Er wordt momenteel aan deze website gewerkt. Alle activiteit op de website worden mogelijks niet opgeslagen.

Specialistische Geneeskunde

Je wil graag een arts-specialist worden die over de adequate kennis en vaardigheid beschikt om hoogwaardige patiëntenzorg te verlenen in jouw specifieke vakgebied? Dan is de master-na-masteropleiding Specialistische Geneeskunde de opleiding die je zoekt.

De master-na-masteropleiding in de Specialistische Geneeskunde (120 SP) leidt arts-specialisten op die over de adequate kennis en vaardigheid beschikken om hoogwaardige patiëntenzorg te verlenen in hun specifieke vakgebied. De opleiding levert een klinisch competente medische specialist af die zich door een houding van wetenschappelijke nieuwsgierigheid en leergierigheid levenslang spontaan en zelfstandig kan blijven informeren in een vakgebied dat zowel wetenschappelijk als technologisch snel uitbreidt.

Faculteit


Geneeskunde en farmacie

Meer info

Heb je vragen?


Stuur ons een e-mail! We helpen je graag verder.

Contacteer ons

Hoe zit de opleiding in elkaar?

De Master na Master Specialistische geneeskunde (MSG) heeft tot doel artsen-specialisten te vormen die hoogwaardige patiëntenzorg verlenen binnen hun specialisatiedomein en daarvoor over de nodige kennis en vaardigheden beschikken.

De opleiding telt 120 studiepunten en is opgebouwd rond twee niveaus en vier rollen. Gezien de grote verscheidenheid van de afstudeerrichtingen (30) voorziet de opleiding in algemene competenties, gemeenschappelijk voor alle arts-specialisten, aangevuld met competenties die de arts-specialist al oriënteert in de richting van haar/zijn keuze.  Dit is de lagere opleiding voor een (groep van) disciplines. De hogere opleiding per afstudeerrichting situeert zich volledig in het interessedomein van de ASO. De opleiding wordt afgerond met een masterproef.

Vier Rollen

Op basis van CANMEDS-model (een studie opgezet door de Canadese overheid rond opleiding en naacholing van zorgverleners), kozen de Vlaamse universiteiten voor een opdeling van de MSG in 4 rollen die doorheen de hele opleiding lopen.

Rol 1: Medicus

De specialist denkt en handelt op een wetenschappelijk verantwoorde wijze en kan de wetenschappelijke kennis vertalen naar de patiënt in een ethisch verantwoord kader.

Doelstellingen:

 • Het klinisch toepassen van de algemene en specifieke wetenschappelijke kennis in de discipline op gevorderd niveau (kennis en wetenschap), de nieuwste kennis en vorderingen van het vakgebied volgen en interpreteren.
 • Reflectie van de ontwikkeling van adequate probleemoplossing in complexe domeinspecifieke situaties en het vermogen tot oordeelsvorming na interactie met de beroepspraktijk.

Rol 2: Wetenschapper

De specialist verwerft competenties om op een gevorderd niveau en op een wetenschappelijke wijze te denken en te handelen in zijn vakspecifiek domein.

Doelstellingen:

 • Het verwerven en beheersen van de algemene en specifieke wetenschappelijke kennis in de discipline op gevorderd niveau (kennis en wetenschap).
 • Het ontwikkelen van de vaardigheden op het gebied van klinisch wetenschappelijk onderzoek en in de intrinsieke kwaliteitsbeoordeling van de wetenschappelijke kennis op gevorderd niveau (m.i.v. Evidence-Based Medicine).

Deze kennisontwikkeling vindt plaats in interactie tussen het onderwijs en het wetenschappelijk onderzoek binnen de relevante disciplines.

Rol 3: Communicator

De specialist communiceert de klinische informatie (mondeling en schriftelijk) naar patiënt/ familie. Hij overlegt met de gelederen van de gezondheidszorg. Deze competenties worden op gevorderd niveau nagestreefd, in overeenstemming met zijn plaats in de gezondheidsstructuur.

Doelstellingen:

 • De specialist is in staat eigen bevindingen en probleemoplossingen evenals eigen wetenschappelijk klinisch onderzoek te communiceren in een multidisciplinaire omgeving.
 • Verwerven van communicatieve vaardigheden.
 • Academische vaardigheden met betrekking tot nationale en internationale wetenschapscommunicatie in zijn beroepsveld.
 • Kennisontwikkeling via interacties met beroepspraktijk.

Rol 4: Manager

De specialist heeft een verantwoordelijkheid in het beheren van de klinische gegevens en positioneert zich in de brede context van de gezondheidszorg (van micro- tot macroniveau).

Doelstellingen:

 • Beheren van informaticatechnologie op gevorderd niveau.
 • De specialist moet in staat zijn de management theorievorming in ziekenhuis en in de gezondheidszorg te volgen, te interpreteren en toe te passen in het relevante beroepsveld (organisatie van de praktijkvoering en professioneel handelen).
 • De specialist verwerft inzicht in de organisatie van de gezondheidszorg en de ziekenhuisstructuur

Studiepunten

Een studiepunt (SP) komt overeen met 25 tot 30 uren onderwijs-, leer- en evaluatieactiviteiten. Aan de Vrije Universiteit Brussel komt een SP overeen met een ECTS (de Europese norm voor het transfereren van studiepunten).

Schematische voorstelling van de opleiding

Het einde is pas het begin

Beeld je in. Je studies zijn prima verlopen en je mag je masterdiploma in ontvangst nemen. Je glimt van trots, en terecht. Want met dat diploma van jou ben je gewapend als geen ander om de arbeidsmarkt op te gaan. Maar welke richting ga je uit? Je hebt verrassend veel mogelijkheden en ook hier staat de VUB je bij.

Afgestudeerd, okee. Maar nooit meer studeren, nee.

Dat je je masterdiploma behaald hebt, dat is een hele prestatie. Maar ook daarna kun je je kennis aan de VUB blijven bijspijkeren. Zo biedt de universiteit maar liefst 21 master-na-masteropleidingen aan en heel wat postgraduaten. Een aanbod dat niet alleen ruim is, maar ook bijzonder hoogwaardig. En dus een extra troef op je cv!

Careercenter


INDIVIDUEEL ADVIES ROND CV’S, GESPREKSTRAINING EN JOBMOGELIJKHEDEN. OOK TIJDENS JE STUDIES!

Meer info

Doctoreren?


DE VUB TELT DRIE DOCTORAL SCHOOLS TER ONDERSTEUNING VAN DOCTORANDI. ZE HEBBEN TOT DOEL JUNIOR-ONDERZOEKERS TE STIMULEREN EN TE PROMOTEN VIA WORKSHOPS, SEMINARIES, MASTER CLASSES, …

Dr. in spe

Meer weten over onze alumni?

Meer info

Volg de VUB

Op LinkedIn

EEN VLIEGENDE START

De lessen van academiejaar 2018-2019 starten in de laatste week van september. We verwelkomen je graag op een van de onthaalmomenten en op tal van andere actviteiten tijdens Kick off the Campus. Zo maken we je vanaf dag één wegwijs op de VUB. Heb je nu al een vraag voor de VUB? Hieronder vind je alvast wat informatie om je op weg te helpen.