Programma in het kort

Aantal ECTS-credits: 
180 + 60
Aantal studiejaren: 
3 + 1
Uitwisseling: 
mogelijk via Erasmus + en andere programma's in 3e Bachelor en/of Master
Opleidingstaal: 
Nederlands
Faculteit: 
Economische en Sociale Wetenschappen & Solvay Business School
accredited by NVAO
Campus: 
Brussels Engineering, Sciences & Humanities Campus

Kies je programma voor Sociologie:

Schakelprogramma Master of Science in de sociologie

Standaard traject
Academiejaar 2017-2018
Het schakelprogramma Master of Science in de Sociologie (72 studiepunten) bestaat uit 2 modules:
- Schakel module verplicht (66 sp)
- Schakel module keuze (6 sp)
Elk van de modules moet door de student succesvol voltooid worden om te kunnen slagen.
De student dient hierbij de gestelde inschrijvingsvereisten te respecteren.

Het schakelprogramma Sociologie kan niet in één academiejaar worden afgewerkt. De studiedelen 'Multivariate data-analyse voor de sociale wetenschappen' en 'Werkcollege dataverzameling, - verwerking en - analyse' kunnen niet in het eerste jaar opgenomen worden, omdat voorkennis is vereist van de studiedelen 'Statistiek I' en 'Statistiek II'. In het tweede jaar kunnen de resterende studiedelen van het schakelprogramma worden opgenomen (12 sp), in combinatie met alle studiedelen van de master, op de 'Masterproef' en 'Gevorderde data-analyse' na. Deze twee laatste studiedelen kunnen in het eerste semester van het derde jaar opgenomen worden. Dit impliceert een traject van minstens 2.5 jaar voor de dagstudenten. Werkstudenten raden we meer spreiding van hun studietraject aan. Zij kunnen hiervoor contact opnemen met de studietrajectbegeleider via stbfaces@vub.ac.be.

Schakelprogramma Sociologie

Het schakelprogramma in de Sociologie omvat voor 66 studiepunten verplichte studiedelen en voor 6 studiepunten keuze studiedelen (te kiezen uit de module keuze).

Keuze

Het betreft 5 keuze studiedelen. De student kiest er 1.
Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 6 ECTS-credits worden geselecteerd.
Title Translation Course titular Sem CR
Kwalitatieve onderzoeksmethoden English 1e semester 6
Sociale demografie English 1e semester 6
Cultuursociologie English 2de semester 6
Gezondheidssociologie English 2de semester 6
Inleiding tot de sociologie van arbeid en arbeidsverhoudingen English 2de semester 6