Zet je koers naar Toegepaste Economische Wetenschappen!

Vraag je je af waarom een nieuwe auto plots minder waard is nadat je er pas de garage mee uitkomt? Of waarom de marketing mix van sommige bedrijven zo efficiënt is? Intrigeert het je hoe sommige landen in crisistijden wél goed presteren? Of vraag je je af hoe je je medewerkers in je bedrijf best motiveert? Dan moet je Toegepaste Economische Wetenschappen in rekening brengen.

Jij doorgrondt relaties en invloeden waar anderen enkel grafieken zien.
Mychal, Student Toegepaste Economische Wetenschappen

Mychal wil nog alle kanten uitkunnen

"Ik had al interesse voor economie in het middelbaar, toch wist ik niet zeker wat ik precies wilde... Daarom leek TEW me een uitstekende keuze, daar je er zo veel kanten mee uitkan (in het derde jaar heb je een waaier aan keuzevakken) en niet meteen volledig in een klein vakje gestopt wordt. Dat vind ik meteen ook leuk aan de studie, ze is niet beperkt tot een onderwerp, het hangt samen met zo veel van de maatschappij én je krijgt een beetje mee van andere studiegebieden (zoals sociologie, rechten...). De variatie houdt het interessant.

Na een eerst minder goede schoolkeuze te hebben gemaakt, besloot ik naar de VUB te gaan. Al snel merkte ik dat het hier niet enkel om studeren draait: de campus is een soort gemeenschap gevuld met uiteenlopende persoonlijkheden, waar ik me al snel vertrouwd en geaccepteerd voelde. Dit en de vele verschillende soorten activiteiten, alsook de grote dosis vrijheid, maken de universiteit méér dan enkel studeren. Ieder doet zijn eigen ding, want de mogelijkheden zijn er."

 

Wat hebben we met elkaar gemeen?

Rendement verzekerd

De Vrije Universiteit Brussel is in economische termen eerder een KMO dan een conglomeraat. Dat biedt jou alvast enkele unieke voordelen. Een persoonlijke benadering en aanpak, bijvoorbeeld, zodat je altijd weet waarheen met een vraag over de inhoud van de cursussen of oefeningenreeksen. Of één veelzijdige groene campus waar je eet, drinkt, sport en feest. Een campus die uitblinkt in diversiteit, de ideale achtergrond voor een opleiding die daar zelf bol van staat.

Faculteit


Economische en Sociale wetenschappen en Solvay business school

Meer info

Heb je vragen?


Stuur ons een e-mailtje! We helpen je graag verder.

Contacteer ons

Hoe zit de opleiding in elkaar?

Je vraagt je natuurlijk af welke vakken je allemaal krijgt. Talen, economische opleidingsonderdelen en wetenschappen creëren de basis. In je derde jaar kan je kiezen voor een minor in een aanverwant studiedomein. Voor bepaalde professionele bachelors zoals sommige afstudeerrichtingen in Bedrijfsmanagement of Toegepaste informatica bestaan er verkorte bachelors.

Een minor in het derde bachelorjaar

Wil je je pakket aanvullen met opleidingsonderdelen uit aanverwante opleidingen? Dat kan! In het derde jaar kan je 24 studiepunten uit het generieke programma inruilen voor een minor. Zo verbreed je je kennis en krijg je ook studieduurverkorting als je achteraf voor een tweede bachelor en/of master gaat. Je kan kiezen uit de volgende minoren: Management en beleid in de gezondheidszorg, Politieke Wetenschappen, Rechten, Sociologie en Wijsbegeerte en Moraalwetenschappen. 

Wat na je bachelor?

Na het behalen van je bachelordiploma in de Toegepaste Economische Wetenschappen kan je kiezen tussen de eenjarige master in de Toegepaste Economische Wetenschappen of de tweejarige, Engelstalige master International Business. De masterproef vormt in beide opleidingen een groot onderdeel van het curriculum.

Leerresultaten

Leerresultaten zijn de beoogde kennis en inzicht, vaardigheden en attitudes die je dient te beheersen na het afronden van een opleiding. Wil je meer weten over de specifieke leerresultaten van de bachelor opleiding? Lees er hier meer over.

