"Brussel is met al haar diversiteit de ideale context om les te volgen én te geven, want er is voor ieder wat wils!" (Sarah Verachtert & Lore Duchateau, alumni SLO talen)

Kies voor een flexibele en praktijkgerichte opleiding tot leraar

Heb je zin om je kennis over je vakgebied over te brengen aan jongeren uit het secundair onderwijs? Ben je op zoek naar een opleiding die dit flexibel aanbiedt, zodat je het traject kan kiezen dat het best bij je past? Wil je bovendien de kans grijpen om in een multiculturele context in de grootstad stage te lopen?

Dan is de Specifieke Lerarenopleiding van de Vrije Universiteit Brussel vast iets voor jou. De lerarenopleiding benadert studenten op een laagdrempelige manier en geeft ze ruimte om te groeien. Stage is vanaf de start een belangrijk onderdeel van je opleiding, dus je duikt onmiddellijk het werkveld in.

Waarom kiezen voor de specifieke lerarenopleiding van de VUB?

De Specifieke Lerarenopleiding van de VUB zet in op 5 sterke praktijkrelevante SLO’s die overeenstemmen met de reële situatie (of vakken) in het werkveld. Stage vormt in elke richting een rode draad doorheen je studies. Vanaf dag 1 kom je in contact met de praktijk! Je staat dus alvast met 1 voet in je toekomstige werkplek.

Maya Campbell Martinez, Alumna Lerarenopleiding

"Onlangs las ik in Klasse dat als je in Brussel kan lesgeven, dat je dan overal kan lesgeven. Brussel heeft een bepaald imago en spijtig genoeg is deze niet altijd even positief. Als leerkracht in een Brusselse school leer je echt van alles. Je leert andere culturen, waarden en normen kennen. Je bent met andere talen geconfronteerd. Je leert de meest interessante jongeren kennen, die je één voor één ziet uitgroeien tot (kleine) volwassenen. Als lesgeven in Brussel een uitdaging is, dan neem ik deze graag aan, want ik zou nergens anders willen lesgeven dan in een multiculturele stad waar het vooral gaat om respectvol met elkaar samen te leven."

Heb je vragen?


Stuur ons een e-mailtje! We helpen je graag verder.

Contacteer ons

Werken in modules

Werken in modules

De lerarenopleiding van de VUB is modulair opgebouwd. Het curriculum bestaat daarbij uit zes modules waarin telkens een thema centraal staat:

Module 1: urban education
Module 2: leren van individuele leerlingen
Module 3: krachtige leeromgeving
Module 4: diversiteit en grootstad
Module 5: positief en zorgend leerklimaat
Module 6: brede school
De modules kennen een volgtijdelijkheid met uitzondering van module 1 en module 6. Dit betekent dat je eerst module 2 dient af te werken alvorens je kan starten met module 3, enz.

Leerlijnen als rode draad

Vijf leerlijnen lopen als een rode draad doorheen de modules:

 • Leerlijn stage
 • Leerlijn pedagogiek en didactiek
 • Leerlijn vakdidactiek
 • Leerlijn re ecterend en onderzoekend handelen
 • Leerlijn visie op leraarschap

De leerlijnen verzekeren samenhang van het programma.

Het profiel waarvoor je inschrijft, is bepalend voor de vakdidactiek die je zal volgen. Elk profiel heeft m.a.w. een eigen leerlijn vakdidactiek waarbinnen je soms met de hele cluster samen zit en soms afzonderlijk per profiel. Voor de leerlijn stage zijn er ook vakspecifieke stagebegeleiders.

Keuzemogelijkheden

Tot slot bieden we je ook de mogelijkheid om je kennis nog verder te verbreden of verdiepen.
Je kan voor 3 SP kiezen uit:

 • Een tweede vakdidactiek
 • ICT-coördinatie in het onderwijs
 • Onderwijs van het Nederlands aan anderstaligen
 • Project Algemene Vakken (PAV) in het beroepssecundair onderwijs

In de tweede vakdidactiek en de keuzevakken kan je ook stage lopen.

Hoe zit de opleiding in elkaar?

Binnen de SLO kan je kiezen uit 5 richtingen die sterk aansluiten op de schoolpraktijk en ingedeeld zijn op basis van de vakken die aangeboden worden in de secundaire scholen.
Waaruit kan je kiezen?

