U bent hier

Specifieke stage bij huisartsen en voorbereiding op de masterproef

Specifieke stage bij huisartsen en voorbereiding op de masterproef

9 ECTS-credits
270 uur studietijd

Aanbieding 1 met studiegidsnummer 4018250FNR voor alle studenten in het 1e en 2e semester met een gespecialiseerd master niveau.

De informatie over dit studiedeel is van toepassing op het academiejaar 2017-2018.

Semester
1e en 2e semester
Inschrijving onder examencontract
Onmogelijk
Beoordelingsvoet

Beoordeling (0 tot 20)

2e zittijd mogelijk
Ja
Inschrijvingsvereisten
Alvorens men een inschrijving kan nemen voor 'Specifieke stage bij huisartsen en voorbereiding op de masterproef' moet men geslaagd zijn voor de 1ste, 2de en 3de master EN moet men ingeschreven of geslaagd zijn voor alle andere vakken van de 4de master Huisartsengeneeskunde.
Onderwijstaal
Nederlands
Faculteit
Faculteit Geneeskunde en Farmacie
Department
Huisartsgeneeskunde en Chronische Zorg
Onderwijsteam:
Onderdelen en contacturen
  • 270 contacturen Zelfwerk en -studie
Inhoud

Individuele stages bij erkende stagemeesters huisartsen of centra waar aan eertelijnsgeneeskunde gedaan wordt.
Trainingsdagen rond specifieke onderwerpen. (urgenties, gipsen, NKO, het rode oog, taping, dermatologie, gewrichtpuncties, orthopedisch onderzoek,..)
De bepalingen van het stagereglement Geneeskunde zijn van toepassing op deze stages.

GIMMICS (Groningen Institute Model for Management in Care Services) is een educatieve spelsituatie, waarbij kleine groepen studenten gedurende 2 weken hun eigen huisartsenpraktijk runnen. Tegelijkertijd runnen de farmacie-studenten hun eigen "virtuele" apotheken in hetzelfde gebouw. Voor het begin van de GIMMICS ontvangen de studenten alle nodige informatie betreffende het doel van de stage, de praktische organisatie en afspraken.

Studiemateriaal
  • Cursustekst (Vereist): Instructiemap voor het eindwerk
  • Digitaal cursusmateriaal (Vereist): NHG-standaarden
  • Digitaal cursusmateriaal (Vereist): Aanbevelingen Domus Medica
  • Praktisch cursusmateriaal (Aanbevolen): Lesnota's terugkomdagen
Bijkomende info

GIMMICS (Groningen Institute Model for Management in Care Services) is een educatieve spelsituatie, waarbij kleine groepen studenten gedurende 2 weken hun eigen huisartsenpraktijk runnen. Tegelijkertijd runnen de farmacie-studenten hun eigen "virtuele" apotheken in hetzelfde gebouw. Voor het begin van de GIMMICS ontvangen de studenten alle nodige informatie betreffende het doel van de stage, de praktische organisatie en afspraken.

Studenten die geheel of gedeeltelijk hun 4e master richting huisartsgeneeskunde moeten overdoen, zullen al hun stages van het betreffende jaar moeten opnieuw lopen. Instructiemap voor het eindwerk huisartsgeneeskunde.
Cursusnota's van de voorbereidingslessen voor het eindwerk.
Domus Medica aanbevelingen, NHG-standaarden
Elke student heeft een eigen tutor die het eindwerk begeleidt.
Herhalingsmomenten worden ingericht in het skills-lab.

Leerresultaten

Algemene competenties

Verwerven van praktische kennis en vaardigheden noodzakelijk voor de huisarts.
Zich eigen maken van de besliskundige strategie voor diagnose en therapie eigen aan de huisarts. Een lijst van te verwerven vaardigheden werd uitgedeeld bij het begin van het academiejaar.
Verwerven van een ethische instelling.

Beoordelingsinformatie

De beoordeling bestaat uit volgende opdrachtcategorie√ęn:

  • ZELF Praktijkopdracht bepaalt 50% van het eindcijfer.
  • ZELF Stage bepaalt 50% van het eindcijfer.

Binnen de categorie ZELF Praktijkopdracht dient men volgende opdrachten af te werken:

Portfolio met een wegingsfactor 1 en aldus 50% van het totale eindcijfer.

Toelichting: de beoordeling van de portfolio.

Binnen de categorie ZELF Stage dient men volgende opdrachten af te werken:

Stage huisartsgeneeskunde met een wegingsfactor 1 en aldus 50% van het totale eindcijfer.

Toelichting: De beoordeling gebeurt aan de hand van de punten op de stages huisartsgeneeskunde

Aanvullende info met betrekking tot examinering

De beoordeling gebeurt aan de hand van de punten op de stages huisartsgeneeskunde, de beoordeling van de portfolio en de evaluatie van de GIMMICS.