U bent hier

Organisatie en coördinatie van zorg

Organisatie en coördinatie van zorg

3 ECTS-credits
90 uur studietijd

Aanbieding 1 met studiegidsnummer 4018249FNR voor alle studenten in het 2de semester met een gespecialiseerd master niveau.

De informatie over dit studiedeel is van toepassing op het academiejaar 2017-2018.

Semester
2de semester
Inschrijving onder examencontract
Onmogelijk
Beoordelingsvoet

Beoordeling (0 tot 20)

2e zittijd mogelijk
Ja
Inschrijvingsvereisten
Alvorens men een inschrijving kan nemen voor 'Organisatie en coördinatie van zorg' moet men geslaagd zijn voor de 1ste, 2de en 3de master EN moet men ingeschreven of geslaagd zijn voor alle andere vakken van de 4de master Huisartsengeneeskunde.
Onderwijstaal
Nederlands
Faculteit
Faculteit Geneeskunde en Farmacie
Department
Huisartsgeneeskunde en Chronische Zorg
Onderwijsteam:
Onderdelen en contacturen
  • 22 contacturen Hoorcollege
  • 12 contacturen Werkvormen en Praktische Oef.
Inhoud

De studenten hebben na deze lessenreeks inzicht in de organisatorische aspecten van de huisartsgeneeskunde. In deze lessenreeks komen aan bod: certificaten, chronische patiënt, thuisverzorging, zelfredzaamheid, elektronisch medisch dossiersysteem + ICPC, gerechtelijke geneeskunde met vaststellen overlijden), kostenbeheersing en kwaliteit, magistrale bereidingen, medico-farmaceutisch overleg, medische trousse, nomenclatuur, organisatie van de ziekteverzekering, patiëntenrechten, samenwerking, sociale problemen/Vlaams Fonds.

Studiemateriaal
  • Digitaal cursusmateriaal (Vereist): slides
  • Digitaal cursusmateriaal (Vereist): Aanbevelingen Domus Medica (ook via internet)
  • Digitaal cursusmateriaal (Vereist): NHG-Standaarden voor de huisarts (ook via internet)
  • Cursustekst (Vereist): Organisatie en coördinatie van zorg, nota's
Bijkomende info

- NHG-Standaarden voor de huisarts (ook via internet)
- Aanbevelingen Domus Medica (ook via internet)
- slides
- lesnota’s

- www.riziv.be

- www.zorg-en-gezondheid.be

- www.vaph.be
 

Leerresultaten

Algemene competenties

Algemeen:
Per les bestaat er een aparte fiche met in detail de doelstellingen en de vereiste kennis voor het examen. Deze informatie wordt in het begin van elke les medegedeeld en is ook ter inzage op het secretariaat van de vakgroep Huisartsgeneeskunde.

Specifieke leerdoelen:
De studenten moeten inzicht krijgen in de organisatorische aspecten van de huisartsgeneeskunde. In deze lessenreeks komen aan bod: certificaten, chronische patiënt, thuisverzorging, zelfredzaamheid, elektronisch medisch dossiersysteem + ICPC, gerechtelijke geneeskunde met vaststellen overlijden, kostenbeheersing en kwaliteit, magistrale bereidingen, medico-farmaceutisch overleg, medische trousse, nomenclatuur, organisatie van de ziekteverzekering , patiëntenrechten, samenwerking, sociale problemen/Vlaams Fonds.

Beoordelingsinformatie

De beoordeling bestaat uit volgende opdrachtcategorieën:

  • Examen Schriftelijk bepaalt 100% van het eindcijfer.

Binnen de categorie Examen Schriftelijk dient men volgende opdrachten af te werken:

Multiple choice kennisexamen met een wegingsfactor 1 en aldus 100% van het totale eindcijfer.

Toelichting: Multiple choice kennisexamen

Aanvullende info met betrekking tot examinering

- Multiple choice kennisexamen

- In de 2e zittijd kan het examen mondeling gebeuren.