Programma in het kort

Aantal ECTS-credits: 
180 + 120
Aantal studiejaren: 
3 + 2
Stage: 
mogelijk voor 4 studiepunten
Uitwisseling: 
mogelijk in binnen- en buitenland via Erasmus+ en andere programma's
Opleidingstaal: 
Nederlands, Engels
In samenwerking met: 
Universiteit Gent
Faculteit: 
Ingenieurswetenschappen
accredited by NVAO
Campus: 
Brussels Engineering, Sciences & Humanities Campus

Kies je programma voor Ingenieurswetenschappen: Fotonica:

Bachelor in de ingenieurswetenschappen

elektronica en informatietechnologie
Academiejaar 2017-2018
Het modeltraject Bachelor of Science in de ingenieurswetenschappen, afstudeerrichting Elektronica en informatietechnologie, generiek traject, omvat 180 SP waarvan 60 SP in jaar 1, 60 SP in jaar 2 en 60 SP in jaar 3:
- Jaar 1 van het voltijds modeltraject BA IR: 57 SP verplichte studiedelen en 3 SP keuzestudiedelen
- Jaar 2 van het voltijds modeltraject BA IR: 57 SP verplichte studiedelen en 3 SP keuzestudiedelen
- Jaar 3 van het voltijds modeltraject BA IR – EIT Generiek: 60 SP verplichte studiedelen.
De eerste 120 SP zijn gemeenschappelijk voor alle studenten van het voltijds modeltraject Bachelor in de ingenieurswetenschappen ('Jaar 1 van het voltijds modeltraject BA IR - verplichte studiedelen', 'Jaar 2 van het voltijds modeltraject BA IR - verplichte studiedelen' en 'Jaar 1 en Jaar 2 van het voltijds modeltraject BA IR - keuzestudiedelen'). De daaropvolgende 60 SP zijn specifiek voor de afstudeerrichting Elektronica en informatietechnologie, generiek ('Jaar 3 van het voltijds modeltraject BA IR – EIT Generiek). Alle modules en de daarin ondergebrachte studiedelen moeten door de student succesvol voltooid worden om het diploma te kunnen behalen. De student dient hierbij de gestelde inschrijvingsvereisten te respecteren. Binnen elke module zijn inleidende en/of verdiepende studiedelen opgenomen. Vanuit de opleidingsraad wordt de student ten sterkste aangeraden het modeltraject te volgen (eerst alle studiedelen van jaar 1 van het voltijds modeltraject, dan deze van jaar 2 en ten slotte deze van jaar 3) en de studiedelen op te nemen in een volgorde die rekening houdt met het niveau: eerst inleidende studiedelen, dan verdiepende. Enkel voor het modeltraject kan een uurrooster zonder overlappingen gegarandeerd worden. Behoudens bijzondere omstandigheden is het bij een eerste inschrijving in de bacheloropleiding niet toegelaten reeds in te schrijven voor studiedelen uit de module 'Jaar 3 van het voltijds modeltraject' (zie inschrijvingsvereisten 'Jaar 3 van het voltijds modeltraject BA IR – EIT Generiek).

Jaar 1 van het voltijds modeltraject BA IR - Verplichte studiedelen

Deze module omvat 57 SP verplichte inleidende studiedelen die behoren tot het eerste jaar van het voltijds modeltraject (Bachelor 1). Via deze module verwerft de student naast de onmisbare basiswiskunde voor ingenieurswetenschappen en natuurwetenschappen (chemie, fysica en mechanica) als basis voor technologie, ook essentiële ingenieursvaardigheden.
Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 57 ECTS-credits worden geselecteerd.

Jaar 1 en Jaar 2 van het voltijds modeltraject BA IR - Keuzestudiedelen

In het eerste en in het tweede jaar van het voltijds modeltraject (Bachelor 1 en Bachelor 2) moet ook telkens één keuzestudiedeel (3 SP) succesvol voltooid worden.

Deze module omvat de keuzestudiedelen voor elk van deze bachelorjaren.

Voor de beide taalstudiedelen moet de student een instaptest afleggen om haar/zijn startniveau te bepalen. Beschikt de student op basis van de instaptest over een te hoog of een te laag startniveau, dan krijgt de student geen toelating om zich voor het taalstudiedeel in te schrijven. Studenten met een te hoog instapniveau voor het taalstudiedeel 'Algemene taalkennis Engels II' kunnen toegelaten worden tot het taalstudiedeel 'Algemene taalkennis Engels III'.
Om deze module af te werken, moet de student 6 studiepunten behalen.

Jaar 1 van het voltijds modeltraject BA IR - Keuze

De student moet één van deze keuzestudiedelen (3 ECTS) succesvol voltooien in het eerste jaar van het voltijds modeltraject (Bachelor 1).
Via ‘Milieuaspecten van het ingenieursberoep’ verwerft de student inzicht in de milieuproblematiek. Dit studiedeel kan uitsluitend als onderdeel van Bachelor 1 gekozen worden.
Via de taalstudiedelen kan de student haar/zijn taalkennis Engels bijschaven, als voorbereiding op Engelstalige studiedelen en Engelstalige masteropleidingen. 'Algemene taalkennis Engels II' is Engels niveau B2; 'Algemene taalkennis Engels III' is Engels ERK niveau C1. De student heeft ook de mogelijkheid om een van deze taalstudiedelen pas te kiezen in het tweede jaar van het modeltraject (Bachelor 2).
Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 3 ECTS-credits worden geselecteerd.
Title Translation Course titular Sem CR
Academic English 2 English 1e semester 3
Academic English 5 English 1e semester 3
Academic English 2 English 2de semester 3
Milieuaspecten van het ingenieursberoep English 2de semester 3