HEB JIJ HET IN JE VINGERS?

Je bent gebiologeerd door de mens in beweging? Je voelt je een zorgverstrekker en wil mensen met functionele beperkingen helpen bewegen, revalideren en hun levenskwaliteit teruggeven? Je wil mensen coachen om een gezonde levensstijl aan te nemen? Dan is de opleiding Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie je op het lijf geschreven!

Je handelt gestuurd door wetenschappelijk bewijs

Kinesitherapie is therapie die gebruik maakt van beweging. Als kinesitherapeut probeer je door aangepaste oefeningen de oorzaken en factoren van letsels en functionele stoornissen van diverse lichaamsfuncties te achterhalen, en leer je zorgvragers beter en actiever omgaan met beperkingen. Hiervoor pas je wetenschappelijke inzichten in de praktijk toe door behandelingen uit te werken die je patiënten helpen. Doorheen je studies en carrière zal je jouw praktijk toetsen aan wetenschappelijke kennis en onderzoek. Daarbij stel je jezelf steeds de vraag of de toegepaste therapie doeltreffend is voor de patiënt of het gezondheidsprobleem in kwestie. Evidence-based practice heet dat.

Je zet mensen in beweging

Je leert de bewegingen van het menselijk lichaam in alle details kennen: op fysiologisch, anatomisch en biomedisch vlak. Je ontdekt waar het fout kan lopen, en hoe je dit kan remediëren. Je ontdekt hoe en waarom je mensen aan het bewegen moet houden, en streeft ernaar om jouw patiënten zo snel mogelijk weer op de been te krijgen binnen hun fysieke en mentale mogelijkheden. Meer nog, je tracht hen te revalideren tot een hoger niveau. Je bent daarbij begaan met jouw patiënten? Prima!

Je begrijp de sociale en maatschappelijke factor van beweging

Waarom is beweging belangrijk? Of hoe kan een functionele stoornis of fysieke beperking mensen ook sociaal en maatschappelijk hinderen? Je leert dat beweging meer omvat dan louter het fysieke aspect. Je onderzoek hoe je de sociale en maatschappelijke participatie van mensen met gezondheidsproblemen kan verbeteren. Je gaat na hoe therapie en beweging een rol kunnen spelen als preventieve gezondheidszorg. En wat met de terugbetaling van consultaties? Je onderzoekt het allemaal.

Een blik van 360° verwerven op de verschillende sectoren binnen de gezondheidszorg, da's dan weer de bonus van je observatiestage.

Ondervind het aan den lijve.

Stages vormen de ultieme praktijkoefening. Ze lopen als een rode draad doorheen je opleiding. In je eerste jaar krijg je meteen de gelegendheid om mentaal of fysiek gehandicapten te begeleiden tijdens sportactiviteiten. Omgaan met mensen die anders in het leven staan is een verrijkende kennismaking met én een goede basis voor je opleiding. 

Een blik van 360° verwerven op de verschillende sectoren binnen de gezondheidszorg, da's dan weer de bonus van je observatiestage in het tweede jaar. Je woont een klinische demonstratie in het UZ Brussel bij, bezoekt een revalidatiecentrum en gaat zeven maal drie uur op observatie. Zo staan er een privépraktijk en afdelingen of centra voor pediatrie, heelkunde en inwendige aandoeningen op het menu. 

De grootste "stagecol" van je opleiding beklim je in je derde en vierde jaar. In totaal zeven maanden op zeven vershillende locaties in zeven verschillende beroepssectoren - één maand elk - staat het klinische functioneren centraal. Een schatkist aan kennis en ervaring, en een prima hulp om je afstudeerrichting te helpen kiezen voor je masterjaar.

Faculteit


Lichamelijke opvoeding en Kinesitherapie

Meer info

Heb je vragen?


Stuur ons een e-mailtje! We helpen je graag verder.

Contacteer ons

Hoe zit de opleiding in elkaar?

Je vraagt je natuurlijk af welke vakken je allemaal krijgt. Een overzicht van vakken vind je hieronder. Zo ziet het modeltraject eruit.

Plan

Voorbereidingsprogramma Master


Voor studenten met een Bachelor in de Fysiotherapie die willen starten met de master REVKAI. Het voorbereidingsprogramma bestaat uit 30 studiepunten, waarvan 18 vast. De overige 12 studiepunten zijn keuzevakken.

