Programma in het kort

Aantal ECTS-credits: 
180 + 120
Aantal studiejaren: 
3 + 2
Stage: 
mogelijk voor 6 studiepunten
Uitwisseling: 
mogelijk in binnen- en buitenland via Erasmus+ en andere programma's
Opleidingstaal: 
Nederlands, Engels
Faculteit: 
Ingenieurswetenschappen
accredited by NVAO
Campus: 
Brussels Engineering, Sciences & Humanities Campus
This study in English: 
Architectural Engineering

Kies je programma voor Ingenieurswetenschappen: Architectuur:

Bachelorprogramma's

en gelijkwaardig
Bachelor of Science in de Ingenieurswetenschappen: Architectuur

Bachelor of Science in de ingenieurswetenschappen: architectuur

Standaard traject
Academiejaar 2017-2018
Het standaardtraject in de Bachelor of Science in de ingenieurswetenschappen: architectuur omvat 180 SP en bestaat uit 3 modules:
- Jaar 1 van het voltijds modeltraject BA IR: architectuur (57 SP)
- Jaar 2 van het voltijds modeltraject BA IR: architectuur (62 SP)
- Jaar 3 van het voltijds modeltraject BA IR: architectuur (61 SP)
Elk van de modules moet door de student succesvol voltooid worden om het diploma te verwerven. De student dient hierbij de gestelde inschrijvingsvereisten te respecteren. Binnen elke module zijn inleidende en/of verdiepende studiedelen opgenomen. Alle modules en de daarin ondergebrachte studiedelen zijn verplicht. Voor elke module wordt vermeld tot welk deel van het modeltraject (eerste bachelorjaar-BA1 of tweede bachelorjaar-BA2, of derde bachelorjaar-BA3) de studiedelen uit de module behoren. Vanuit de opleidingsraad wordt de student ten sterkste aangeraden de studiedelen op te nemen rekening houdend met de volgorde in het modeltraject en, indien hiervan wordt afgeweken, de studiedelen op te nemen in een volgorde die rekening houdt met het niveau: eerst inleidende studiedelen, dan verdiepende. Enkel voor het modeltraject kan een uurrooster zonder overlappingen gegarandeerd worden.
Behoudens bijzondere omstandigheden is het bij een eerste inschrijving in de bacheloropleiding niet toegelaten reeds in te schrijven voor studiedelen uit Modules Jaar 2 of Jaar 3 van het modeltraject.

Jaar 1 van het voltijds modeltraject BA IR: architectuur

Deze module omvat 57 SP verplichte inleidende studiedelen die behoren tot het eerste jaar van het voltijds modeltraject. Via deze module verwerft de student een brede basiskennis ingenieurswetenschappen, architectuurwetenschappen, bouwtechniek en het architectuurontwerp.

Architectuurontwerp - jaar 1 van het voltijds modeltraject

Volgende inleidende studiedelen moeten succesvol voltooid worden, volgens het modeltraject in het eerste bachelorjaar (BA1)
Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 16 ECTS-credits worden geselecteerd.

Architectuurwetenschappen - jaar 1 van het voltijds modeltraject

Volgend inleidend studiedeel moet succesvol voltooid worden, volgens het modeltraject in het eerste bachelorjaar (BA1).
Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 3 ECTS-credits worden geselecteerd.
Title Translation Course titular Sem CR
Architectuur- en techniekgeschiedenis 19de en 20ste eeuw English 2de semester 3

Bouwtechniek en humane wetenschappen - jaar 1 van het voltijds modeltraject

Volgende inleidende studiedelen moeten succesvol voltooid worden, volgens het modeltraject in het eerste bachelorjaar (BA1)
Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 8 ECTS-credits worden geselecteerd.
Title Translation Course titular Sem CR
Logica en wetenschapsfilosofie English 1e semester 4
Bouwtechniek: massiefbouw English 2de semester 4

Ingenieurswetenschappen - jaar 1 van het voltijds modeltraject

Volgende inleidende studiedelen moeten succesvol voltooid worden, volgens het modeltraject in het eerste bachelorjaar (BA1)
Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 30 ECTS-credits worden geselecteerd.