Programma in het kort

Aantal ECTS-credits: 
120
Aantal studiejaren: 
2 of meer
Opleidingstaal: 
Nederlands
In samenwerking met: 
Universiteit Antwerpen, Universiteit Gent en KULeuven
accredited by NVAO
Campus: 
Brussels Health Campus

Kies je programma voor Jeugdgezondheidszorg:

Voor reguliere studenten
Geen werkstudentenplannen
Geen uitwisselingsplannen

Bachelorprogramma's

en gelijkwaardig

Masterprogramma's

en gelijkwaardig

Na de master

 
Master na master of Medicine in de Jeugdgezondheidszorg

Master in de jeugdgezondheidszorg

Standaard traject
Academiejaar 2017-2018
De opleiding Jeugdgezondheidszorg stelt je in staat de gezondheid, groei en ontwikkeling van jongeren te bevorderen, bewaken en behouden. Naast een sociale en ethische attitude veronderstelt dit van de jeugdarts ook een preventieve houding in de ruime zin van het woord, een wetenschappelijke attitude en de wil om levenslang te leren.
De opleiding biedt inzicht in de organisatie en structuur van de gezondheidszorg, de welzijnszorg, het onderwijs, en in de preventieve zorg voor jeugdigen in het bijzonder. Daarnaast wordt uitvoerig aandacht besteed aan de ontwikkelingen op medisch-ethisch, juridisch en deontologisch gebied, en specifiek deze die verband houden met het collectief-preventief functioneren.
Als jeugdarts evalueer je de groei, ontwikkeling, gezondheidstoestand en het gedrag van jongeren, evenals de beïnvloedende factoren. De opleiding legt nadruk op het verwerven van de nodige kennis, vaardigheden en samenwerking met de gezondheid- en welzijnssector. De jeugdarts heeft inzicht in de verschillende systemen van gezondheidsbewaking. Je kan deze kritisch evalueren, en de resultaten ervan toepassen op de eigen populatie en voor eigen doeleinden.
Het Programma
Eén opleiding met twee afstudeerrichtingen:
• Het diploma Master in de Jeugdgezondheidszorg bekomt men door het volgen van het volledig programma
• Het getuigschrift van consultatiebureau-arts bekomt men via een specifiek deeltijds traject over twee academiejaren.
Het programma Jeugdgezondheidszorg omvat twee studiejaren. Ze hebben een gelijkaardige opbouw met telkens drie onderwijslijnen en vier leeftijdsspecifieke opleidingsonderdelen:
• Zuigeling
• Jonge kind
• Schoolkind
• Adolescent

MNM jeugdgezondheidszorg jaar 1

MNM jeugdgez.zorg jaar 1

MNM jeugdgezondheidszorg jaar 1 verplicht A

MNM jeugdgez.zorg j1 verpl A
Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 30 ECTS-credits worden geselecteerd.
Title Translation Course titular Sem CR
De zuigeling : geboorte en groei English 1e en 2e semester 6
Het jonge kind : motoriek en taal English 1e en 2e semester 6
Van gezondheidszorg tot jeugdgezondheidszorg English 1e en 2e semester 18

MNM jeugdgezondheidszorg jaar 1 verplicht B

MNM jeugdgez.zorg j1 verpl B
Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 30 ECTS-credits worden geselecteerd.
Title Translation Course titular Sem CR
De adolescent : maturatie en milieu English 1e en 2e semester 6
Het schoolkind : gezond groot worden English 1e en 2e semester 6
Masterproef 1 English 1e en 2e semester 10
Stage 1 English 1e en 2e semester 8

MNM jeugdgezondheidszorg jaar 2

MNM jeugdgez.zorg jaar 2

MNM jeugdgezondheidszorg jaar 2 verplicht A

MNM jeugdgez.zorg j2 verplicht A
Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 27 ECTS-credits worden geselecteerd.
Title Translation Course titular Sem CR
Communicatie English 1e en 2e semester 6
De zuigeling : voeding en veiligheid English 1e en 2e semester 6
Het jonge kind: opvoeding en gezin English 1e en 2e semester 6
Stage 2 English 1e en 2e semester 9

MNM jeugdgezondheidszorg jaar 2 verplicht B

MNM jeugdgez.zorg j2 verplicht B
Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 33 ECTS-credits worden geselecteerd.
Title Translation Course titular Sem CR
Beleid English 1e en 2e semester 3
De adolescent : leefstijl en psychosociale gezondheid English 1e en 2e semester 6
Het schoolkind: leren en gedrag English 1e en 2e semester 6
Masterproef 2 English 1e en 2e semester 18