Het programma beoogt om de houders van een academisch bachelordiploma de in het artikel II.141. van de Codex Hoger Onderwijs bedoelde algemene wetenschappelijke competenties en wetenschappelijk-disciplinaire basiskennis bij te brengen die vereist zijn om de beoogde masteropleiding aan te kunnen vatten.

Wil je meer weten over de specifieke leerresultaten van de master opleiding? Lees er hier meer over.

Licht je in, vraag rond

Wil je je kans op slagen zo groot mogelijk maken? Dan maak je best een goede studiekeuze. Maar hoe doe je dat precies? Door actief aan de slag te gaan! Een doordachte studiekeuze vraagt tijd en inspanningen. Gelukkig helpt de VUB je door het bos de bomen te zien.

Is TEW iets voor mij?

Om de opleiding TEW te starten heb je best een middelbare schoolopleiding gevolgd met minimum vier uur wiskunde. Onze ervaring leert dat studenten met minder dan vier uur een extra inspanning moeten leveren om te slagen.

De juiste studiekeuze in 3 stappen!

Download het e-book

Wat is het verschil met Handelswetenschappen?

Handelswetenschappen en TEW zijn erg gelijkaardig. Men zal in een opleiding Handelswetenschappen echter meer vanuit de praktijk starten, terwijl binnen TEW eerst het theoretisch kader wordt geschetst en dan later pas de koppeling met de praktijk wordt gelegd. Er zijn accentverschillen en er wordt vertrokken vanuit een andere focus. Het grootste verschil is daarom de manier waarop de kennis wordt aangebracht.

Wat is het verschil met Handelsingenieur?

In TEW verwerf je kennis inzake economie, boekhouden, wiskunde, statistiek, informatica en de maatschappelijke context. In de opleiding Handelsingenieur krijg je een combinatie van economische én technologische opleidingsonderdelen. In het eerste bachelorjaar zitten beide opleidingen voor het grootste deel samen in de les, in de tweede en derde bachelor worden de verschillen steeds groter. Handelsingenieurs krijgen meer wiskunde terwijl de studenten TEW meer vakken krijgen zoals sociologie. Verder is het masterprogramma ook langer voor de studenten Handelsingenieur.

Studeren in semesters


2 x 13 weken les. Dan 2 weken blok. Dan 3 weken examens. De examens zijn in januari en juni. De tweede zit van eind augustus tot midden september.

Flexibel studeren


De vakken waarvoor je niet slaagt, neem je mee naar het volgende jaar en combineer je met nieuwe vakken. Zo krijg je een geïndividualiseerd studietraject. Sommige studenten nemen bewust een deeltijds programma op, bijvoorbeeld om te combineren met een job.

Academische competenties


Uit gegevens gefundeerde conclusies trekken, onderzoek opzetten, uit een probleemstelling de kern halen en helder weergeven. Nieuwe, onverwachte verbanden... Dat zijn allemaal academische competenties en een universiteit als de VUB is dé plaats om die aan te leren.

Heb ik voldoende voorkennis wiskunde?

'Wiskunde I voor Toegepaste Economische Wetenschappen' is een struikelblok in de eerste bachelor. Met vier uur wiskunde in het middelbaar moet je het mits voldoende studie-ijver kunnen halen. Als je twijfelt over de capaciteiten van je wiskundeknobbel, kan je de voorbereidingscursus ‘Wiskunde voor humane wetenschappen’ volgen om je klaar te stomen op de vakken 'Statistiek' en 'Wiskunde I'. De brugcursus is specifiek op deze richting afgestemd en inhoudelijk ligt de nadruk op het praktische gebruik van de aangebrachte technieken en concepten. Dankzij de modulaire opbouw is een selectie van nuttige modules in functie van de toekomstige studie mogelijk.

Hieronder vind je aanvullende voorbereidingscursussen en data van infomomenten.

woensdag 27 juni, 10:00

Voorkennistoetsen met directe feedback - SOS Studiekeuze

Stevig naar de start? Toets je kennis met de voorkennistoetsen en persoonlijke feedback! Of kom op gesprek als je in de knoop ligt met je studiekeuze. 