Verkorte master


Voor studenten met een Bachelor in de Fysiotherapie in combinatie met het voorbereidingsprogramma.. Je kan je programma van 76 studiepunten deels zelf samenstellen in functie van de afstudeerrichting die je wenst te volgen.

Verkorte master via Nederlandse partner De Berekuyl


Voor afgestudeerden van de masteropleiding lymfedrainage en oncologische fysiotherapie aan het ECDLT in Nederland. De samenstelling van deze master wordt ad hoc en op dossier bepaald.

Afstudeerrichtingen master

In het eerste masterjaar wordt de kennis die je opdeed tijdens je bacheloropleiding verder uitgediept in een generiek programma. Na vier jaar studie mag je jezelf omnipracticus noemen: je hebt de basis van de kinesitherapie letterlijk in je vingers. Nu ben je klaar om je te specialiseren en verdiepen in meer complexe en gespecialiseerde behandelmethodes. Je hebt keuze uit maar liefst vijf afstudeerrichtingen.

 • Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie bij inwendige aandoeningen
  Kies je voor deze afstudeerrichting, dan specialiseer je je in de revalidatie van aandoeningen van bijvoorbeeld patiënten met hart-of longaandoeningen, of metabole stoornissen zoals obesitas, enz. De afstudeerrichting wordt in samenwerking met KULeuven, Universiteit Gent, Universiteit Antwerpen en Universiteit Hasselt georganiseerd.
 • Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie bij musculoskeletale aandoeningen
  De focus ligt op de revalidatie van aandoeningen van het bewegingsapparaat. Hierbij kan je je verder specialiseren in:
  - Optie Sportkinesitherapie: je legt je toe op het onderzoek en de behandeling van sportgerelateerde blessures. Je adviseert sporters en trainers en sensibiliseert patiënten om blessures te voorkomen.
  - Optie Manuele Therapie: je richt je op het onderzoeken en behandelen van patiënten met nek-en rugklachten of letsels van het bovenste of onderste lidmaat.
 • Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie bij neurologische aandoeningen
  Deze afstudeerrichting spits zich toe op de revalidatie van aandoeningn van het zenuwstelsel, bijvoorbeeld van patiënten met Parkinson, multiple sclerose, hersenbloeding, enz. De afstudeerrichting wordt in samenwerking met de KULeuven, Universiteit Antwerpen en Universiteit Hasselt georganiseerd.
 • Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie bij ouderen
  Binnen deze afstudeerrichting ga je je specialiseren in de revalidatie van aandoeningen bij ouderen. Dee vorm van revalidatie onderscheidt zich van de andere revalidatievormen. De focus ligt hier vooral op het bevorderen van een grote mate van zelfstandigheid bij ouderen, ook na revalidatie.
 • Lerarenopleiding Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie
  Voor de klas staan? Misschien nu nog niet, maar later wel! In het 2e masterjaar kan je jouw diploma Specifieke Lerarenopleiding behalen in combinatie met je masterdiploma. Het opleidingsprogramma kan je grotendeels zelf samenstellen, waarbij je kiest welke accenten je legt en binnen welk domein je je specialiseert.

Leerresultaten

Leerresultaten zijn de beoogde kennis en inzicht, vaardigheden en attitudes die je dient te beheersen na het afronden van een opleiding. Wil je meer weten over de specifieke leerresultaten van de bachelor opleiding? Lees er hier meer over.

Het programma beoogt om de houders van een academisch bachelordiploma de in het artikel II.141. van de Codex Hoger Onderwijs bedoelde algemene wetenschappelijke competenties en wetenschappelijk-disciplinaire basiskennis bij te brengen die vereist zijn om de beoogde masteropleiding aan te kunnen vatten.

Het programma beoogt om de houders van een professioneel bachelordiploma de in het artikel II.141. van de Codex Hoger Onderwijs bedoelde algemene wetenschappelijke competenties en wetenschappelijk-disciplinaire basiskennis bij te brengen die vereist zijn om de beoogde masteropleiding aan te kunnen vatten.

Wil je meer weten over de specifieke leerresultaten van de master opleiding? Lees er hier meer over.

