ZOEK JIJ DE LEIDRAAD IN HET SOCIOLOGISCH WEEFSEL?

Waar komt het onveiligheidsgevoel vandaan? Waarom heeft niet iedereen dezelfde kansen? Waarom vinden we slank zijn zo belangrijk? Als je het antwoord op dat soort vragen zoekt, ben je bij Sociologie aan het juiste adres.

Kleinere werkgroepen scheppen ruimte voor onderling debat.

Voor mythejagers in spe (M/V)

Psychologen weten het inmiddels: mensen zijn tuk op eenvoudige verhaaltjes. We vinden begrijpelijke oorzaken die leiden tot al even bevattelijke gevolgen héél geloofwaardig. Maar zo steekt het vaak niet in elkaar. Een van de belangrijkste reflexen die je als student Sociologie aan de VUB dan ook aanleert, is om zelfs het meest alledaagse en vanzelfsprekende kritisch te benaderen en in vraag te stellen.

Faculteit


Economische en Sociale wetenschappen en Solvay business school

Meer info

Heb je vragen?


Stuur ons een e-mailtje! We helpen je graag verder.

Contacteer ons

Hoe zit de opleiding in elkaar?

Je vraagt je natuurlijk af welke vakken je allemaal krijgt. In het eerste bachelorjaar krijg je les met de studenten Politieke Wetenschappen. Het leeronderzoek met opleidingsonderdelen rond onderzoeks- methodologie, analysetechnieken en rapportagevaardigheden vormt de rode draad door je bachelor.

Vanaf het tweede jaar ga je je verder verdiepen in de sociologie met theoretische vakken en de bijbehorende methoden en technieken voor onderzoek. In het tweede en derde jaar heb je de mogelijkheid om te kiezen voor één van de tien minoren.

Studiepunten

SP ‘Studiepunt’: een studiepunt komt overeen met 25 tot 30 uren onderwijs-, leer- en evaluatieactiviteiten. Aan de Vrije Universiteit Brussel komt een SP overeen met een ECTS (de Europese norm voor het transfereren van studiepunten).

Minoren

Je verwerft tijdens je studies ook inzicht in de verbindingen tussen de sociologie en aanverwante humane wetenschappen. Als je geboeid bent door dat laatste aspect, kan je je via de minoren verdiepen in één van tien aanverwante disciplines. We sommen ze even voor je op: Communicatiewetenschappen, Criminologische Wetenschappen, Samenleving en cultuur, Geschiedenis, Management en beleid van de gezondheidszorg, Management, zorg en beleid in de gerontologie, Politieke Wetenschappen, Organisatie en beleid, Sociale geografie en Antropologie (te volgen aan de ULB).

Wat na je bachelor?

Na het behalen van je bachelordiploma in de Sociologie ga je je in de master verder verdiepen in de hedendaagse sociologische theorieën en gevorderde methodologie. Je kiest een aantal keuze-opleidingsonderdelen die een link hebben met het onderzoek aan de VUB. Je masterproef vormt het kroonstuk van je opleiding.

Leerresultaten

Leerresultaten zijn de beoogde kennis en inzicht, vaardigheden en attitudes die je dient te beheersen na het afronden van een opleiding. Wil je meer weten over de specifieke leerresultaten van de bachelor opleiding? Lees er hier meer over.

Het programma beoogt om de houders van een academisch bachelordiploma de in het artikel II.141. van de Codex Hoger Onderwijs bedoelde algemene wetenschappelijke competenties en wetenschappelijk-disciplinaire basiskennis bij te brengen die vereist zijn om de beoogde masteropleiding aan te kunnen vatten.

Het programma beoogt om de houders van een professioneel bachelordiploma de in het artikel II.141. van de Codex Hoger Onderwijs bedoelde algemene wetenschappelijke competenties en wetenschappelijk-disciplinaire basiskennis bij te brengen die vereist zijn om de beoogde masteropleiding aan te kunnen vatten.

Wil je meer weten over de specifieke leerresultaten van de master opleiding? Lees er hier meer over.

Licht je in, vraag rond

Wil je je kans op slagen zo groot mogelijk maken? Dan maak je best een goede studiekeuze. Maar hoe doe je dat precies? Door actief aan de slag te gaan! Een doordachte studiekeuze vraagt tijd en inspanningen. Gelukkig helpt de VUB je door het bos de bomen te zien.

Is Sociologie iets voor mij?

Om de opleiding Sociologie te starten moet je geen specifieke voorkennis hebben, maar je moet wel geïnteresseerd zijn in mens en samenleving. Een sterk redeneervermogen, een goed geheugen en de capaciteit om verbanden te leggen, verhogen je slaagkansen.

De juiste studiekeuze in 3 stappen!

Download het e-book

Wat is het verschil met de professionele bachelor Sociaal Werk aan de hogeschool?

