Programma in het kort

Aantal ECTS-credits: 
180 + 60
Aantal studiejaren: 
3 + 1
Uitwisseling: 
mogelijk in binnen- en buitenland via Erasmus+ en andere programma's
Opleidingstaal: 
Nederlands
Faculteit: 
Letteren en Wijsbegeerte
accredited by NVAO
Campus: 
Brussels Engineering, Sciences & Humanities Campus

Kies je programma voor Toegepaste Taalkunde:

Voor reguliere studenten
Geen werkstudentenplannen
Voor uitwisselingsstudenten

Bachelor in de toegepaste taalkunde

Duits-Spaans
Academiejaar 2017-2018
Het modeltraject in de bachelor Toegepaste taalkunde bestaat uit 4 modules.

Module 1: Eerste bachelor (60 ECTS)
Module 2: Tweede bachelor - verplichte studiedelen (45 ECTS)
Module 3: Derde bachelor - verplichte studiedelen (45 ECTS)
Module 4: Keuzemodule (30 ECTS)

Elk van de modules moet door de student succesvol voltooid worden om het diploma te verwerven. De student dient hierbij de gestelde inschrijvingsvereisten te respecteren (pre- en corequisites en mogelijk andere regels van volgtijdelijkheid).

Algemene studiedelen 1ste bachelor

Het modeltraject van de eerste bachelor bestaat uit vier blokken:


- Blok 1: Algemene studiedelen

- Blok 2: Inleidende studiedelen Toegepaste taalkunde

- Blok 3: Inleidende studiedelen taal I

- Blok 4: Inleidende studiedelen taal II


Het modeltraject van de eerste bachelor omvat enkel verplichte studiedelen. Binnen elke leerlijn dienen dus alle studiedelen te worden afgewerkt. De logische opbouw tussen de verschillende taalblokken over de verschillende bachelorjaren heen moeten worden gerespecteerd bij het samenstellen van het studietraject.


Opgelet: omwille van intensieve programmawijzigingen, is het programma grondig aangepast. Alle credits die behaald werden, blijven echter gelden. Voor meer informatie kan je steeds contact opnemen met je studietrajectbegeleider (stbfaclw@vub.ac.be).
Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 18 ECTS-credits worden geselecteerd.

Inleidende studiedelen - Toegepaste Taalkunde - algemeen

Deze opleidingsonderdelen bieden je een eerste kennismaking met de toegepaste taalkunde en verwante disciplines. Aan de hand van voorbeeldstudies maak je in 'Inleiding tot de toegepaste taalkunde' kennis met onderzoek rond thema's zoals tweede- en vreemdetaalverwerving, taalvaardigheden, taalbeheersing en taalgebruik in meertalige settings. In 'Taal en maatschappij' maak je kennis met moderne en actuele maatschappijtheorieën in relatie tot taal waarbij de historische en taalkundige aard van politieke censuur; volk, identeit en taal; gender en taal; postkolonialisme. 'Nederlands: communicatieve vaardigheden I' heeft als doel de taalvaardigheden en kennis van het Nederlands te verfijnen en te verbeteren. Dit opleidingsonderdeel bouwt voort op de basiskennis en vaardigheden voor Nederlands, zoals gestipuleerd in de eindtermen van het secundair onderwijs. Zo worden onder andere de algemene principes van de Nederlandse spelling en grammatica opgefrist. Kennis van en over het Nederlands wordt afgewisseld door oefening van praktische vaardigheden.
Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 18 ECTS-credits worden geselecteerd.

Inleidende studiedelen Duits 1ste bachelor

In deze opleidingsonderdelen oefen en bestudeer je een heel aantal aspecten van het Duits, zoals spreek- en schrijfvaardigheid, woordenschatontwikkeling, grammatica, spelling en uitspraakleer. De opgedane kennis wordt ook toegepast in het vak 'Vertalen I', waar je algemene teksten vertaalt vanuit het Duits naar het Nederlands, en vice versa.
Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 12 ECTS-credits worden geselecteerd.
Title Translation Course titular Sem CR
Deutsche Sprache I English 1e semester 6
Deutsche Sprache II English 2de semester 3
Vertalen Duits I English 2de semester 3

Inleidende studiedelen Spaans 1ste bachelor

In deze opleidingsonderdelen oefen en bestudeer je een heel aantal aspecten van het Spaans, zoals spreek- en schrijfvaardigheid, woordenschatontwikkeling, grammatica, spelling en uitspraakleer. De opgedane kennis wordt ook toegepast in het vak 'Vertalen I', waar je algemene teksten vertaalt vanuit het Spaans naar het Nederlands, en vice versa.
Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 12 ECTS-credits worden geselecteerd.
Title Translation Course titular Sem CR
Lengua española I English 1e semester 6
Lengua española II English 2de semester 3
Vertalen Spaans I English 2de semester 3