Programma in het kort

Aantal ECTS-credits: 
180 + 60
Aantal studiejaren: 
3 + 1
Stage: 
mogelijk in de museumpraktijk, op archeologische sites, in erfgoedinstellingen, en meer
Uitwisseling: 
mogelijk in binnen- en buitenland via Erasmus+ en andere programma's
Opleidingstaal: 
Nederlands
Faculteit: 
Arts and Philosophy
accredited by NVAO
Campus: 
Brussels Engineering, Sciences & Humanities Campus

Kies je programma voor Kunstwetenschappen en Archeologie:

Masterprogramma's

en gelijkwaardig

Na de master

 

Bachelor in de kunstwetenschappen en de archeologie

Startplan
Academiejaar 2017-2018
Het modeltraject in de Bachelor Kunstwetenschappen en Archeologie bestaat uit:

- Eerste bachelor met 60 ECTS aan opleidingsspecifieke studiedelen
- Tweede bachelor met 48 ECTS aan opleidingsspecifieke studiedelen en 12 ECTS uit de keuzemodule
- Derde bachelor met 48 ECTS aan opleidingsspecifieke studiedelen en 12 ECTS uit de keuzemodule

Elk opleidingsonderdeel moet door de student succesvol voltooid worden om het diploma te verwerven. De student dient hierbij de gestelde inschrijvingsvereisten te respecteren (pre- en corequisites en mogelijke andere regels van volgtijdelijkheid).

Bachelor Kunstwetenschappen en Archeologie

Het modeltraject van de eerste bachelor (module 1) bestaat uit drie blokken:

- Blok 1: Algemene studiedelen

- Blok 2: Inleidende studiedelen - Kunstwetenschappen en Archeologie

- Blok 3: Voortgezette studiedelen - Kunstwetenschappen en Archeologie


Het modeltraject van de eerste bachelor omvat enkel verplichte studiedelen. Binnen elke leerlijn dienen dus alle studiedelen te worden afgewerkt. De logische opbouw tussen de verschillende blokken over de verschillende bachelorjaren heen moeten worden gerespecteerd bij het samenstellen van het studietraject.


Opgelet: omwille van intensieve programmawijzigingen, is het programma grondig aangepast. Alle credits die behaald werden, blijven echter gelden. Voor meer informatie kan je steeds contact opnemen met je studietrajectbegeleider (stbfaclw@vub.ac.be).

Algemene studiedelen 1ste bachelor

Binnen de 'Algemene studiedelen' moeten alle studiedelen worden afgewerkt.
Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 24 ECTS-credits worden geselecteerd.

Inleidende studiedelen Kunstwetenschappen en Archeologie - 1ste bachelor

Binnen de 'Inleidende studiedelen - Kunstwetenschappen en Archeologie' moeten alle studiedelen worden afgewerkt.
Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 18 ECTS-credits worden geselecteerd.

Voortgezette studiedelen Kunstwetenschappen en Archeologie - 1ste bachelor

Binnen de 'Voortgezette studiedelen - Kunstwetenschappen en Archeologie' moeten alle studiedelen worden afgewerkt.
Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 18 ECTS-credits worden geselecteerd.