U bent hier

Deutsche Sprachwissenschaft: Wortlehre

3 ECTS-credits
75 uur studietijd

Aanbieding 1 met studiegidsnummer 1020996BER voor alle studenten in het 2de semester met een verdiepend bachelor niveau.

De informatie over dit studiedeel is van toepassing op het academiejaar 2017-2018.

Semester
2de semester
Inschrijving onder examencontract
Mogelijk
Beoordelingsvoet

Beoordeling (0 tot 20)

2e zittijd mogelijk
Ja
Inschrijvingsvereisten
Studenten die dit opleidingsonderdeel opnemen, worden aangeraden om geslaagd te zijn op 'Einführung in die Sprachwissenschaft'.
Onderwijstaal
Duits
Faculteit
Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Department
Linguistics and Literary Studies
Onderwijsteam:
Onderdelen en contacturen
  • 26 contacturen Hoorcollege
  • 12 contacturen Zelfwerk en -studie
Inhoud

In diesem Kurs werden folgende Themen behandelt: die deutsche Morphologie und Wortbildung, Semantik und  Lexikologie des Deutschen, Phraseologismen.
 

In deze cursus worden de volgende thema's behandeld: de Duitse morfologie en woordvorming, semantiek en lexicologie van het Duits, fraseologie.

Studiemateriaal
  • Digitaal cursusmateriaal (Vereist): powerpointpresentaties van het hoorcollege worden via het digitale leerplatform PointCarré en/of via e-mail ter beschikking gesteld.
Bijkomende info

Alle Kursunterlagen (Texte, Reader und Powerpointpräsentationen) werden auf PointCarré zur Verfügung gestellt. Es wird von den Studenten erwartet, dass sie während der Vorlesungen auch mitschreiben / Notizen machen.

De tekst en de powerpointpresentaties van het hoorcollege evenals een reader worden via het digitale leerplatform PointCarré en/of via e-mail ter beschikking gesteld. De studenten worden geacht om bij dit studiemateriaal tijdens de hoorcolleges ook notities te nemen.

Leerresultaten

Algemene competenties

1) Inzicht verwerven in de morfologie / lexikologie van het Duits en het verwerven van een grondige kennis van het Duits (taalvaardigheid).

2) Het kunnen houden van een overzichtelijke powerpointpresenatie in het Duits.

3) Verbeteren van de Duitse spreekvaardigheid.

Beoordelingsinformatie

De beoordeling bestaat uit volgende opdrachtcategorieën:

  • Examen Mondeling bepaalt 50% van het eindcijfer.
  • ZELF Paper bepaalt 50% van het eindcijfer.

Binnen de categorie Examen Mondeling dient men volgende opdrachten af te werken:

Mondeling examen met een wegingsfactor 1 en aldus 50% van het totale eindcijfer.

Toelichting: De examenvragen worden in de laatste les uitgedeeld, zodat de studenten bij onduidelijkheden nog vragen kunnen stellen

Binnen de categorie ZELF Paper dient men volgende opdrachten af te werken:

Referaat met een wegingsfactor 1 en aldus 50% van het totale eindcijfer.

Toelichting: Het referaat (de geschreven basistekst, de inhoud, de manier van presentatie, de originaliteit) bepaalt de helft van het cijfer.

Aanvullende info met betrekking tot examinering

Het referaat (inhoud, manier van presentatie, originaliteit) bepaalt de helft van het cijfer. De andere helft hangt van de mondelinge ondervraging over de stof af. Ook de taalvaardigheid wordt beoordeeld. De examenvragen worden in de laatste les ter beschikking gesteld, zodat de studenten bij onduidelijkheden nog vragen kunnen stellen. Alle deelevaluaties moeten verplicht worden afgelegd om te kunnen slagen voor het vak. Het eindresultaat voor een student die niet alle onderdelen aflegt is ‘afwezig’. De resultaten van de onderdelen waarvoor studenten geslaagd zijn kunnen meegenomen worden naar de volgende zittijd. Bij het mondeling examen krijgen de studenten schriftelijke voorbereidingstijd.