Stevig naar de start? Toets je kennis met de voorkennistoetsen en persoonlijke feedback! Of kom o...

woensdag 22 augustus, 10:00

Voorkennistoetsen met directe feedback- SOS Studiekeuze

Stevig naar de start? Toets je kennis met de voorkennistoetsen en persoonlijke feedback! Of kom op gesprek als je in de knoop ligt met je studiekeuze. 

Stevig naar de start? Toets je kennis met de voorkennistoetsen en persoonlijke feedback! Of kom o...

dinsdag 4 september, 09:00 - 17:00 U

Voorbereidingscursus Wiskunde voor Humane Wetenschappen

  Sla optimaal de brug  tussen het secundair en de universiteit met de  Voorbereidingscursus Wiskunde voor Humane Wetenschappen.

  Sla optimaal de brug  tussen het secundair en de universiteit met de  Voorbereidingscursus W...

zaterdag 8 september, 10:00

Voorkennistoetsen met directe feedback

Stevig naar de start? Toets je kennis met de voorkennistoetsen en persoonlijke feedback!

Stevig naar de start? Toets je kennis met de voorkennistoetsen en persoonlijke feedback!

woensdag 19 september, 10:00

Voorkennistoetsen met directe feedback - SOS Studiekeuze

Stevig naar de start? Toets je kennis met de voorkennistoetsen en persoonlijke feedback! Of kom op gesprek als je in de knoop ligt met je studiekeuze. 

Stevig naar de start? Toets je kennis met de voorkennistoetsen en persoonlijke feedback! Of kom ...

Het einde is pas het begin

Beeld je in. Je studies zijn prima verlopen en je mag je masterdiploma in ontvangst nemen. Je glimt van trots, en terecht. Want met dat diploma van jou ben je gewapend als geen ander om de arbeidsmarkt op te gaan. Maar welke richting ga je uit? Je hebt verrassend veel mogelijkheden en ook hier staat de VUB je bij.

Jobuitwegen

De opleiding TEW is erg veelzijdig. Onze alumni zijn dan ook actief in de meest uiteenlopende sectoren.

  • Het bank- en verzekeringswezen
  • De audit en consulting
  • Overheidsinstellingen en parastatalen (semi-overheidsinstellingen)
  • Sales managers
  • Verantwoordelijke van de personeelsdienst
  • Analist in de marketing of productie afdeling

Er zijn nog heel veel opleidingen die je ook kan volgen na je master!

Je kan je nog verder specialiseren! Zo kan je, na het volgen van een voorbereidingsprogramma, starten aan de master Handelsingenieur, de master in de Sociologie, de master in de Politieke Wetenschappen, … Het volgen van de minor Management en Beleid van de Gezondheidszorg in je derde bachelor verleent je onmiddellijke toegang tot de master in het Management en Beleid van de Gezondheidszorg. De andere minors verlenen je studieduurverkorting als je een tweede bachelor wilt halen. Wil je voor de klas staan? Zorg dan dat je de Specifieke Lerarenopleiding van 60 studiepunten aan je diploma toevoegt. Ze bestaat voor de helft uit theorie en voor de helft uit stage en je kan ze spreiden over meerdere academiejaren.

Careercenter


Individueel advies rond cv’s, gesprekstraining en jobmogelijkheden. Ook tijdens je studies!

Check de website

Doctoreren?


VUB telt drie doctoral schools ter ondersteuning van doctorandi. Ze hebben tot doel junior-onderzoekers te stimuleren en te promoten via workshops, seminaries, master classes, …

Dr in spe
Fabian van Oevelen, student TEW

De ervaring van Fabian van Oevelen, student TEW

“Tegenwoordig is het niet makkelijk om een goede studiekeuze te maken uit de vele beschikbare opleidingen. Gelukkig heb ik meteen juist gekozen. Dit komt vooral omdat in de opleiding TEW aspecten en actuele problemen uit de maatschappij worden behandeld. Het spreekt me erg aan dat aan de VUB de sociale kant van de economie, het menselijke aspect, ook wordt belicht. Naast de wiskundige en economische modellen, wordt bij veel vakken de nadruk gelegd op het gedrag van individuen of bedrijven en hoe zich dat in een hedendaagse maatschappij vertaalt naar marketing, consumptiekeuzes, investeringen, enz. Naast mijn studiekeuze ben ik ook heel tevreden over mijn keuze voor Brussel. Door het levendige studentenleven aan de VUB en de bruisende stad daarnaast was ik meteen verkocht.”

