Programma in het kort

Aantal ECTS-credits: 
180 + 60
Aantal studiejaren: 
3 + 1
Stage: 
verplicht
Opleidingstaal: 
Nederlands
Faculteit: 
Letteren en Wijsbegeerte
accredited by NVAO
Campus: 
Brussels Engineering, Sciences & Humanities Campus

Kies je programma voor Journalistiek:

Voor reguliere studenten
Geen werkstudentenplannen
Geen uitwisselingsplannen

Bachelorprogramma's

en gelijkwaardig

Masterprogramma's

en gelijkwaardig
Master of Arts in de Journalistiek

Na de master

 

Master in de journalistiek

gedrukte en onlinemedia
Academiejaar 2017-2018
Master in de journalistiek gedrukte en onlinemedia.
Het modeltraject master in de Journalistiek Gedrukte en Onlinemedia (60 SP) bestaat uit 5 modules, en omvat 13 studiedelen.
1) Module I Masterproef - verplicht pakket
2) Module II Stage – verplicht pakket
3) Module III Journalistiek als wetenschappelijk object – verplicht pakket
4) Module IV Journalistieke vaardigheden - verplicht pakket
5) Module V Genre- en domeingerichte praktijk – verplicht pakket

Module I: Masterproef

De masterproef vormt het academische sluitstuk van de opleiding Master in de Journalistiek.

De student levert een theoretisch werkstuk in van academisch niveau dat de journalistiek vanuit een of meerdere wetenschappelijke invalshoeken bestudeert.

De masterproef moet de volgende elementen bevatten:

- een duidelijke legitimatie, probleemstelling en afbakening van het onderwerp

- heldere onderzoeksvragen en uitleg over de gebruikte onderzoeksmethoden

- een kritische uitwerking / analyse van het gekozen onderwerp

- een samenvatting van de voornaamste conclusies

- een volledige lijst van de gebruikte bronnen en publicaties.

Daarnaast ook:

- een bondige samenvatting van het werkstuk (wetenschappelijk abstract)

- een persbericht over het werkstuk, toegankelijk geschreven voor een breed publiek en aantrekkelijk voor een journalist.

Het betreft een verplicht af te werken studiedeel.
Om deze module af te werken, moet de student 15 studiepunten behalen.
Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 15 ECTS-credits worden geselecteerd.
Title Translation Course titular Sem CR
Masterproef Journalistiek English 1e en 2e semester 15
Masterproef Onderzoeksjournalistiek English 1e en 2e semester 15

Stage Journalistiek GOM

De student loopt 8 à 10 weken stage bij een dagblad, tijdschrift of internetnieuwssite en wordt daar als volwaardig redacteur/journalist ingeschakeld.
Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 9 ECTS-credits worden geselecteerd.
Title Translation Course titular Sem CR
Stage Gedrukte en Onlinemedia English 2de semester 9

Module III Journalistiek als wetenschappelijk object

Deze module biedt een theoretisch referentiekader voor de studie van de journalistiek, zowel wat betreft het beroep en de regelgeving op verschillende beleidsniveaus, als wat betreft de processen van journalistieke productie, representatie en receptie.

Het betreft een verplicht pakket waarbinnen 12 studiepunten afgewerkt dienen te worden.
Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 12 ECTS-credits worden geselecteerd.

Module IV Journalistieke vaardigheden

Het betreft een verplicht pakket waarbinnen 12 studiepunten afgewerkt dienen te worden.

In deze module worden de vaardigheden aangeleerd die de journalist voor de gedrukte en onlinemedia nodig heeft.

Deze vaardigheden zijn: een perfecte beheersing van het Nederlands (zowel voor de creatie van eigen teksten als voor de evaluatie van de teksten van een andere auteur) en de capaciteit om informatie te verzamelen, zowel uit schriftelijke als uit mondelinge bronnen.
Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 12 ECTS-credits worden geselecteerd.

Module V Genre- en domeingerichte praktijk

Het betreft een verplicht pakket waarbinnen 12 studiepunten afgewerkt dienen te worden.

In deze module leert de student in welke verschillende vormen journalistieke producten kunnen worden gegoten (zowel in de gedrukte als de onlinemedia) en wat de specificiteit is van de verschillende inhoudelijke journalistieke domeinen (politieke, gerechtelijke, financieel-economische, culturele, buitenland-, sport-, lifestyleberichtgeving).
Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 12 ECTS-credits worden geselecteerd.