Licht je in, vraag rond

Wil je je kans op slagen zo groot mogelijk maken? Dan maak je best een goede studiekeuze. Maar hoe doe je dat precies? Door actief aan de slag te gaan! Een doordachte studiekeuze vraagt tijd en inspanningen. Gelukkig helpt de VUB je door het bos de bomen te zien.

Is Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie iets voor mij?

Als kinesitherapeut werk je met mensen, veelal mensen die met een fysiek probleem kampen. Je hebt dus best een geduldige, sociale en hulpvaardige persoonlijkheid. Je staat in nauw contact met jouw patiënten, zowel mentaal als fysiek. Je kan een luisterend oor bieden en voelt je zelfzeker in het contact met anderen. Het beroep van kinesitherapeut is een staand beroep en bepaalde behandelingstechnieken vergen heel wat fysieke inspanning. Dit valt niet te onderschatten. Een gezonde levensstijl is mooi meegenomen.

In de bachelorjaren bestaat de opleiding Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie voor 1/3e uit biomedische vakken. Een stevige wetenschappelijke vooropleiding die je hier op voorbereidt is een vereiste.

De juiste studiekeuze in 3 stappen!

Download het e-book
Prof. dr. Nele Adriaenssens

“Ik doceer het opleidingsonderdeel ‘Integratieve Kinesitherapie’ in derde bachelor. In mijn lessen verwerk ik de resultaten uit internationaal wetenschappelijk onderzoek, maar ook mijn ervaringen uit de klinische praktijk. Want naast de lessen revalideer ik namelijk patiënten die een behandeling voor kanker hebben ondergaan en zich opnieuw willen integreren in de maatschappij. Niet enkel op fysiek vlak helpen we deze patiënten vooruit, maar ook bij de activiteiten in hun dagelijks leven en bij hun sociale participatie. De kinesitherapie betekent zoveel meer voor de patiënt dan enkel een fysieke revalidatie en de kinesitherapeut is ondertussen veel meer dan ‘een masseur’ geworden. Als kinesitherapeut zijn we een onmisbare schakel geworden binnen de preventie en behandeling van haast alle pathologieën. Dit breed spectrum maakt voor mij kinesitherapie het mooiste beroep ter wereld."

Kennismakingsdagen

Tijdens de zomervakantie organiseert de VUB kennismakingsdagen voor de toekomstige studenten Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie. Je maakt van dichtbij kennis met de opleiding, de opleidingsonderdelen en heel wat bewegingsvormen. Bovendien proef je alvast van een inleiding in de kinesitherapie, en ga je naar huis gewapend met tips over studiemethoden

Voorbereidingscursussen

Ben je niet zeker van jouw voorkennis wiskunde, fysica of chemie? De VUB biedt tijdens de zomervakantie voorbereidingscursussen wiskunde, fysica of chemie aan die je klaarstomen voor de start.

Geen events beschikbaar

Het einde is pas het begin

Beeld je in. Je studies zijn prima verlopen en je mag je masterdiploma in ontvangst nemen. Je glimt van trots, en terecht. Want met dat diploma van jou ben je gewapend als geen ander om de arbeidsmarkt op te gaan. Maar welke richting ga je uit? Je hebt verrassend veel mogelijkheden en ook hier staat de VUB je bij.

Een carrière in beweging

De afstudeerrichting die je koos is niet bepalend voor je carrière. Integendeel, je studeert af als omnipracticus en kan dus in heel veel sectoren terecht. Je kan aan de slag op zelfstandige basis, maar ook in een ziekenhuis of revalidatiecentrum. Dit zijn de sectoren waar je terecht kan:

 • In de klinische sector, waarbij je als zelfstandig gevestigd kinesitherapeut in een solo- of groepspraktijk werkt. Naast de algemene klinische handelingen, kan je je toeleggen op de discipline die je als afstudeerrichting koos, namelijk:
  • Patiënten met cardiorespiratoire aandoeningen
  • Bejaarde patiënten
  • Patiënten met acute of chronisch klachten van de wervelkolom die een manueel-therapeutische behandeling vereisen
  • Patiënten met neurologische aandoeningen
  • Kinderen
  • Sporters met blessures, of preventie van blessures
  • Patiënten met urogynaecologische aandoeningen
  • Patiënten met vasculaire aandoeningen
 • In dienstverband: in een ziekenhuis, revalidatiecentrum, bejaardentehuis, rust- en verzorgingstehuis
 • In de wetenschappelijke sector, als onderzoeker aan de universiteit
 • In de sport- en fitnesssector, als fitnessbegeleider in bijvoorbeeld een wellness center of als sportkinesitherapeut verbonden aan een sportclub
 • In het secundair of hoger onderwijs
 • Als adviesverstrekker:
  • Lesgever in trainings-, instructie- of voorlichtingsprogramma’s
  • Ergonomisch adviesverlener
  • Farmaceutisch artsenbezoeker
  • Medical research associate/manager

