U bent hier

Huisartsgeneeskundige benadering van klachten en ziekten III

Huisartsgeneeskundige benadering van klachten en ziekten III

3 ECTS-credits
90 uur studietijd

Aanbieding 1 met studiegidsnummer 4018248ENR voor alle studenten in het 2de semester met een verdiepend master niveau.

De informatie over dit studiedeel is van toepassing op het academiejaar 2017-2018.

Semester
2de semester
Inschrijving onder examencontract
Onmogelijk
Beoordelingsvoet

Beoordeling (0 tot 20)

2e zittijd mogelijk
Ja
Inschrijvingsvereisten
Alvorens men een inschrijving kan nemen voor ‘Huisartsgeneeskundige benadering van klachten en ziekten III' moet men geslaagd zijn voor de 1ste, 2de en 3de master EN moet men ingeschreven of geslaagd zijn voor alle andere vakken van de 4de master Huisartsengeneeskunde.
Onderwijstaal
Nederlands
Faculteit
Faculteit Geneeskunde en Farmacie
Department
Huisartsgeneeskunde en Chronische Zorg
Onderwijsteam:
Onderdelen en contacturen
  • 26 contacturen Hoorcollege
  • 6 contacturen Werkvormen en Praktische Oef.
Inhoud

De basiskennis die verworven werd in de voorgaande jaren wordt besproken vanuit een huisartsgeneeskundige invalshoek, waarbij vertrokken wordt van de klacht van de patiënt. In dit opleidingsonderdeel komen volgende topics aan bod: dyspnoe, gewrichtspijn, hoesten, fluor vaginalis, SOA, KNO-klachten en orthopedische klachten. Er wordt ook aandacht besteed aan een aantal technische vaardigheden, zoals spirometrie, puncties en infiltraties, taping, kleine heelkunde, kinesitherapie en verpleegtechnieken.

Studiemateriaal
  • Digitaal cursusmateriaal (Vereist): Powerpointpresentaties van de lessen worden ter beschikking gesteld van de studenten
  • Praktisch cursusmateriaal (Vereist): Praktische oefeningen op fantomen in het skillslab
  • Praktisch cursusmateriaal (Vereist): Digital Library for Health van CEBAM, gratis abonnement voor studenten Huisartsgeneeskunde
  • Digitaal cursusmateriaal (Vereist): Aanbevelingen voor Goed Medische Praktijkvoering (Domus Medica), Domus Medica
  • Digitaal cursusmateriaal (Vereist): NHG-standaarden, Nederlands Huisartsengenootschap
Bijkomende info

- De powerpointpresentaties worden ter beschikking gesteld van de studenten
- Aanbevelingen voor Goede Medische Pratkijkvoering (Domus Medica) en NHG-Standaarden
- De studenten krijgen een gratis abonnement bij CEBAM
- Referenties van relevante wetenschappelijke literatuur
- Praktische oefeningen op fantomen in het skillslab

Leerresultaten

Algemene competenties

Algemeen:
Per les bestaat er een aparte fiche met lesdoelstellingen. Deze informatie wordt in het begin van elke les aan de studenten medegedeeld en is ook ter inzage op het secretariaat van de vakgroep Huisartsgeneeskunde en via de website http://huis.vub.ac.be/

Specifieke leerdoelen:
- het kunnen benoemen van de mogelijke oorzaken van vaginale infecties en SOA
- het kunnen benoemen en interpreteren van de verschillende stappen in het diagnostisch onderzoek bij fluor vaginalis en SOA
- het uitvoeren van een adequaat therapeutisch beleid bij vaginale infecties en SOA
- het kunnen uitvoeren op fantomen van de meest voorkomende infiltraties en gewrichtspuncties in de huisartsgeneeskundige praktijk
- het opstellen en interpreteren van een adequaat diagnostisch beleid bij een patiënt met klachten van dyspnoe
- het uitvoeren van een adequaat therapeutisch beleid voor iedere specifieke aandoening die dyspnoe kan veroorzaken
- het opstellen van een adequaat diagnostisch beleid bij acute en chronische hoest
- het opstellen van een adequaat therapeutisch beleid bij acute en chronische hoest
- het kunnen uitvoeren van veel voorkomende kleine heelkundige handelingen in de huisartsgeneeskunde, zoals wondhechting, incisie en drainage van een abces, excisie van kleine huidgezwellen, nagelfenestratie, behandeling van verrucae
- het kunnen demonstreren van een klinisch onderzoek van de schouder bij een simulatie-patiënt
- weten hoe een spirometrisch onderzoek op een correcte en gestandaardiseerde manier wordt uitgevoerd
- het kunnen interpreteren van het resultaat van een spirometrisch onderzoek
- het kunnen benoemen van de verschillende soorten verbandmateriaal en het kunnen aanleggen van de meest voorkomende verbanden
- het kunnen aanleggen van een enkeltape
- het kunnen opstellen van een adequaat diagnostisch beleid bij lagerugpijn
- het kunnen opstellen van een adequaat therapeutisch beleid bij lagerugpijn
- het kunnen opstellen van een adequaat diagnostisch beleid bij orthopedische klachten (enkel, knie, elleboog, hand en pols)
- het kunnen opstellen van een adequaat therapeutisch beleid bij orthopedische klachten (enkel, knie, elleboog, hand en pols)
- het kunnen opstellen van een adequaat diagnostisch beleid bij veel voorkomende KNO-problemen in de huisartsgeneeskunde
- het kunnen opstellen van een adequaat therapeutisch beleid bij veel voorkomende KNO-problemen in de huisartsgeneeskunde

Beoordelingsinformatie

De beoordeling bestaat uit volgende opdrachtcategorieën:

  • Examen Schriftelijk bepaalt 100% van het eindcijfer.

Binnen de categorie Examen Schriftelijk dient men volgende opdrachten af te werken:

Examen schriftelijk met een wegingsfactor 1 en aldus 100% van het totale eindcijfer.

Toelichting: Schriftelijk multiple choice examen
Technische vaardigheden maken deel uit van het OSCE-examen

Aanvullende info met betrekking tot examinering

Eerste zittijd: schriftelijk multiple choice examen

Tweede zittijd: mondeling examen

Technische vaardigheden kunnen getoetst worden in het OSCE-examen (zowel in eerste als in tweede zittijd)