U bent hier

Droit des conflits armés

Droit des conflits armés

3 ECTS-credits
90 uur studietijd

Aanbieding 1 met studiegidsnummer 4020750DNR voor alle studenten in het 1e semester met een inleidend master niveau.

De informatie over dit studiedeel is van toepassing op het academiejaar 2017-2018.

Semester
1e semester
Inschrijving onder examencontract
Onmogelijk
Beoordelingsvoet

Beoordeling (0 tot 20)

2e zittijd mogelijk
Ja
Onderwijstaal
Frans
Onder samenwerkingsakkoord
 • Onder interuniversitair akkoord mbt. opleiding
Faculteit
Vrije Universiteit Brussel
Vakgroep
Faculteit Recht en Criminologie
Onderwijsteam:
 • Docent Extern (titularis)
  External partner(s)
  Université Libre de Bruxelles
  Onderdelen en contacturen
  • 26 contacturen Hoorcollege
  Bijkomende info

  niet van toepassing

  Leerresultaten

  leerresult

  niet van toepassing

  Beoordelingsinformatie

  De beoordeling bestaat uit volgende opdrachtcategorieën:

  • Examen Andere bepaalt 100% van het eindcijfer.

  Binnen de categorie Examen Andere dient men volgende opdrachten af te werken:

  Openboekevaluatie met een wegingsfactor 100 en aldus 100% van het totale eindcijfer.

  Aanvullende info met betrekking tot examinering

  niet van toepassing