U bent hier

Kulturhistorische Aspekte der deutschen Literatur

Kulturhistorische Aspekte der deutschen Literatur

6 ECTS-credits
180 uur studietijd

Aanbieding 1 met studiegidsnummer 4020149FNR voor alle studenten in het 1e semester met een gespecialiseerd master niveau.

De informatie over dit studiedeel is van toepassing op het academiejaar 2017-2018.

Semester
1e semester
Inschrijving onder examencontract
Onmogelijk
Beoordelingsvoet

Beoordeling (0 tot 20)

2e zittijd mogelijk
Ja
Onderwijstaal
Duits
Faculteit
Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Vakgroep
Linguistics and Literary Studies
Onderwijsteam:
Onderdelen en contacturen
  • 26 contacturen Hoorcollege
  • 75 contacturen Zelfwerk en -studie
Inhoud

Groteske esthetica's in de Duitstalige literatuur

In Zeiten existentieller Not, politischer Gewalt, gravierender Kriegsverbrechen oder historischer Epochenwechsel wird Literatur nicht selten von einer grotesken Ästhetik gekennzeichnet. Krisenhafte Geschehnisse und Erlebnisse werden entweder in einer karnevalesk verkehrten Welt dargestellt (mit dem Fokus auf exzessiver Materialität und deformierter Körperlichkeit), die zum befreienden Lachen oder respektlosen Auslachen reizt, oder aber sie werden als Teil einer unheimlichen, unverständlichen Welt präsentiert, in der dem Individuum Orientierung wie auch Sinngebung abhanden gekommen sind. Groteske Ästhetik umfasst daher nicht nur einen ideologiekritischen, subversiven Aspekt, sondern ist mit der Umkehrung der Ästhetik des Schönen und Erhabenen verbunden. Sie beinhaltet überdies immer auch eine Reflexion über die Darstellungsmöglichkeit von Krisenerfahrungen.
In diesem Kurs soll untersucht werden, zu welchen Ausprägungen die groteske Ästhetik in der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur gefunden hat.

Es werden theoretische und wissenschaftliche Texte gelesen von Michail Bachtin, Wolfgang Keyers, Peter Fuß und Anke Bosse, und literarische Texte von u.a. Goethe, E.T.A. Hoffmann, Kafka, Dürrenmatt, Robert Menasse, Katja Lange-Müller und Herta Müller.

 

 

Studiemateriaal
  • Praktisch cursusmateriaal (Vereist): Reader, Een reader met verplicht te lezen theoretische en literaire teksten (ingescand)
  • Praktisch cursusmateriaal (Vereist): Verfrühte Tierliebe, Katja Lange-Müller, Fischer Taschenbuch, 9783596181643, 2009
  • Praktisch cursusmateriaal (Vereist): Herztier, Herta Müller, Fischer Taschenbuch, 9783596175376, 2007
Bijkomende info

Van de studenten wordt een actieve participatie in elke les verwacht.

De studenten bereiden elk een les voor van min. 40 minuten waarin ze een grondige theoretische en analytische presentatie brengen van een tekst uit het corpus. Ze dienen deze presentatie tegen het eind van de lesweken in als volwaardige paper.

Leerresultaten

Algemene competenties

De geschiedenis en ontwikkeling van het esthetisch begrip "grotesk" verwoorden.

De relatie tussen de literatuur en de literatuurtheorie uitleggen.

Zelfstandig een onderzoeksvraag formuleren en deze trachten te beantwoorden.

Onderzoeksresultaten exhaustief, wetenschappelijk onderbouwd en in zeer goed Duits presenteren.

Presentatie en discussie met medestudenten voeren gedurende 40 minuten.

Beoordelingsinformatie

De beoordeling bestaat uit volgende opdrachtcategorieën:

  • Examen Mondeling bepaalt 40% van het eindcijfer.
  • Examen Praktijk bepaalt 35% van het eindcijfer.
  • Examen Andere bepaalt 25% van het eindcijfer.

Binnen de categorie Examen Mondeling dient men volgende opdrachten af te werken:

mondelinge evaluatie met een wegingsfactor 1 en aldus 40% van het totale eindcijfer.

Toelichting: mondeling examen dat peilt naar wetenschappelijk inzicht en mondelinge vaardigheden, met voorbereidingstijd, met lesmateriaal

Binnen de categorie Examen Praktijk dient men volgende opdrachten af te werken:

presentatie en paper met een wegingsfactor 1 en aldus 35% van het totale eindcijfer.

Toelichting: uitvoerige en degelijk onderbouwde presentatie in uitstekend Duits en herwerking ervan tot een volwaardige paper

Binnen de categorie Examen Andere dient men volgende opdrachten af te werken:

actieve participatie met een wegingsfactor 1 en aldus 25% van het totale eindcijfer.

Toelichting: permanente evaluatie van de actieve medewerking in de lessen

Aanvullende info met betrekking tot examinering

De mondelinge presentatie is verplicht om te kunnen slagen voor het gehele opleidingsonderdeel.

De studenten moeten zowel voor de paper als voor het mondelinge examen geslaagd zijn om te kunnen slagen voor het gehele opleidingsonderdeel.