Aanpak

Maak kennis

Begrijpen wat macht is, hoe de politiek in elkaar zit, hoe mensen politieke beslissingen nemen, en hoe de wereld er in de toekomst uit zal zien, daar gaat het om. Een politicoloog is niet tevreden met een snelle en oppervlakkige blik op de zaken; een politicoloog wil meer weten en beter begrijpen. Doorheen de bachelor- en masteropleiding leer je met een kritische blik naar de wereld te kijken. Je vormt je eigen mening, je communiceert ze op een duidelijke manier, en onderbouwt ze met goede argumenten. Het masterdiploma Politieke Wetenschappen staat daarbij garant voor diepgaande kennis van en inzicht in (internationale) politieke systemen, structuren en hoe mensen hier toe bijdragen. Tijdens je opleiding kies je uit een brede waaier aan vakken en kan je je specialiseren in het deelgebied van de politieke wetenschappen dat jou boeit.

Uiteraard is er geen betere plaats om politiek te bestuderen dan Brussel, het politieke centrum van België en Europa. De Vrije Universiteit Brussel ligt op een boogscheut van de Wetstraat en van de Europese instellingen, en daar maken we optimaal gebruik van. Zo nodigen we tijdens de lessen vaak topdiplomaten, overheidsmanagers, journalisten en politici uit om hun blik op de wereld en de politieke actualiteit te delen. We halen de politieke en beleidswereld dus actief binnen in het leslokaal.

Verder neemt de VUB ook jaarlijks (als een van de weinige Belgische universiteiten) deel aan het project WorldMUN (World Model United Nations) van Harvard University. Daarbij worden diplomatieke simulaties georganiseerd in het kader van de Verenigde Naties. Tijdens deze simulaties, waaraan honderden universiteiten van over de hele wereld deelnemen, stuurt elke universiteit een delegatie die een of meerdere staten vertegenwoordigt in verschillende comités. De studenten hebben het statuut van diplomaat, ambassadeur of staatshoofd, al naargelang het comité waartoe ze behoren. Op deze manier leren ze hoe de VN werkelijk functioneert.

Aanpak

De Bachelor in de Politieke Wetenschappen bouwt geleidelijk op. In het eerste jaar leggen we een brede basis met vakken als sociologie, communicatie, recht, geschiedenis en filosofie, en tezelfdertijd verdiep je je in je eigen vakgebied. Je krijgt immers onmiddellijk een aantal theoretische vakken, maar ook praktische oefeningen en werkcolleges. Hierdoor leer je vanaf dag één zelf onderzoek op te zetten en uit te voeren.

In het tweede en derde jaar gaan gaan we verder verdiepen met vakken over internationale betrekkingen, politieke partijen, politieke ideologieën, overheidsmanagement... We maken ook uitstappen naar bijvoorbeeld het Europees Parlement, en nodigen politici en beleidsmakers uit om de theorie in de praktijk om te zetten. Dat betekent dat je op een grondige wijze kennismaakt met de politieke wetenschap en de daarbij horende methoden en technieken van politicologisch onderzoek.

Hoe verder je vordert in je opleiding, hoe meer je ook zelf aan de slag gaat. In de verdiepende vakken kan je je inhoudelijk specialiseren, en de Bachelorproef en Masterproef laten je toe een onderwerp onder intensieve begeleiding grondig uit te spitten. Wie wil, kan via uitwisselingsprogramma’s een deel van de opleiding of stage aan een andere Europese of een Franstalige Belgische universiteit volgen.

Als je al een ander diploma hebt, en je je verder wil verdiepen in de politieke wetenschappen, kan je via een schakel- of voorbereidingsprogramma instromen. Je volgt dan een verkort programma met een aantal kernvakken, waarna je aan de Master in de Politieke Wetenschappen kan beginnen. Het is ook mogelijk voor studenten in het schakel- en voorbereidingsprogramma en de Master om werk en studie te combineren. We voorzien immers een aangepaste lessenreeks voor werkstudenten.

Een Master op maat, in functie van je interesses…

  • De masteropleiding wordt aangeboden in samenwerking met de Universiteit Antwerpen, Universiteit Gent en de University of Kent. Een aantal keuzeopleidingsonderdelen kan je daar volgen.
  • Verder kan je ook een aanvraag indienen om voor maximaal 12 studiepunten opleidingsonderdelen te volgen aan een andere opleiding binnen de VUB of aan een andere Belgische universiteit.
  • Je kan ook een aantal opleidingsonderdelen in het Engels volgen.
  • Verder zit je in kleine groepen met een focus op actieve participatie en krijg je les van specialisten ter zake.

OVERTUIGD OM TE KOMEN STUDEREN AAN DE VUB?

Start je inschrijving nu!