 • Wetenschappen
  • profiel wiskunde
  • profiel informatica
  • profiel aardrijkskunde
  • profiel natuurwetenschappen (chemie, fysica en biologie)
 • Humane wetenschappen
  • profiel gedrags- en cultuurwetenschappen
  • profiel geschiedenis
  • profiel kunst- en erfgoededucatie
  • profiel economie, boekhouden en recht
 • niet-confessionele zedenleer en filosofie
 • talen
  • profiel Nederlands
  • profiel Frans
  • profiel Engels
  • profiel Duits
  • profiel Spaans
 • lichamelijke opvoeding en bewegingswetenschappen

Studiepunten

SP (Studiepunt): een studiepunt komt overeen met 25 tot 30 uren onderwijs-, leer- en evaluatieactiviteiten. Aan de Vrije Universiteit Brussel komt een SP overeen met een ECTS (de Europese norm voor het transfereren van studiepunten).

Leerresultaten

Leerresultaten zijn de beoogde kennis en inzicht, vaardigheden en attitudes die je dient te beheersen na het afronden van een opleiding.

Wil je meer weten over de specifieke leerresultaten van deze opleiding? Lees er hier meer over.

Leerresultaten

Leerresultaten zijn de beoogde kennis en inzicht, vaardigheden en attitudes die je dient te beheersen na het afronden van een opleiding. Wil je meer weten over de specifieke leerresultaten van de bachelor opleiding? Lees er hieronder meer over.

Ik werk al als leraar

Masters die reeds in het onderwijs tewerkgesteld zijn kunnen de lerarenopleiding in een apart traject volgen, namelijk het Leraar-In-Opleiding (LIO) traject. Een Leraar-In-Opleiding (LIO) is een reeds actief personeelslid van een school in het secundair onderwijs, het deeltijds kunstonderwijs, het buitengewoon secundair onderwijs of het volwassenenonderwijs.

Voorwaarden LIO-traject

Je komt in aanmerking voor een LIO-traject van de lerarenopleiding indien:

 • je werkt in een school in het secundair onderwijs, het deeltijds kunstonderwijs, het buitengewoon secundair onderwijs of in het volwassenenonderwijs;
 • jouw school bereid is je te begeleiden als LIO en hiervoor een LIO-baanovereenkomst wil afsluiten met de Vrije Universiteit Brussel;
 • je minimum 500 lesuren geeft binnen je opdracht, waarvan 120 lesuren in vakken waarvoor je het vereiste diploma hebt.

Minder dan 500 lesuren binnen je onderwijsopdracht?

De LIO-student wiens onderwijsopdracht minder dan 500 lesuren bedraagt kan alsnog toestemming krijgen om in te stappen in het LIO-traject. In dit geval zal je de ontbrekende uren aanvullen met aangepaste en bijkomende opdrachten. Je individueel traject zal door de titularis van het opleidingsonderdeel 'Onderwijspraktijk voor de LIO' uitgewerkt worden in samenspraak met je LIO-loopbaanbegeleider.

Programma-implicaties

Als student in een LIO-baan volg je voor 30ECTS de opleidingsonderdelen 'Onderwijspraktijk voor de LIO: deel 1' en 'Onderwijspraktijk voor de LIO: deel 2'. Daarnaast bestaat je programma uit 4 theoretische modules en een keuzeopleidingsonderdeel. LIO-studenten worden dus vrijgesteld van 'Module 1: Urban Education' en 'Module 6: Brede School'.

Bekijk het volledige programma en de opleidingsonderdeelfiches hier.

Wil je het LIO-traject spreiden over meerdere academiejaren? Neem dan contact met ons op of kom eens langs.

Inschrijven voor een LIO-traject

Om in te schrijven in het LIO-traject moet je twee stappen ondernemen

1) Inschrijven voor het reguliere programma van de lerarenopleiding

2) Toelating aanvragen voor het LIO-traject

Van zodra je toelating krijgt voor het LIO-traject zal de adminstratie jouw inschrijving voor de lerarenopleiding omboeken naar het LIO-traject.

Inschrijven voor de lerarenopleiding


Schrijf je hier in voor één van de vijf SLO's

Inschrijven voor de lerarenopleiding

Toelating aanvragen voor een LIO-traject


Vraag hier je toelating om te starten in het LIO-traject.