Kortom, er staat je een interessante en uitdagende carrière te wachten!
Sterker nog, 95% van onze afgestudeerden is binnen één jaar na afstuderen aan het werk in de sector.

Careercenter


Individueel advies rond cv’s, gesprekstraining en jobmogelijkheden. Ook tijdens je studies!

Check de website

Doctoreren?


VUB telt drie doctoral schools ter ondersteuning van doctorandi. Ze hebben tot doel junior-onderzoekers te stimuleren en te promoten via workshops, seminaries, master classes, …

Dr in spe

Afgestudeerd, okee. Maar nooit meer studeren, nee.

Dat je je masterdiploma behaald hebt, dat is een hele prestatie. Maar ook daarna kun je je kennis aan de VUB blijven bijspijkeren. Zo biedt de universiteit maar liefst 21 master-na-masteropleidingen aan en heel wat postgraduaten. Een aanbod dat niet alleen ruim is, maar ook bijzonder hoogwaardig. En dus een extra troef op je cv.

Lore valt voor de persoonlijke aanpak

"Toen ik in het 6de middelbaar zat, had ik nog geen idee wat ik wilde studeren en zeker nog niet waar. Aangezien ik in Leuven op school zat, gingen mijn ouders ervan uit dat ik daar zou studeren.

Tijdens de SID-in ben ik toch langs verschillende hogescholen en universiteiten gegaan. Ik had al veel informatie ontvangen, maar totdat ik langsging bij de stand van de VUB lagen alle mogelijkheden nog open. De studenten die er stonden, waren enthousiast en gemotiveerd. Ze raadden mij aan om naar een infodag te komen en de VUB zelf te verkennen. Zo gezegd, zo gedaan. Ik kwam aan op een supergroene campus vol met aangename assistenten en proffen. Ik was meteen verkocht! Nadat ik een bezoekje bracht aan de faculteit wist ik ook dat ik me voor kinesitherapie ging inschrijven."

Lore Aerts
Student Ambassador Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie

Meer weten over onze alumni?

Meer info

Volg de VUB

Op LinkedIn

Wist je dat je een deel van je studies of je stage in het buitenland kan doen?

Je kan op Erasmus gaan naar o.a. Finland, Spanje en Nederland. Je kan het ook verder zoeken en buiten Europa gaan. Zo heeft de opleiding bijvoorbeeld een uitwisselingsprogramma met universiteiten in de VS, waarbij je in groep voor 6 weken naar een Amerikaanse universiteit trekt. Daar neem je deel aan congressen en clinical internships, en maak je kennis met het wetenschappelijk onderzoek in de VS. Uiteraard beoogt de opleiding een internationale ervaring voor alle studenten.Zo maak je in de lessen kennis met andere zorgsystemen dan het Belgische, deel je jouw elektronisch portfolio met studenten uit het buitenland, enz.

Wist je dat je vanaf het eerste jaar stages hebt?

Zo leer je direct de knepen van het vak. Je start in het eerste jaar met het begeleiden van mentaal of fysiek gehandicapten tijdens sportactiviteiten. In latere jaren zal je via de stages van de verschillende beroepssectoren kunnen proeven. Zo weet je welke sector en afstudeerrichting je het beste ligt.