Meer weten over onze alumni?

Meer info

Volg de VUB

Op LinkedIn

Wist je dat je op uitwisseling kan gaan?

Brussel is een wereld stad met een enorm economisch potentieeel en de thuishaven van menig multinational. Maar je kan ook je vleugels uitslaan en in het derde jaar via uitwisselingsprogramma's zoals Erasmus+ een deel van je opleiding aan een andere Europese universiteit verderzetten. Zie je jezelf al de economische weefsels van Berlijn, Helsinki, Rome bestuderen?

Wist je dat je de opleiding TEW kan combineren met een baan?

Als werkstudent kan je zowel het bachelor-, voorbereidings- als masterprogramma Toegepaste Economische Wetenschappen volgen. De lessen gaan grotendeels door tijdens de avond in gereduceerde versie. De nadruk ligt meer op zelfstudie.

Wist je dat de meeste TEW-studenten kiezen voor de Kring der Economische, Politieke en Sociale Wetenschappen, afgekort KEPS.

Maar je kan ook lid worden van een regionale kring zoals Antverpia of je engageren in een politieke studentenkring.

Wist je dat de studenten vaak tijd maken om samen te studeren of te werken...

...aan projecten in een van de verschillend rustige bibliotheken op de campus of in één van de gezellige koffiehuizen en bars op en naast de campus?

Een vliegende start

De lessen starten in de vierde week van september. We verwelkomen je graag op een van de onthaalmomenten voor nieuwe studenten. En op tal van andere actviteiten tijdens Kick off the Campus. Zo maken we je vanaf dag één wegwijs op de VUB. Heb je nu al een vraag voor de VUB? Hieronder vind je alvast wat informatie om je op weg te helpen.

INSCHRIJVEN DOE JE ZO


Kom alles te weten over de inschrijvingen

Inschrijven aan de VUB

Leerkrediet

Alsjeblieft, je krijgt 140 studiepunten. Bij wijze van welkom bij aanvang van een initiële bacheor- of masteropleiding. Die 140 studiepunten maken je leerkrediet uit. Dat krediet gebruik je om vakken te 'kopen' uit je studietraject. Slaag je voor die vakken, dan krijg je je punten terug. Meer nog: de eerste 60 studiepunten die je terugkrijgt, worden verdubbeld (alsjeblieft bis). Slaag je niet voor een of meer vakken, dan ben je de studiepunten die deze vakken 'waard' zijn, kwijt En moet je opnieuw studiepunten van je leerkrediet 'afgeven' om ervoor te kunnen herkansen. Te vermijden, zoiets, want zo slinkt je leerkrediet.

Toelatingsvoorwaarden en geïndividualiseerde studietrajecten

Met een diploma secunair onderwijs kan je starten in elke bacheloropleiding (met uitzondering van Geneeskunde). Wil je graag meer info over specifieke toelatingsvoorwaarden voor bijvoorbeeld het schakelprogramma of directe toegang tot de master, kijk dan op de VUB-website bij de opleiding van jou voorkeur. Hier vind je een lijst met de toelatingsvoorwaarden voor de opleidingen. Heb je vragen rond toelating, vrijstellingen en vakkenpakketten, neem dan contact op met de studietrajectbegeleider van de opleiding. Het samenstellen van je individueel studietraject gebeurt altijd samen met je studietrajectbegeleider.

Studiegeld en Sociale Dienst Studenten

Je studiegeld wordt berekend opbasis van het aantal studiepunten dat je opneemt, je nationaltieti, opleiding en contracttype. Studenten uit de Europese Economische Ruimte (EER) die zich voor een intiële bachelor- of masteropleiding inschrijven, betalen een standaard vast bedrag en een variabel bedrag per studiepunt. Elk jaar wordt het studiegeld opnieuw berekend. De exacte berekeing vindt je hier. Zit je in een financieel moeilijke situatie, dan neem je best contact op met de Sociale Dienst Studenten van de VUB. Zij bekijken per dossier hoe je geholpen kan worden.