U bent hier

Einführung in die deutsche Sprachwissenschaft

3 ECTS-credits
75 uur studietijd

Aanbieding 1 met studiegidsnummer 1020966BNR voor alle studenten in het 2de semester met een verdiepend bachelor niveau.

De informatie over dit studiedeel is van toepassing op het academiejaar 2017-2018.

Semester
2de semester
Inschrijving onder examencontract
Onmogelijk
Beoordelingsvoet

Beoordeling (0 tot 20)

2e zittijd mogelijk
Ja
Onderwijstaal
Duits
Faculteit
Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Department
Linguistics and Literary Studies
Onderwijsteam:
Onderdelen en contacturen
  • 13 contacturen Hoorcollege
  • 13 contacturen Werkvormen en Praktische Oef.
  • 12 contacturen Zelfwerk en -studie
Inhoud

Der Kursinhalt besteht aus folgenden Teilen: Zuerst werden  einige Basiskonzepte aus der deutschen Linguistik erklärt. Dann gibt es eine Vertiefung der deutschen Grammatik und eine Einführung in die  Phonetik/Phonologie des Deutschen. Der Kurs behandelt auch die Unterschiede zwischen der geschriebenen und der gesprochenen Sprache.

De inhoud van de cursus bestaat uit de volgende onderdelen: eerst worden er enkele basisbegrippen uit de Duitste taalwetenschap verklaard. Daarna worden enkele aspecten van de Duitste grammatica uitgediept en wordt er een inleiding in de fonetiek/fonologie van het Duits gegeven. De cursus behandelt ook de verschillen tussen geschreven en gesproken taal.

Studiemateriaal
  • Handboek (Vereist): "Deutsche Grammatik", Prof. Dr. K. Lochtman, Vrije Universiteit Brussel, Dienst Uitgaven *458*/p151, Prof. Dr. K. Lochtman, Vrije Universiteit Brussel, Dienst Uitgaven
  • Digitaal cursusmateriaal (Vereist): Documenten op Pointcarré
Bijkomende info

Alle Kursunterlagen (Texte, Übungen, Powerpointpräsentationen) werden auf PointCarré zur Verfügung gestellt. Es wird von den Studenten erwartet, dass sie während der Vorlesungen auch mitschreiben / Notizen machen.

____________

Al het overige schriftelijke materiaal (bv. cursus, schriftelijke oefeningen, powerpoitpresantaties  enz.) wordt tijdens via internet (Pointcarré) ter beschikking gesteld. De studenten worden geacht om bij dit studiemateriaal tijdens de hoorcolleges ook notities te nemen.

Leerresultaten

Algemene competenties

-Basisbegrippen van de linguïstiek in het Duits kennen en begrijpen

- Inzicht hebben in linguïstische analyses van de morfologie en de zinsbouw van het Duits

- Basiskennis van de fonologie van het Duits en van het fonetisch schrift (IPA)

- Een taalwetenschappelijke tekst kunnen schrijven in het Duits

Beoordelingsinformatie

De beoordeling bestaat uit volgende opdrachtcategorieën:

  • Examen Schriftelijk bepaalt 80% van het eindcijfer.
  • Andere bepaalt 20% van het eindcijfer.

Binnen de categorie Examen Schriftelijk dient men volgende opdrachten af te werken:

Examen met een wegingsfactor 1 en aldus 80% van het totale eindcijfer.

Binnen de categorie Andere dient men volgende opdrachten af te werken:

Paper/presentatie met een wegingsfactor 1 en aldus 20% van het totale eindcijfer.

Toelichting: Een paper in het Duits over een Duits linguïstisch onderwerp.

Aanvullende info met betrekking tot examinering

Het eindcijfer wordt samengesteld aan de hand van het schriftelijk examen en van de presentatie/paper, waarbij zowel de kennis over het Duits als het taalgebruik geëvalueerd worden. Alle deelevaluaties moeten verplicht worden afgelegd om te kunnen slagen voor dit vak. Studenten moeten op alle deelevaluaties geslaagd zijn om te kunnen slagen voor het gehele studiedeel. Het eindresultaat voor een student die niet alle onderdelen aflegt is ‘afwezig’. De resultaten van de onderdelen waarvoor studenten geslaagd zijn kunnen meegenomen worden naar de volgende zittijd.