U bent hier

Deutsche Grammatik

3 ECTS-credits
75 uur studietijd

Aanbieding 1 met studiegidsnummer 1020967AER voor alle studenten in het 1e semester met een inleidend bachelor niveau.

De informatie over dit studiedeel is van toepassing op het academiejaar 2017-2018.

Semester
1e semester
Inschrijving onder examencontract
Mogelijk
Beoordelingsvoet

Beoordeling (0 tot 20)

2e zittijd mogelijk
Ja
Inschrijvingsvereisten
Studenten die dit opleidingsonderdeel opnemen, moeten een stevige basiskennis van het Duits (equivalent van 3 semesters Duitse taalverwerving) hebben.
Onderwijstaal
Duits
Faculteit
Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Department
Linguistics and Literary Studies
Onderwijsteam:
Onderdelen en contacturen
  • 13 contacturen Hoorcollege
  • 13 contacturen Werkvormen en Praktische Oef.
  • 12 contacturen Zelfwerk en -studie
Inhoud

De studie van grammaticale aspecten van het Duits (verbuiging/vervoeging) aangevuld met oefeningen.

Studiemateriaal
  • Cursustekst (Vereist): "Deutsche Grammatik", Prof. Dr. K. Lochtman, Vrije Universiteit Brussel, Dienst Uitgaven *458*/p151, Prof. Dr. K. Lochtman, Dienst Uitgaven VUB, *458*/p151
Bijkomende info

Alle übrigen Kursunterlagen (Texte, Übungen, Powerpointpräsentationen) werden auf PointCarré zur Verfügung gestellt. Es wird von den Studenten erwartet, dass sie während der Vorlesungen auch mitschreiben / Notizen machen.

Al het overige schriftelijke materiaal (bv. schriftelijke oefeningen, powerpoitpresantaties  enz.) wordt via internet (Pointcarré) ter beschikking gesteld. De studenten worden geacht om bij dit studiemateriaal tijdens de hoorcolleges ook notities te nemen.

Leerresultaten

Algemene competenties

De studenten verwerven inzicht in de grammaticale structuur van het Duits en kunnen de behandelde grammaticale aspecten toepassen in het Duits.

Beoordelingsinformatie

De beoordeling bestaat uit volgende opdrachtcategorieën:

  • Examen Schriftelijk bepaalt 100% van het eindcijfer.

Binnen de categorie Examen Schriftelijk dient men volgende opdrachten af te werken:

schriftelijk examen met een wegingsfactor 100 en aldus 100% van het totale eindcijfer.

Aanvullende info met betrekking tot examinering

Nihil.