Programma in het kort

Aantal ECTS-credits: 
180 + 120
Aantal studiejaren: 
3 + 2
Uitwisseling: 
mogelijk voor 30 studiepunten in binnen- of buitenland via Erasmus+ en andere programma's
Opleidingstaal: 
Nederlands, Engels
Faculteit: 
Wetenschappen en Bio-ingenieurswetenschappen
accredited by NVAO
Campus: 
Brussels Engineering, Sciences & Humanities Campus
This study in English: 
Geography

Kies je programma voor Geografie:

Voor reguliere studenten
Geen werkstudentenplannen
Voor uitwisselingsstudenten

Bachelor in de geografie

Standaard traject
Academiejaar 2017-2018
Het studietraject Bachelor of Science in de Geografie (180 ECTS-credits) omvat 144 ECTS-credits verplichte studiedelen en minimum 36 ECTS-credits keuzestudiedelen met modeltraject (verdeling ECTS-credits per academiejaar):
Jaar 1: 60/54 ECTS-credits verplicht, 0/3 ECTS-credits keuze
Jaar 2: 48 ECTS-credits verplicht, 12/15 ECTS-credits keuze
Jaar 3: 42 ECTS-credits verplicht, 18 ECTS-credits keuze

Eerste bachelor Geografie

Alle studenten die de bacheloropleiding in de Geografie aanvatten starten met de module eerste bachelor Geografie. Deze module komt overeen met het eerste jaar van het modeltraject.

Bij een eerste inschrijving in de bacheloropleiding mag de student enkel verplichte studiedelen eerste bachelor opnemen, met uitzondering van het keuzestudiedeel "Basisvaardigheden Wiskunde".

Verplichte studiedelen eerste bachelor

Alle studenten die de bacheloropleiding in de geografie aanvatten dienen te starten met de onderstaande verplichte studiedelen.
Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 48 ECTS-credits worden geselecteerd.
Title Translation Course titular Sem CR
Fysica: inleiding mechanica English 1e semester 3
Fysische geografie English 1e semester 6
Sociale geografie English 1e semester 6
Sociologie I English 1e semester 6
Cartografie English 2de semester 6
Fysica: trillingen, golven en thermodynamica English 2de semester 6
Geologie English 2de semester 6
Wiskunde: calculus en lineaire algebra English 1e en 2e semester 9

Verplicht terreinwerk eerste bachelor

Tot het verplicht pakket behoren "Terreinwerk I" en "Terreinwerk II". Beide studiedelen zijn een verplicht onderdeel van de bacheloropleiding in de Geografie en worden alternerend georganiseerd, "Terreinwerk I" in de even academiejaren, "Terreinwerk II" in de oneven academiejaren.
Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 6 ECTS-credits worden geselecteerd.
Title Translation Course titular Sem CR
Terreinwerk II English tweejaarlijks: 2e semester van een oneven academiejaar 6
Terreinwerk I English tweejaarlijks: 2e semester van een even academiejaar 6

Voorbereidend keuzestudiedeel en verschuifbare verplichte studiedelen 1ste Ba

Bij een eerste inschrijving wordt in de eerste week van het academiejaar een pretoets wiskunde georganiseerd. Blijkt hieruit dat de voorkennis wiskunde onvoldoende is, dan wordt aangeraden het voorbereidend keuzestudiedeel "Basisvaardigheden wiskunde" te volgen als onderdeel van het keuzepakket.
De student die voor het voorbereidend keuzestudiedeel "Basisvaardigheden wiskunde" opteert moet "Algemene chemie" opnemen in het tweede bachelorjaar.
Andere studenten nemen "Algemene chemie" in hun eerste bachelorjaar op.
Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 3 ECTS-credits worden geselecteerd.
Title Translation Course titular Sem CR
Basisvaardigheden wiskunde English 1e semester 3
Algemene chemie English 1e en 2e semester 6