U bent hier

Huisartsgeneeskundige benadering van klachten en ziekten II

Huisartsgeneeskundige benadering van klachten en ziekten II

3 ECTS-credits
90 uur studietijd

Aanbieding 1 met studiegidsnummer 4018247FNR voor alle studenten in het 2de semester met een gespecialiseerd master niveau.

De informatie over dit studiedeel is van toepassing op het academiejaar 2017-2018.

Semester
2de semester
Inschrijving onder examencontract
Onmogelijk
Beoordelingsvoet

Beoordeling (0 tot 20)

2e zittijd mogelijk
Ja
Inschrijvingsvereisten
Alvorens men een inschrijving kan nemen voor ‘Huisartsgeneeskundige benadering van klachten en ziekten II' moet men geslaagd zijn voor de 1ste, 2de en 3de master EN moet men ingeschreven of geslaagd zijn voor alle andere vakken van de 4de master Huisartsengeneeskunde.
Onderwijstaal
Nederlands
Faculteit
Faculteit Geneeskunde en Farmacie
Department
Huisartsgeneeskunde en Chronische Zorg
Onderwijsteam:
Onderdelen en contacturen
 • 26 contacturen Hoorcollege
 • 6 contacturen Werkvormen en Praktische Oef.
Inhoud

vaccinatie - verslaving -somatoforme stoornissen - depressie - werkcollege depressieangststoornissen -eetstoornissen - voeding en eetstoornissen- slaapstoornissen - moeheid - psychotherapie I - Psychotherapie II - importpathologie - antibiotica - gastrointestinale problemen - mond en tandprobleme - dermatologie - migrantenzorg - preop onderzoek - kostenbeheersing

Studiemateriaal
 • Cursustekst (Vereist): Huisartsgeneeskundige benadering van klachten en ziekten II, Syllabus die jaarlijks aangepast wordt
 • Cursustekst (Vereist): Huisartsgeneeskundige benadering van klachten en ziekten II, Lesnotas
 • Digitaal cursusmateriaal (Vereist): slides
 • Handboek (Vereist): Gecommentarieerd Geneesmiddelerepertorium
 • Handboek (Vereist): Riziz consensus teksten
 • Handboek (Vereist): Aanbevelingen Domus Medica
 • Handboek (Vereist): NHG-standaarden
 • Digitaal cursusmateriaal (Vereist): oefenmodule op de website van de vakgroep
 • Handboek (Aanbevolen): Referenties naar relevante artikels of boeken staan vermeld in de cursusnota en de slides
Bijkomende info

- Syllabus die jaarlijks aangepastwordt
- NHG-standaarden
- Aanbevelingen Domus Medica
- Riziz consensus teksten
- Gecommentarieerd Geneesmiddelerepertorium
- slides
- lesnotas
- oefenmodule op de website van de vakgroep
Aanvullend studiemateriaal
Referenties naar relevante artikels of boeken staan vermeld in de cursusnota en de slides

Leerresultaten

Algemene competenties

Per les bestaat er een aparte fiche met in detail de doelstellingen en de vereiste kennis voor het examen.Deze inforamtie wordt in het begin van elke les medegedeeld en is ter inzage op het secretatiaat van de vak groep

Specifieke leerdoelen
In dit deel van de cursus komen verschillende pathologieën aan bod waarmee de huisarts vaak geconfronteerd wordt meer bepaald psychiatrische, gastro-enterologische en infectieuse problemen.Ook dermatologische aandoeningen en somatische problemen die specifiek zijn voor migranten en reizigers worden behandeld. Van de student wordt verwacht dat hij de ziektes kan herkennen en zich de methodes eigen maakt die de huisarts gebruikt om tot een diagnose en een behandeling te komen.Hij moet op de hoogte zijn van al de regelgevingen die indit verband van toepassing zijn. En hij moet de patiënt op de juiste manier kunnen informeren.

Beoordelingsinformatie

De beoordeling bestaat uit volgende opdrachtcategorieën:

 • Examen Schriftelijk bepaalt 100% van het eindcijfer.

Binnen de categorie Examen Schriftelijk dient men volgende opdrachten af te werken:

schriftelijk examen met een wegingsfactor 1 en aldus 100% van het totale eindcijfer.

Toelichting: schriftelijk examen

Aanvullende info met betrekking tot examinering

schriftelijk examen