Programma in het kort

Aantal ECTS-credits: 
180 + 60
Aantal studiejaren: 
3 + 1
Uitwisseling: 
mogelijk in binnen- en buitenland via Erasmus+ en andere programma's
Opleidingstaal: 
Nederlands
Faculteit: 
Letteren en Wijsbegeerte
accredited by NVAO
Campus: 
Brussels Engineering, Sciences & Humanities Campus

Kies je programma voor Geschiedenis:

Bachelor of Arts in de geschiedenis

Standaard traject
Academiejaar 2017-2018
Het modeltraject in de Bachelor Geschiedenis bestaat uit 5 modules.

Module 1: Eerste bachelor (60 ECTS)
Module 2: Tweede bachelor (30 ECTS)
Module 3: Derde bachelor (30 ECTS)
Module 4: Opleidingsspecifieke keuzestudiedelen Geschiedenis (36 ECTS)
Module 5: Keuzemodules (24 ECTS)

Elk van de modules moet door de student succesvol voltooid worden om het diploma te verwerven. De student dient hierbij de gestelde inschrijvingsvereisten te respecteren (pre- en corequisites en mogelijk andere regels van volgtijdelijkheid).

Bachelor Geschiedenis

Het modeltraject van de eerste bachelor bestaat uit twee blokken:


- Blok 1: Algemene studiedelen

- Blok 2: Inleidende studiedelen - Geschiedenis


Het modeltraject van de eerste bachelor omvat enkel verplichte studiedelen. Binnen elke leerlijn dienen dus alle studiedelen te worden afgewerkt. De logische opbouw tussen de verschillende blokken over de verschillende bachelorjaren heen moeten worden gerespecteerd bij het samenstellen van het studietraject.


Opgelet: omwille van intensieve programmawijzigingen, is het programma grondig aangepast. Alle credits die behaald werden, blijven echter gelden. Voor meer informatie kan je steeds contact opnemen met je studietrajectbegeleider (stbfaclw@vub.ac.be).

Algemene studiedelen 1ste bachelor

Binnen de 'Algemene studiedelen' moeten alle studiedelen worden afgewerkt.
Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 24 ECTS-credits worden geselecteerd.

Inleidende studiedelen - Geschiedenis

Binnen de 'Inleidende studiedelen - Gescheidenis' moeten alle studiedelen worden afgewerkt.
Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 36 ECTS-credits worden geselecteerd.