Er wordt momenteel aan deze website gewerkt. Alle activiteit op de website worden mogelijks niet opgeslagen.

Programma in het kort

Aantal ECTS-credits: 
180 + 60
Aantal studiejaren: 
3 + 1
Stage: 
mogelijk in Master
Uitwisseling: 
mogelijk via Erasmus + en andere programma's in 3e Bachelor en/of Master
Opleidingstaal: 
Nederlands
Faculteit: 
Economic and Social Sciences and Solvay Business School
accredited by NVAO
Campus: 
Brussels Engineering, Sciences & Humanities Campus

Kies je programma voor Toegepaste Economische Wetenschappen:

Bachelor in de toegepaste economische wetenschappen

Standaard traject
Academiejaar 2017-2018
De Bachelor of Science in de Toegepaste Economische Wetenschappen (180 studiepunten) bestaat uit 3 modules:
- Bachelor module 1
- Bachelor module 2
- Bachelor module 3 – generiek programma
Elk van de modules moet door de student succesvol voltooid worden om het bachelordiploma te behalen. De student dient hierbij de gestelde inschrijvingsvereisten te respecteren.

Bachelor module 2

De 'Bachelor module 2' komt overeen met het tweede jaar van het modeltraject. Studenten die voor minstens 30 studiepunten credits hebben verworven binnen 'Bachelor module 1' kunnen deze module aanvatten, rekeninghoudend met de inschrijvingsvereisten. Binnen deze module dient de student 2 talen te kiezen uit een aanbod van 4.

Verplicht

Het betreft 9 verplichte studiedelen.
Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 54 ECTS-credits worden geselecteerd.

Keuze - Talen

Het betreft 4 keuze studiedelen. De student kiest er 2.
Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 6 ECTS-credits worden geselecteerd.
Title Translation Course titular Sem CR
Bedrijfsgerichte communicatie in het Frans English 1e semester 3
Economische vaktaal Duits English 1e semester 3
English for Communication in Business and Economics -Bedrijfsgerichte communicatie in het Engels English 1e semester 3
Economische vaktaal Spaans English 2de semester 3

Bachelor module 3 – generiek programma

De ‘Bachelor module 3 – generiek programma’ komt overeen met het derde jaar van het modeltraject. De studiedelen uit deze module kunnen enkel opgenomen worden wanneer de student reeds 30 studiepunten credits verworven heeft in ‘Bachelor module 1’ en rekeninghoudend met de inschrijvingsvereisten. De student heeft bij voorkeur ‘Bachelor module 2’ afgerond.

Studenten die voorkeur geven aan een minor in plaats van het generiek programma laten dit weten via het formulier 'Keuze studieplan', te vinden op de facultaire website (www.vub.ac.be/ES > aanvraagformulieren) en dit voor 1 oktober.

Verplicht

Het betreft 8 verplichte studiedelen.
Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 48 ECTS-credits worden geselecteerd.

Keuze – generiek programma

Het betreft 2 keuzestudiedelen.
Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 12 ECTS-credits worden geselecteerd.