Toelating aanvragen

Een vliegende start

Je kan nog tot en met 12 februari 2018 inschrijven voor het tweede semester. Kom gerust eens langs of neem contact met ons op voor meer informatie.
De lessen van academiejaar 2018 -2019 starten in de vierde week van september. We verwelkomen je graag op een van de onthaalmomenten voor nieuwe studenten. En op tal van andere actviteiten tijdens Kick off the Campus. Zo maken we je vanaf dag één wegwijs op de VUB. Heb je nu al een vraag voor de VUB? Hieronder vind je alvast wat informatie om je op weg te helpen.

Toelatingsvoorwaarden

De lerarenopleiding aan de Vrije Universiteit Brussel biedt een flexibel opleidings-traject aan. Je kiest zelf. Je start de lerarenopleiding nadat je je master hebt afgerond of je start er al mee tijdens je schakelprogramma en/of masteropleiding.

In verschillende opleidingen wordt de lerarenopleiding (gedeeltelijk) ingedaald. Neem tijdig contact op met je facultaire trajectbegeleider indien je hierin interesse hebt.

Brussel geen studentenstad?

Veel meer dan een studentenstad!

Wat kost een jaar studeren aan de lerarenopleiding?

Studiegelden

Hoe vraag ik vrijstellingen aan voor de lerarenopleiding?

Vrijstellingen aanvragen

Professionalisering van leraren

Aan de Lerarenopleiding van de Vrije Universiteit Brussel kan je niet alleen leraar worden, maar kan je ook als leraar verschillende nascholingen volgen. We gaan ervan uit dat de leraar, als gewaardeerde professional, kan rekenen op de juiste ondersteuning bij de uitoefening van zijn job. Aan de hand van een geactualiseerd nascholingsaanbod bieden we je graag de mogelijkheden om je op continue basis bij te scholen.

Informatie voor mentoren

Binnen het partnerschap tussen de opleiding en het onderwijsveld is het begeleiden van student-leraren tijdens de opleidingsstages één van de voornaamste taken. In de praktijk gaat het daarbij om veel meer dan het louter ter beschikking stellen van stageplaatsen. Wederzijdse versterking en ondersteuning in het begeleiden van student-leraren is een gezamenlijk doel waarvan we beiden jaarlijks de vruchten plukken. Uw ervaringen, knowhow en deskundige ondersteuning zorgen ervoor dat vele van onze student-leraren de ‘praktijkschok’ als minder groot ervaren.

Informatie over de stage

Stagedocumenten

Vragen over de stage

Contacteer ons

Het einde is pas het begin

Beeld je in. Je studies zijn prima verlopen en je mag je diploma in ontvangst nemen. Je glimt van trots, en terecht. Want met dat diploma van jou ben je gewapend als geen ander om de arbeidsmarkt op te gaan. Maar welke richting ga je uit? Je hebt verrassend veel mogelijkheden en ook hier staat de VUB je bij.

Eerste stap op de arbeidsmarkt

Na het volgen van de specifieke lerarenopleiding ben je klaar voor een job als leraar in het secundair onderwijs. Je voorkeur gaat wellicht uit naar het werken met jongeren, maar er zijn nog andere mogelijkheden. Ook voor kandidaatstellingen in het volwassenenonderwijs of het hoger onderwijs is dit diploma een pluspunt. Bovendien toont de praktijk aan dat een lerarenopleiding meer toegangspoorten opent dan enkel die van het onderwijs. Educatieve diensten of organisaties met educatieve werking geven de voorkeur aan medewerkers met een diploma van leraar. Zelfs in de bedrijfswereld worden de competenties, opgedaan in een specifieke lerarenopleiding, naar waarde geschat.

Kortom, ook voor studenten die zich niet specifiek op het (secundair) onderwijs voorbereiden, reikt dit diploma interessante kwalificaties aan.

Careercenter


Individueel advies rond cv’s, gesprekstraining en jobmogelijkheden. Ook tijdens je studies!

Check de website

Doctoreren?


VUB telt drie doctoral schools ter ondersteuning van doctorandi. Ze hebben tot doel junior-onderzoekers te stimuleren en te promoten via workshops, seminaries, master classes, …

Dr in spe

Blijven studeren

Studeren is niet langer beperkt tot één fase in het leven. De VUB heeft daarom een groot aanbod van opleidingen die je kan combineren met een baan. Op de hoogte blijven van de ontwikkelingen in je vakgebied en je toekomst gaaf houden? Kies voor de combinatie ‘Werken en studeren’ aan de VUB.

Meer weten over onze alumni?

Meer info

Volg de VUB

Op LinkedIn