U bent hier

Deutsche Sprachwissenschaft: Satzlehre

6 ECTS-credits
150 uur studietijd

Aanbieding 1 met studiegidsnummer 1015622BNR voor alle studenten in het 1e semester met een verdiepend bachelor niveau.

De informatie over dit studiedeel is van toepassing op het academiejaar 2017-2018.

Semester
1e semester
Inschrijving onder examencontract
Onmogelijk
Beoordelingsvoet

Beoordeling (0 tot 20)

2e zittijd mogelijk
Ja
Inschrijvingsvereisten
Studenten die dit opleidingsonderdeel opnemen, worden aangeraden om geslaagd te zijn op 'Einführung in die Sprachwissenschaft'.
Onderwijstaal
Duits
Faculteit
Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Department
Linguistics and Literary Studies
Onderwijsteam:
Onderdelen en contacturen
  • 26 contacturen Hoorcollege
  • 59 contacturen Zelfwerk en -studie
Inhoud

In diesem Kurs werden folgende Themen behandelt:  Was ist ein Satz (deutsche Syntax), was ist ein Text?, Valenz und Argumentstruktur, das Passiv, die Wortstellung: das topologische Satzmodell, die Wortstellung und Informationsstruktur, Textlinguistik.

In deze cursus worden volgende thema's behandeld: Wat is een zin (Duitse syntaxis), wat is een tekst?, "Valenz" en "Argumentstruktur", het passief, de woordvolgorde: het topologische zinsmodel, de woordvolgorde en informatiestructuur, tekstlinguïstik.

Studiemateriaal
  • Digitaal cursusmateriaal (Vereist): De tekst en de powerpointpresentaties van het hoorcollege worden via het digitale leerplatform PointCarré en/of via e-mail ter beschikking gesteld.
Bijkomende info

Alle Kursunterlagen (Texte, Übungen und Powerpointpräsentationen) werden auf PointCarré zur Verfügung gestellt. Es wird von den Studenten erwartet, dass sie während der Vorlesungen auch mitschreiben / Notizen machen.

De tekst en de powerpointpresentaties van het hoorcollege evenals oefeningen worden via het digitale leerplatform PointCarré en/of via e-mail ter beschikking gesteld. De studenten worden geacht om bij dit studiemateriaal tijdens de hoorcolleges ook notities te nemen.

Leerresultaten

Algemene competenties

1) Inzicht verwerven in de syntaxis en tekststrukturen van/in het Duits en het verwerven van een grondige kennis van het Duits (taalvaardigheid).

2) Het kunnen houden van een overzichtelijke powerpointpresenatie in het Duits.

3) Het schrijven van een overzichtelijke taalwetenschappelijke tekst in het Duits.

Beoordelingsinformatie

De beoordeling bestaat uit volgende opdrachtcategorieën:

  • Examen Mondeling bepaalt 50% van het eindcijfer.
  • ZELF Verslag bepaalt 50% van het eindcijfer.

Binnen de categorie Examen Mondeling dient men volgende opdrachten af te werken:

Mondeling examen met een wegingsfactor 1 en aldus 50% van het totale eindcijfer.

Toelichting: De examenvragen worden in de laatste les uitgedeeld, zodat de studenten bij onduidelijkheden nog vragen kunnen stellen.

Binnen de categorie ZELF Verslag dient men volgende opdrachten af te werken:

Referaat/Paper met een wegingsfactor 1 en aldus 50% van het totale eindcijfer.

Toelichting: Het referaat (de geschreven basistekst, de inhoud, de manier van presentatie, de originaliteit) bepaalt de helft van het cijfer.

Aanvullende info met betrekking tot examinering

De presentatie/paper (inhoud, manier van presentatie, originaliteit) bepaalt de helft van het cijfer. De andere helft hangt van de mondelinge ondervraging over de stof af. Ook de taalvaardigheid wordt beoordeeld. De examenvragen worden in de laatste les ter beschikking gesteld, zodat de studenten bij onduidelijkheden nog vragen kunnen stellen. Alle deelevaluaties moeten verplicht worden afgelegd om te kunnen slagen voor het vak. Studenten moeten op alle deelevaluaties geslaagd zijn om te kunnen slagen voor het gehele studiedeel. Het eindresultaat voor een student die niet alle onderdelen aflegt is ‘afwezig’. De resultaten van de onderdelen waarvoor studenten geslaagd zijn kunnen meegenomen worden naar de volgende zittijd. Bij het mondeling examen krijgen de studenten schriftelijke voorbereidingstijd.