Programma in het kort

Aantal ECTS-credits: 
120
Aantal studiejaren: 
2
Opleidingstaal: 
Nederlands, Engels
Faculteit: 
Ingenieurswetenschappen
accredited by NVAO
Campus: 
Brussels Engineering, Sciences & Humanities Campus

Kies je programma voor Ingenieurswetenschappen: Toegepaste Computerwetenschappen:

Voor reguliere studenten
Geen werkstudentenplannen
Geen uitwisselingsplannen

Bachelorprogramma's

en gelijkwaardig

Masterprogramma's

en gelijkwaardig

Master in de ingenieurswetenschappen: toegepaste computerwetenschappen

Standaard traject
Academiejaar 2017-2018
Het standaard traject in de Master in de ingenieurswetenschappen: toegepaste computerwetenschappen (120 ECTS) bestaat uit 4 modules:
- Verplichte kernstudiedelen (61 ECTS)
- 21 ECTS uit de module: 'Smart Cities' of de module 'Digital Health'
- 14 ECTS keuzestudiedelen uit de volgende modules:
Aanbevolen keuzestudiedelen (3-14 ECTS)
Keuze Entrepreneurship (0-12 ECTS)
Keuze Stage (0-6 ECTS)
- Masterproef Toegepaste Computerwetenschappen (24 ECTS)
Elk van de modules moet door de student succesvol voltooid worden om het diploma te verwerven. De student dient hierbij de gestelde inschrijvingsvereisten te respecteren. De opleidingsraad adviseert ten sterkste om het modeltraject te volgen. Enkel voor het modeltraject kan een uurrooster zonder overlapping van de verplichte studiedelen gegarandeerd worden. De opleidingsraad adviseert de studenten tevens om eerst de inleidende studiedelen af te werken, daarna de verdiepende en de gespecialiseerde.

Verplichte kernstudiedelen MA IR: Toegepaste computerwetenschappen.

De verplichte kernstudiedelen dragen bij aan de wetenschappelijke en technologische basiskennis en vaardigheden van de student in het domein van de opleiding.

Verplichte kernstudiedelen MA IR: Toegepaste computerwetenschappen - jaar 1

Deze verplichte studiedelen (42 ECTS) moeten succesvol voltooid worden, in het 1ste jaar van het voltijds modeltraject.
Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 42 ECTS-credits worden geselecteerd.
Title Translation Course titular Sem CR
Algoritmen en datastructuren English 1e semester 5
Computersystemen English 1e semester 4
Fundamentals of Computer Science English 1e semester 3
Geavanceerde programmeerconcepten English 1e semester 3
Gevorderde IT netwerken English 1e semester 6
Scripting talen English 1e semester 3
Web Technologies English 1e semester 3
Besturingssystemen en veiligheid English 2de semester 4
Databases English 2de semester 5
Technieken van artificiële intelligentie English 1e en 2e semester 6

Verplichte kernstudiedelen MA IR: Toegepaste computerwetenschappen - jaar 2

Deze verplichte kernstudiedelen (19 ECTS) moeten succesvol voltooid worden, in het 2de jaar van het voltijds modeltraject.
Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 19 ECTS-credits worden geselecteerd.

Module 'Smart Cities' of 'Digital Health'

De studenten dienen de module 'Smart Cities' of de module 'Digital Health' te kiezen. Beide modules bevatten een set verplichte studiedelen van samen 18 ECTS in jaar 1 en 3 ECTS in jaar 2. De studenten dienen alle verplichte studiedelen van de module 'Smart Cities' of de module 'Digital Health' succesvol te voltooien.

Module 'Smart Cities' - Verplichte studiedelen jaar 1

Studenten die de module 'Smart Cities' hebben gekozen, moeten de volgende verplichte studiedelen succesvol voltooien in het 1ste jaar (MA1).
Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 18 ECTS-credits worden geselecteerd.
Title Translation Course titular Sem CR
Sustainable Mobility and Logistics English 1e semester 6
Management and Performance Analysis of Sensor Networks English 2de semester 6
Software and Engineering for Embedded Systems English 2de semester 6

Module 'Smart Cities' - Verplichte studiedelen jaar 2

Studenten die de module 'Smart Cities' hebben gekozen, moeten het volgend verplicht studiedeel succesvol voltooien in het 2de jaar (MA2).
Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 3 ECTS-credits worden geselecteerd.
Title Translation Course titular Sem CR
Navigatie en intelligente voertuigen English 1e semester 3

Module 'Digital Health' - Verplichte studiedelen jaar 1

Studenten die de module 'Digital Health' hebben gekozen, moeten de volgende verplichte studiedelen succesvol voltooien in het 1ste jaar (MA1).
Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 18 ECTS-credits worden geselecteerd.

