Programma in het kort

Aantal ECTS-credits: 
60
Aantal studiejaren: 
1, maar spreiding over verschillende jaren mogelijk
Stage: 
verplicht voor 30 studiepunten
Uitwisseling: 
buitenlandse stagemogelijkheden
Opleidingstaal: 
Nederlands
Campus: 
Brussels Engineering, Sciences & Humanities Campus

Kies je programma voor Specifieke Lerarenopleiding:

Voor reguliere studenten
Geen werkstudentenplannen
Geen uitwisselingsplannen

Specifieke lerarenopleiding talen

profiel Spaans Leraar in opleiding
Academiejaar 2017-2018
Studenten die een LIO-traject (Leraar-In-Opleiding) wensen te volgen vinden meer informatie op volgende website: https://my.vub.ac.be/IDLO/leraar-in-opleiding
De toelating tot het LIO-traject is onderworpen aan een bijzondere procedure! Indien men deze procedure opstart, gelieve voorlopig geen verdere inschrijving op vakken te nemen, er zal een aangepast curriculum samengesteld worden.

De lerarenopleiding van de VUB is modulair opgebouwd. Het curriculum voor de LIO-student bestaat daarbij uit 4 modules waarin telkens een thema centraal staat, een keuzemodule en 2 studiedelen onderwijspraktijk voor de LIO-baan.

Module 2: Leren van individuele leerlingen (4 lesweken) Deze module wordt zowel aangeboden in het eerste als in het tweede semester.
Module 3: Krachtige leeromgeving (8 lesweken)
Module 4: Diversiteit en grootstad (semesteropleidingsonderdeel) Deze module wordt zowel aangeboden in het eerste als in het tweede semester.
Module 5: Positief en zorgend leerklimaat (semesteropleidingsonderdeel) Deze module wordt zowel aangeboden in het eerste als in het tweede semester.
Keuzemodule: verschillende keuzeopleidingsonderdelen mogelijk
Het praktijkgedeelte voor de LIO-baan bestaat uit 2 studiedelen onderwijspraktijk voor de LIO deel 1 en deel 2 en kennen een volgtijdelijkheid.

Studenten die het traject in 1 academiejaar wensen af te werken, nemen alle studiedelen in 1 keer op. Studenten die het traject over 2 of 3 academiejaren wensen te spreiden, maken best een afspraak met de studietrajectbegeleider.

Verplichte studiedelen LIO-baan

Alle studiedelen in dit onderdeel zijn verplicht voor de LIO-student.

Het theoretische luik wordt aangeboden in 4 modules het praktijkluik van de opleiding zit vervat in de studiedelen "onderwijspraktijk voor de LIO" deel 1 en deel 2. De studenten kunnen het programma spreiden over meerdere jaren. Contacteer de studietrajectbegeleider voor meer informatie over de spreidingstrajecten.

Keuzeopleidingsonderdelen per SLO

Per lerarenopleiding worden een aantal keuzeopleidingsonderdelen aangeboden. Ga naar het keuzeblok voor jouw SLO-richting en kies uit een 2e vakdidactiek of een verbredend opleidingsonderdeel zoals bv ICT-coördinatie.
Om deze module af te werken, moet de student 3 studiepunten behalen.

Keuzeopleidingsonderdelen SLO exacte wetenschappen

De 2e vakdidactische keuze dient tegelijk opgenomen te worden met module 3: krachtige leeromgeving.
Voor sommige vakdidactische keuzes is specifieke voorkennis vereist, kijk dit goed na bij de toelatingsvoorwaarden van het studiedeel. Contacteer de studietrajectbegeleider in het geval van vragen.
Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 3 ECTS-credits worden geselecteerd.
Title Translation Course titular Sem CR
2e vakdidactiek: aardrijkskunde English 1e semester 3
2e vakdidactiek: informatica English 1e semester 3
2e vakdidactiek: natuurwetenschappen English 1e semester 3
2e vakdidactiek: wiskunde English 1e semester 3
Onderwijs van Nederlands aan anderstaligen English 1e semester 6
Project Algemene Vakken in het Beroeps Secundair Onderwijs English 1e semester 3
ICT-coördinatie in het onderwijs English 2de semester 3

Keuzeopleidingsonderdelen SLO humane wetenschappen

De 2e vakdidactische keuze dient tegelijk opgenomen te worden met module 3: krachtige leeromgeving.
Voor sommige vakdidactische keuzes is specifieke voorkennis vereist, kijk dit goed na bij de toelatingsvoorwaarden van het studiedeel. Contacteer de studietrajectbegeleider in het geval van vragen.
Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 3 ECTS-credits worden geselecteerd.

Keuzeopleidingsonderdelen SLO NCZ en filosofie

De 2e vakdidactische keuze dient tegelijk opgenomen te worden met module 3: krachtige leeromgeving.
Voor sommige vakdidactische keuzes is specifieke voorkennis vereist, kijk dit goed na bij de toelatingsvoorwaarden van het studiedeel. Contacteer de studietrajectbegeleider in het geval van vragen.
Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 3 ECTS-credits worden geselecteerd.

Keuzeopleidingsonderdelen SLO Talen

De 2e vakdidactische keuze dient tegelijk opgenomen te worden met module 3: krachtige leeromgeving.
Voor sommige vakdidactische keuzes is specifieke voorkennis vereist, kijk dit goed na bij de toelatingsvoorwaarden van het studiedeel. Contacteer de studietrajectbegeleider in het geval van vragen.
Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 3 ECTS-credits worden geselecteerd.
Title Translation Course titular Sem CR
2e vakdidactiek: Duits English 1e semester 3
2e vakdidactiek: Engels English 1e semester 3
2e vakdidactiek: Frans English 1e semester 3
2e vakdidactiek: Nederlands English 1e semester 3
2e vakdidactiek: Spaans English 1e semester 3
Onderwijs van Nederlands aan anderstaligen English 1e semester 6
Project Algemene Vakken in het Beroeps Secundair Onderwijs English 1e semester 3
ICT-coördinatie in het onderwijs English 2de semester 3

Keuzeopleidingsonderdelen SLO LO en bewegingswetenschappen

De 2e vakdidactische keuze dient tegelijk opgenomen te worden met module 3: krachtige leeromgeving.
Voor sommige vakdidactische keuzes is specifieke voorkennis vereist, kijk dit goed na bij de toelatingsvoorwaarden van het studiedeel. Contacteer de studietrajectbegeleider in het geval van vragen.
Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 3 ECTS-credits worden geselecteerd.