Hogeschoolopleidingen, ook de professionele bachelor Sociaal Werk, zijn veel praktischer van aard. Sociologie aan de universiteit is in sterke mate theoretisch. Wat uiteraard niet betekent dat je tijdens je universitaire opleiding geen praktische vaardigheden, zoals het afnemen van interviews, aangeleerd krijgt. Het verschil ligt hem in de focus. De universiteitsopleiding Sociologie benadert de samenleving vooral theoretisch: je leert hoe je processen moet onderzoeken, analyseren en formuleren. De professionele bachelor Sociaal Werk leert je vooral hoe je mensen die in de problemen zitten concreet verder kan helpen.

Studeren in semesters


2 x 13 weken les. Dan 2 weken blok. Dan 3 weken examens. De examens zijn in januari en juni. De tweede zit van eind augustus tot midden september.

Flexibel studeren


De vakken waarvoor je niet slaagt, neem je mee naar het volgende jaar en combineer je met nieuwe vakken. Zo krijg je een geïndividualiseerd studietraject. Sommige studenten nemen bewust een deeltijds programma op, bijvoorbeeld om te combineren met een job.

Academische competenties


Uit gegevens gefundeerde conclusies trekken, onderzoek opzetten, uit een probleemstelling de kern halen en helder weergeven. Nieuwe, onverwachte verbanden... Dat zijn allemaal academische competenties en een universiteit als de VUB is dé plaats om die aan te leren.

Wil je geen rood cijfer worden in Statistiek? Bereid je voor!

Traditioneel wordt statistiek, zeker in de eerste bachelor, als een ‘buisvak’ beschouwd. De slaagcijfers statistiek wijzen echter uit dat dit een misvatting is. Ook voor statistiek slaagt de meerderheid van de studenten. Studenten met een beperkte wiskundige achtergrond – drie à vier uur wiskunde – zouden perfect in staat moeten zijn de statistiekvakken te halen. Als je twijfelt over de capaciteiten van je wiskundeknobbel, kan je de voorbereidingscursus ‘Wiskunde voor humane wetenschappen’ volgen om je klaar te stomen voor het vak Statistiek. Verder is het zaak de leerstof goed bij te houden en de respectieve docenten en assistenten aan te spreken wanneer je iets niet begrijpt. Statistiek kent een logische opbouw. Eens je die onder de knie hebt, wordt het spelen met cijfers kinderspel.£

Het einde is pas het begin

Beeld je in. Je studies zijn prima verlopen en je mag je masterdiploma in ontvangst nemen. Je glimt van trots, en terecht. Want met dat diploma van jou ben je gewapend als geen ander om de arbeidsmarkt op te gaan. Maar welke richting ga je uit? Je hebt verrassend veel mogelijkheden en ook hier staat de VUB je bij.

Jobuitwegen

Een vacature voor ‘socioloog’ bestaat eigenlijk niet. Onze sociologen danken hun marktwaarde aan de capaciteiten die ze hebben opgestoken aan de VUB: een kritische mentaliteit en een open geest, een helicopter view, het zoeken naar verbanden en het synthetiseren, het doorprikken van mythes en resultaatgerichtheid.Sociologen kom je dus overal tegen! Je vindt onze afgestudeerden bij overheidsorganisaties, in lokale besturen, in het sociaal werk, in culturele instellingen, in internationale organisaties, bij de Europese commissie, bij derdewereldorganisaties, in het vluchtelingenwerk, in de media of de politiek, ... Maar ook in het bedrijfsleven zoals in trend- of marktonderzoek. Dat komt omdat je aan de Vrije Universiteit Brussel een opleiding krijgt die een scherpe blik op de wereld geeft, kritisch denkvermogen, de vaardigheid om complexe problemen te bestuderen en een scherpe pen.

Afgestudeerd, okee. Maar nooit meer studeren, nee.

Dat je je masterdiploma behaald hebt, dat is een hele prestatie. Maar ook daarna kun je je kennis aan de VUB blijven bijspijkeren. Zo biedt de universiteit maar liefst 21 master-na-masteropleidingen aan en heel wat postgraduaten. Een aanbod dat niet alleen ruim is, maar ook bijzonder hoogwaardig. En dus een extra troef op je cv!

Een extra master?

Je kan je nog verder specialiseren! Met de overeenkomstige minor uit onze bachelor opleiding, kan je rechtstreeks doorstromen naar de Master in de Criminologische Wetenschappen, Master in de Communicatiewetenschappen, de Master in het Management en het Beleid van de Gezondheidszorg of de Master in het Management, Zorg en Beleid in de Gerontologie. Ook tal van andere masteropleidingen zijn gemakkelijk toegankelijk (eventueel na het volgen van een voorbereidingsprogramma).

Careercenter


Individueel advies rond cv’s, gesprekstraining en jobmogelijkheden. Ook tijdens je studies!

Check de website

Doctoreren?