Module 'Digital Health' - Verplichte studiedelen jaar 2

Studenten die de module 'Digital Health' hebben gekozen, moeten het volgend verplicht studiedeel succesvol voltooien in het 2de jaar (MA2).
Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 3 ECTS-credits worden geselecteerd.
Title Translation Course titular Sem CR
Biomedische signalen en beelden English 1e semester 3

Keuzestudiedelen MA IR: Toegepaste computerwetenschappen.

Het programma van het 2de jaar van het modeltraject (MA2) omvat een pakket verplichte kernstudiedelen (19 ECTS), een resterend studiedeel uit de module 'Smart Cities' of 'Digital Health' (3 ECTS), de masterproef (24 ECTS) en keuzestudiedelen (14 ECTS).

Deze module omvat een set van aanbevolen keuzestudiedelen, een entrepreneurship module en de facultatieve stage.

De studenten moeten ten minste 14 ECTS keuzestudiedelen opnemen in het 2de jaar van het modeltraject; de totale omvang van het masterprogramma moet ten minste 120 ECTS bedragen.

De opgenomen keuzestudiedelen moeten relevant zijn voor het onderwerp van de masterproef en bij voorkeur worden gekozen uit de hieronder opgenomen modules. Ook studiedelen uit de Master in de ingenieurswetenschappen: Computerwetenschappen, kunnen als keuzestudiedelen in aanmerking komen. Studenten die van deze mogelijkheid gebruik willen maken kunnen voor die studiedelen echter niet rechtstreeks inschrijven via Self Service Studenten, maar dienen eerst contact op te nemen met het studentensecretariaat van hun faculteit.

Bij het samenstellen van hun studieprogramma en het selecteren van hun keuzestudiedelen, moeten de studenten er ook over waken dat zij het decretaal toegelaten maximum aantal anderstalige verplichte- en keuzestudiedelen over de beide masterjaren samen, niet overschrijden. Dit aantal werd voor Nederlandstalige opleidingen decretaal beperkt tot 50% van de totale studieomvang van de opleiding, uitgedrukt in studiepunten.

Studenten worden aangeraden de bepalingen te raadplegen die hieromtrent zijn opgenomen in het universitair Onderwijs- en Examenreglement en/of informatie op te vragen bij hun faculteitssecretariaat alvorens hun keuze vast te leggen.

De finale keuze van de student moet steeds goedgekeurd worden door de Opleidingsraad Master Toegepaste Computerwetenschappen die zal nagaan of de keuze coherent is en voldoet aan de gestelde inschrijvingsvereisten (pre- en/of corequisites) en of er niet teveel anderstalige keuzestudiedelen werden opgenomen.
Om deze module af te werken, moet de student 14 studiepunten behalen.

Aanbevolen keuzestudiedelen MA IR: Toegepaste computerwetenschappen.

Deze module omvat de aanbevolen keuzestudiedelen. Uit deze module kan de student tot 14 ECTS kiezen. De student wordt ten zeerste aangeraden de pre-requisites, co-requisites en vereiste voorkennis voor de cursussen te beschouwen alvorens ze te selecteren, in het bijzonder bij de gespecialiseerde studiedelen.
Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 3 ECTS-credits worden geselecteerd.

Keuze Entrepreneurship

Via deze facultatieve keuzestudiedelen kan de student zich verdiepen in aspecten van ondernemerschap. Uit deze module mag de student 0-12 SP opnemen.

Keuze stage

De facultatieve bedrijfsstage dient bij voorkeur tijdens het zomerreces ingevuld te worden, dit om potentiële conflicten met andere studiedelen te voorkomen. Studenten kunnen de facultatieve Stage Toegepaste Computerwetenschappen pas opnemen in hun programma indien aan de volgende twee voorwaarden is voldaan:
1. In het bezit zijn van het diploma dat toelating geeft tot deze master. Studenten met een gecombineerde inschrijving bachelor-master kunnen niet inschrijven voor de masterproef of voor de stage.
2. Reeds ten minste 45 SP studiedelen uit het masterprogramma verworven hebben (vrijstellingen inbegrepen).
Title Translation Course titular Sem CR
Stage Toegepaste Computerwetenschappen English 1e en 2e semester 6

Masterproef MA IR: Toegepaste computerwetenschappen.

Deze module omvat de verplichte masterproef. Studenten kunnen de Masterproef Toegepaste Computerwetenschappen pas opnemen in hun programma indien aan de volgende twee voorwaarden is voldaan:

1. In het bezit zijn van het diploma dat toelating geeft tot deze master. Studenten met een gecombineerde inschrijving bachelor-master kunnen niet inschrijven voor de masterproef of voor de stage.

2. Reeds ten minste 45 SP opleidingsonderdelen uit het masterprogramma verworven hebben (vrijstellingen inbegrepen).
Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 24 ECTS-credits worden geselecteerd.
Title Translation Course titular Sem CR
Masterproef Toegepaste Computerwetenschappen English 1e en 2e semester 24