Programma in het kort

Aantal ECTS-credits: 
180 + 60
Aantal studiejaren: 
3 + 1
Uitwisseling: 
mogelijk in binnen- en buitenland via Erasmus+ en andere programma's
Opleidingstaal: 
Nederlands
Faculteit: 
Arts and Philosophy
accredited by NVAO
Campus: 
Brussels Engineering, Sciences & Humanities Campus

Kies je programma voor Taal- en Letterkunde:

Bachelor in de taal- en letterkunde

Duits-Frans
Academiejaar 2017-2018
Het modeltraject in de Bachelor Taal- en Letterkunde: Duits-Frans bestaat uit 4 modules.

Module 1: Eerste bachelor (60 ECTS)
Module 2: Tweede bachelor - verplichte studiedelen (42 ECTS)
Module 3: Derde bachelor - verplichte studiedelen (48 ECTS)
Module 4: Keuzepakket (30 ECTS)

Elk van de modules moet door de student succesvol voltooid worden om het diploma te verwerven. De student dient hierbij de gestelde inschrijvingsvereisten te respecteren (pre- en corequisites en mogelijk andere regels van volgtijdelijkheid).

Bachelor Taal- en Letterkunde

Het modeltraject van de eerste bachelor bestaat uit drie blokken:


- Blok 1: Algemene studiedelen

- Blok 2: Inleidende studiedelen taal I

- Blok 3: Inleidende studiedelen taal II


Het modeltraject van de eerste bachelor omvat enkel verplichte studiedelen. Binnen elke leerlijn dienen dus alle studiedelen te worden afgewerkt. De logische opbouw tussen de verschillende taalblokken over de verschillende bachelorjaren heen moeten worden gerespecteerd bij het samenstellen van het studietraject.


Opgelet: omwille van intensieve programmawijzigingen, is het programma grondig aangepast. Alle credits die behaald werden, blijven echter gelden. Voor meer informatie kan je steeds contact opnemen met je studietrajectbegeleider (stbfaclw@vub.ac.be).

Inleidende studiedelen Duits

Binnen de 'Inleidende studiedelen Duits' moeten alle studiedelen afgewerkt worden.
Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 18 ECTS-credits worden geselecteerd.
Title Translation Course titular Sem CR
Deutsche Sprache I English 1e semester 6
Kulturgeschichte des deutschen Sprachraums English 1e semester 3
Deutsche Sprache II English 2de semester 3
Einführung in die deutschsprachige Gegenwartsliteratur English 2de semester 6

Inleidende studiedelen Frans

Binnen de 'Inleidende studiedelen Frans' moeten alle studiedelen afgewerkt worden.
Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 18 ECTS-credits worden geselecteerd.
Title Translation Course titular Sem CR
Culture de la francophonie English 1e semester 3
Introduction à l'analyse littéraire English 2de semester 3
Grammaire et linguistique du français 1 English 1e en 2e semester 6
Pratique du français I English 1e en 2e semester 6