VUB telt drie doctoral schools ter ondersteuning van doctorandi. Ze hebben tot doel junior-onderzoekers te stimuleren en te promoten via workshops, seminaries, master classes, …

Dr in spe
Jan Student Sociologie

Kritisch reflecteren en Vrij Onderzoek

"Voor ik begon te studeren, heb ik een jaar in Brazilië gewoond. Daar heb ik de keuze gemaakt om sociologie te gaan studeren. Bij sociologie leer je het contrast te zien tussen verschillende bevolkingsgroepen en tracht je net de oorzaak hiervan te achterhalen, bijvoorbeeld op het gebied van armoede en ongelijkheid. De Vrije Universiteit Brussel leert je echt kritisch te reflecteren en een eigen alternatieve manier van denken te ontwikkelen. Nu zit ik ook bij de studiekring ‘Vrij Onderzoek’ en daarom vind ik het belangrijk om in de vrijzinnige traditie onderwijs te krijgen. Ik heb voor Brussel gekozen omdat het de enige grootstad in België is. Hierdoor was het in het begin onbekend terrein, maar dat trok mij juist aan. Al die verschillende soorten mensen bij elkaar geven een heel bijzondere sfeer. Je hebt in de stad zoveel te doen, je moet gewoon wat durven en je de stad eigen maken."

Meer weten over onze alumni?

Meer info

Volg de VUB

Op LinkedIn

Wist je dat je op internationale uitwisseling kan gaan?

Brussel is een wereldstad met veel uitdagingen op sociaal vlak. In de opleiding sociologie word je reeds vroeg in de opleiding in contact gebracht met het metropole karakter van Brussel en ga je ook effectief op verkenning. Maar je kan ook je vleugels uitslaan en via uitwisselingsprogramma’s zoals Erasmus+ een deel van je opleiding aan een andere Belgische of Europese universiteit verderzetten. Zie je jezelf al de sociale weefsels van Berlijn, Lund, Leipzig, Ljubljana, Belfast, Rotterdam of Barcelona van dichterbij bestuderen?

Wist je dat de meeste Sociologie-studenten kiezen voor de Kring der Economische, Politieke en Sociale Wetenschappen, afgekort KEPS

Maar je kan ook lid worden van een regionale kring zoals Antverpia of je engageren in een politieke studentenkring.

Wist je dat je Sociologie als werkstudent kan volgen?

Wie een half- of voltijdse baan uitoefent, kan het schakel- en voorbereidingsprogramma voor de master Politieke Wetenschappen in avondonderwijs volgen. Er ligt meer nadruk op zelfstudie en daarom voorziet de Vrije Universiteit Brussel ook speciale begeleiding voor bepaalde vakken en worden een aantal lessen opgenomen om aan te bieden als weblectures.

Een vliegende start

De lessen van academiejaar 2017-2018 starten in de vierde week van september. We verwelkomen je graag op een van de onthaalmomenten voor nieuwe studenten. En op tal van andere actviteiten tijdens Kick off the Campus. Zo maken we je vanaf dag één wegwijs op de VUB. Heb je nu al een vraag voor de VUB? Hieronder vind je alvast wat informatie om je op weg te helpen.

Leerkrediet

Alsjeblieft, je krijgt 140 studiepunten. Bij wijze van welkom bij aanvang van een initiële bacheor- of masteropleiding. Die 140 studiepunten maken je leerkrediet uit. Dat krediet gebruik je om vakken te 'kopen' uit je studietraject. Slaag je voor die vakken, dan krijg je je punten terug. Meer nog: de eerste 60 studiepunten die je terugkrijgt, worden verdubbeld (alsjeblieft bis). Slaag je niet voor een of meer vakken, dan ben je de studiepunten die deze vakken 'waard' zijn, kwijt En moet je opnieuw studiepunten van je leerkrediet 'afgeven' om ervoor te kunnen herkansen. Te vermijden, zoiets, want zo slinkt je leerkrediet.

Toelatingsvoorwaarden en geïndividualiseerde studietrajecten

Met een diploma secunair onderwijs kan je starten in elke bacheloropleiding (met uitzondering van Geneeskunde). Wil je graag meer info over specifieke toelatingsvoorwaarden voor bijvoorbeeld het schakelprogramma of directe toegang tot de master, kijk dan op de VUB-website bij de opleiding van jou voorkeur. Hier vind je een lijst met de toelatingsvoorwaarden voor de opleidingen. Heb je vragen rond toelating, vrijstellingen en vakkenpakketten, neem dan contact op met de studietrajectbegeleider van de opleiding. Het samenstellen van je individueel studietraject gebeurt altijd samen met je studietrajectbegeleider.

Studiegeld en Sociale Dienst Studenten

Je studiegeld wordt berekend opbasis van het aantal studiepunten dat je opneemt, je nationaltieti, opleiding en contracttype. Studenten uit de Europese Economische Ruimte (EER) die zich voor een intiële bachelor- of masteropleiding inschrijven, betalen een standaard vast bedrag en een variabel bedrag per studiepunt. Elk jaar wordt het studiegeld opnieuw berekend. De exacte berekeing vindt je hier. Zit je in een financieel moeilijke situatie, dan neem je best contact op met de Sociale Dienst Studenten van de VUB. Zij bekijken per dossier hoe je geholpen kan worden.

Schrijf je in bij de VUB

Je kunt je het hele jaar online aanmelden voor jouw opleiding aan de VUB. Start nu je inschrijving! www.vub.ac.be/inschrijvingen