U bent hier

Deutsche Sprachwissenschaft

6 ECTS-credits
180 uur studietijd

Aanbieding 1 met studiegidsnummer 4020132FNR voor alle studenten in het 1e semester met een gespecialiseerd master niveau.

De informatie over dit studiedeel is van toepassing op het academiejaar 2017-2018.

Semester
1e semester
Inschrijving onder examencontract
Onmogelijk
Beoordelingsvoet

Beoordeling (0 tot 20)

2e zittijd mogelijk
Ja
Onderwijstaal
Duits
Faculteit
Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Department
Linguistics and Literary Studies
Onderwijsteam:
Onderdelen en contacturen
  • 13 contacturen Hoorcollege
  • 15 contacturen Werkvormen en Praktische Oef.
  • 75 contacturen Zelfwerk en -studie
Inhoud

Das übergreifende Thema ist: "Norm und Variation in der deutschen Gegenwartssprache". Zuerst wird die Geschichte der deutschen Sprache kurz behandelt. Dann werden Fragen diskutiert wie: Was ist die Norm oder gibt es eine einheitliche deutsche Standardsprache? Was ist ein Fehler? Was ist Variation? Anhand von Fallstudien über neue Entwicklungen in der deutschen Gegenwartssprache wird tiefer auf das Thema eingegangen.

Het algemene thema is "Norm en variatie in het hedendaagse Duits". Eerst wordt kort de geschiedenis van het Duits behandeld. Daarna worden vragen besproken zoals: Wat is de norm en bestaat er één Duitse standaardtaal? Wat is een fout? Wat is variatie? Aan de hand van gevalstudies over nieuwe ontwikkelingen in het huidige Duits wordt dieper op het thema ingegaan.

Studiemateriaal
  • Digitaal cursusmateriaal (Vereist):
Bijkomende info

Alle Kursunterlagen (Texte, Reader und Powerpointpräsentationen) werden auf PointCarré zur Verfügung gestellt. Es wird von den Studenten erwartet, dass sie während der Vorlesungen auch mitschreiben / Notizen machen.

De tekst en de powerpointpresentaties van het hoorcollege evenals een reader worden via het digitale leerplatform PointCarré en/of via e-mail ter beschikking gesteld. De studenten worden geacht om bij dit studiemateriaal tijdens de hoorcolleges ook notities te nemen.

Leerresultaten

Algemene competenties

1) De studenten verwerven inzicht in nieuwe ontwikkelingen in de hedendaagse Duitse standaardtaal en kunnen kritisch met de begrippen norm en variatie omgaan.

2) De studenten kunnen een onderzoeksdesign uitwerken met betrekking tot nieuwe ontwikkelingen in de hedendaagse Duitse standaardtaal.

3) De studenten kunnen  een overzichtelijke powerpointpresenatie in het Duits maken en presenteren.

Beoordelingsinformatie

De beoordeling bestaat uit volgende opdrachtcategorieën:

  • Examen Mondeling bepaalt 50% van het eindcijfer.
  • ZELF Verslag bepaalt 50% van het eindcijfer.

Binnen de categorie Examen Mondeling dient men volgende opdrachten af te werken:

Mondeling examen met een wegingsfactor 1 en aldus 50% van het totale eindcijfer.

Toelichting: Ook de taalvaardigheid wordt beoordeeld. De examenvragen worden in de laatste les uitgedeeld, zodat de studenten bij onduidelijkheden nog vragen kunnen stellen.

Binnen de categorie ZELF Verslag dient men volgende opdrachten af te werken:

Referaat met een wegingsfactor 1 en aldus 50% van het totale eindcijfer.

Toelichting: Het referaat (inhoud, manier van presentatie, originaliteit) bepaalt de helft van het cijfer

Aanvullende info met betrekking tot examinering

Het referaat (inhoud, manier van presentatie, originaliteit) bepaalt de helft van het cijfer. De andere helft hangt van de mondelinge ondervraging over de stof af. Ook de taalvaardigheid wordt beoordeeld. De examenvragen worden in de laatste les ter beschikking gesteld, zodat de studenten bij onduidelijkheden nog vragen kunnen stellen. Alle deelevaluaties moeten verplicht worden afgelegd om te kunnen slagen voor het vak. Het eindresultaat voor een student die niet alle onderdelen aflegt is ‘afwezig’. De resultaten van de onderdelen waarvoor studenten geslaagd zijn kunnen meegenomen worden naar de volgende zittijd. Bij het mondeling examen krijgen de studenten schriftelijke voorbereidingstijd.