Wist je dat de lessen doorgaan op twee campussen

In de eerste bachelor zal je voornamelijk les hebben op de campus in Etterbeek (2/3e),in het tweede jaar is de verdeling ongeveer 50/50. Hierbij proberen we de verplaatsingen tot een minimum te beperken. Vanaf je derde bachelor en in de master zal je overwegend voltijds op de Brussels Health Campus vertoeven. Dat is ook logisch, want dit is onze medische campus. Die ligt in de schaduw van het UZ Brussel en de geneeskundige en biomedische opleidingen houden hier huis. Die link met de medische opleidingen, hun onderzoek en professoren enerzijds, en het UZ Brussel anderzijds, is zeer belangrijk en komt ook tot uiting in de opleiding. Je loopt stage in de ziekenhuisafdelingen en in de praktijklessen werk je samen met de toekomstige artsen, verpleegkundigen en diëtisten die ook op de Brussels Health Campus studeren. Hierdoor krijg je een integratieve kijk op gezondheidszorg. De opleiding steunt op het onderzoek van de artsen en onderzoekers van het ziekenhuis en de universiteit, waarbij de verschillende vakgroepen en researchdomeinen hand in hand gaan. Zo krijg je bijvoorbeeld in je derde bachelor les van artsen voor enkele pathologisch/medische vakken. 

Een vliegende start

De lessen van academiejaar 2017-2018 starten in de vierde week van september. We verwelkomen je graag op een van de onthaalmomenten voor nieuwe studenten. En op tal van andere actviteiten tijdens Kick off the Campus. Zo maken we je vanaf dag één wegwijs op de VUB. Heb je nu al een vraag voor de VUB? Hieronder vind je alvast wat informatie om je op weg te helpen.

Studiepunten

SP ‘Studiepunt’: een studiepunt komt overeen met 25 tot 30 uren onderwijs-, leer- en evaluatieactiviteiten. Aan de Vrije Universiteit Brussel komt een SP overeen met een ECTS (de Europese norm voor het transfereren van studiepunten)

Leerkrediet

Alsjeblieft, je krijgt 140 studiepunten. Bij wijze van welkom bij aanvang van een initiële bacheor- of masteropleiding. Die 140 studiepunten maken je leerkrediet uit. Dat krediet gebruik je om vakken te 'kopen' uit je studietraject. Slaag je voor die vakken, dan krijg je je punten terug. Meer nog: de eerste 60 studiepunten die je terugkrijgt, worden verdubbeld (alsjeblieft bis). Slaag je niet voor een of meer vakken, dan ben je de studiepunten die deze vakken 'waard' zijn, kwijt En moet je opnieuw studiepunten van je leerkrediet 'afgeven' om ervoor te kunnen herkansen. Te vermijden, zoiets, want zo slinkt je leerkrediet.

Studeren in semesters


2 x 13 weken les. Dan 2 weken blok. Dan 3 weken examens. De examens zijn in januari en juni. De tweede zit van eind augustus tot midden september.

Flexibel studeren


De vakken waarvoor je niet slaagt, neem je mee naar het volgende jaar en combineer je met nieuwe vakken. Zo krijg je een geïndividualiseerd studietraject. Sommige studenten nemen bewust een deeltijds programma op, bijvoorbeeld om te combineren met een job.

Toelatingsvoorwaarden en geïndividualiseerde studietrajecten

Met een diploma secunair onderwijs kan je starten in elke bacheloropleiding (met uitzondering van Geneeskunde). Wil je graag meer info over specifieke toelatingsvoorwaarden voor bijvoorbeeld het schakelprogramma of directe toegang tot de master, kijk dan op de VUB-website bij de opleiding van jou voorkeur. Hier vind je een lijst met de toelatingsvoorwaarden voor de opleidingen. Heb je vragen rond toelating, vrijstellingen en vakkenpakketten, neem dan contact op met de studietrajectbegeleider van de opleiding. Het samenstellen van je individueel studietraject gebeurt altijd samen met je studietrajectbegeleider.

Studiegeld en Sociale Dienst Studenten

Je studiegeld wordt berekend op basis van het aantal studiepunten dat je opneemt, je nationaliteit, opleiding en contracttype. Studenten uit de Europese Economische Ruimte (EER) die zich voor een intiële bachelor- of masteropleiding inschrijven, betalen een standaard vast bedrag en een variabel bedrag per studiepunt. Elk jaar wordt het studiegeld opnieuw berekend. De exacte berekeing vindt je hier. Zit je in een financieel moeilijke situatie, dan neem je best contact op met de Sociale Dienst Studenten van de VUB. Zij bekijken per dossier hoe je geholpen kan worden.

Schrijf je in bij de VUB

e kunt je het hele jaar online aanmelden voor jouw opleiding aan de VUB. Start nu je inschrijving!