalistieke tekst corrigeren, inkorten, samenvatten.

-een kop, bijkop, intro, bijschrift bij foto maken voor journalistiek artikel.

Eindcompetenties

-

Beoordelingsinformatie

De beoordeling bestaat uit volgende opdrachtcategorieën:

  • Examen Praktijk bepaalt 50% van het eindcijfer.
  • Examen Andere bepaalt 50% van het eindcijfer.

Binnen de categorie Examen Praktijk dient men volgende opdrachten af te werken:

vaardigheden eindredactie met een wegingsfactor 50 en aldus 50% van het totale eindcijfer.

Binnen de categorie Examen Andere dient men volgende opdrachten af te werken:

openboekevaluatie met een wegingsfactor 50 en aldus 50% van het totale eindcijfer.

Toelichting: Examenmoment augustus/september: Schriftelijk examen in twee delen: 100,00

Aanvullende info met betrekking tot examinering

50% openboekexamen [tekstrevisie]

50% permanente evaluatie: evaluatie van vaardigheden/handelingen [eindredactie]

Bij het openboekexamen mogen geen e-books of andere elektronische toestellen gehanteerd worden.