Programma in het kort

Aantal ECTS-credits: 
180 + 60
Aantal studiejaren: 
3 + 1
Stage: 
mogelijk
Uitwisseling: 
mogelijk in via Erasmus+ in 3e bachelor en/of 1e master
Opleidingstaal: 
Nederlands
Faculteit: 
Economic and Social Sciences and Solvay Business School
accredited by NVAO
Campus: 
Brussels Engineering, Sciences & Humanities Campus

Kies je programma voor Politieke Wetenschappen:

Masterprogramma's

en gelijkwaardig
Master of Science in de Politieke Wetenschappen

Na de master

 

Master in de politieke wetenschappen

Standaard traject
Academiejaar 2017-2018
De Master of Science in de Politieke Wetenschappen (60 studiepunten) bestaat uit 3 modules:
- Master module verplicht (21 sp)
- Master onderzoeksmodule (3 sp)
- Master module keuze studiedelen (36 sp)
Elk van de modules moet door de student succesvol voltooid worden om het masterdiploma te behalen. De student dient hierbij de gestelde inschrijvingsvereisten te respecteren.

De masterproef wordt opgenomen in het afstudeerjaar.
Indien de student voldoet aan de vereisten kan hij/zij desgewenst afstuderen in februari. De student kan de aanvraag om vervroegd at te studeren doen via zijn/haar Self Service Studenten.

De student die een of meerdere studiedelen opneemt aan een andere universiteit dient zich ook daar in te schrijven en te registreren. Check de facultaire website voor de verschillende inschrijvingsprocedures (my.vub.ac.be/ES > reglementen en formulieren).

De student kan na een gemotiveerde aanvraag en goedkeuring door de voorzitter van de opleidingsraad, maximaal 2 keuze studiedelen (12 studiepunten) vervangen door
- studiedelen uit het aanbod van de eigen of andere faculteit(en);
- studiedelen uit het aanbod van andere Vlaamse universiteiten;
- studiedelen uit het aanbod van de ULB.
Voorwaarden is dat het (de) gekozen studiede(e)l(en) gedefinieerd is/zijn op masterniveau en dat de student voldoet aan de inschrijvingsvereisten. Het (de) gekozen studiede(e)l(en) moet(en) ook enig verband houden met de opleiding Politieke Wetenschappen.
In geval van het opnemen van externe studiedelen is een schriftelijke toestemming van de titularis vereist. De inschrijvings- en registratievereisten van de andere universiteit(en) dienen te worden nageleefd. De student die van deze regeling gebruik wenst te maken neemt contact op met de studietrajectbegeleider via stbfaces@vub.ac.be.

Master Politieke Wetenschappen Verplicht

Het masterprogramma in de Politieke Wetenschappen omvat voor 21 sp verplichte studiedelen en voor 3 sp keuze studiedelen uit de Onderzoeksmodule.

Verplichte studiedelen

Beide studiedelen zijn verplicht en dienen samen in hetzelfde academiejaar opgenomen te worden (corequisites).
Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 21 ECTS-credits worden geselecteerd.
Title Translation Course titular Sem CR
Onderzoeksdesign voor de masterproef English 1e semester 6
Masterproef Politieke Wetenschappen English 1e en 2e semester 15

Onderzoeksmodule

Het betreft 4 keuze opleidingsonderdelen. De student kiest er 1 (3 ECTS-credits).
Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 3 ECTS-credits worden geselecteerd.
Title Translation Course titular Sem CR
Beleidsevaluatie English 2de semester 3
Internationale betrekkingen English 2de semester 3
Kwalitatieve analyse English 2de semester 3
Normatieve politieke analyse English 2de semester 3

Master Politieke Wetenschappen Keuze

Het masterprogramma in de Politieke Wetenschappen omvat voor 36 sp keuze studiedelen (6 keuze studiedelen). Studenten zijn vrij te kiezen over de drie keuzedomeinen heen.
Om deze module af te werken, moet de student 36 studiepunten behalen.

Keuze 'Lokale, nationale en internationale politiek'

Het betreft 11 keuze studiedelen (waarvan 3 aan de Universiteit Gent en 1 aan de Universiteit Antwerpen).

Keuze 'Europese instellingen en samenleving'

Het betreft 6 keuze opleidingsonderdelen (waarvan 2 aan de Universiteit Gent, 1 aan de Universiteit Antwerpen en 2 aan de University of Kent). Voor de opleidingsonderdelen van de University of Kent zijn het aantal plaatsen beperkt (maximum 7 VUB-studenten per studiedeel).
Title Translation Course titular Sem CR
EU Politics and Governance English 1e semester 9
European Common Foreign and Security Policy English 1e semester 6
European Union International Relations Law English 1e semester 9
The European Union as a Political System English 1e semester 6
Current Issues in European Politics English 2de semester 6
European Union Trade Policy English 2de semester 6

Keuze 'Politieke analyse, theorie en filosofie'

Het betreft 13 keuze studiedelen (waarvan 2 aan de University of Kent). Voor de opleidingsonderdelen van de University of Kent zijn het aantal plaatsen beperkt (maximum 7 VUB-studenten per studiedeel).